LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Programvaror


Från denna sida kan vissa väsentliga programvaror laddas hem. Utvalet är starkt begränsat och det är inte helt säkert att det alltid är de senaste versionerna som kommer att finnas här. I första hand rekommenderas att programmen hämtas från filhanteraren MacPublic.

Licensierad programvara får endast användas av anställda vid Lunds universitet.

Programmen är packade (komprimerade) med StuffIt. Använd StuffIt Expander (finns nedan) för att packa upp dem. Vissa program ligger som s k diskettkopior. Använd DiskCopy (Mac OS 9) eller Skivverktyg (ingår i Mac OS X) för att göra disketter, skivor eller montera dem.hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2008-02-20 15:15
roland.mansson@ldc.lu.se