Introduktion till Macintosh-kommunikation i studentdator-projektet

Lunds datacentral
Roland Månsson
25 jan 1996
Utgåva 2.0.3
(c)Lunds datacentral. Får kopieras fritt för användning inom Lunds universitet.


Innehållsförteckning

 1. Innehållsförteckning
 2. Introduktion
 3. Översikt över installationen
 4. Installation av modem
 5. Installation av Apple Remote Access (ARA)
 6. Installation av Shiva Security Client Module
 7. Uppkoppling via modem
 8. Filhanteraren LUSTUDAT
 9. Filstruktur på filhanteraren LUSTUDAT
 10. Installation av MacTCP
 11. Installation av Eudora (datorpost)
 12. Installation av Netscape (informationssökning)
 13. Installation av NCSA/LU Telnet (terminal)
 14. Användaridentitet
 15. Datorpostadress
 16. Behörighetsnivåer på filhanterare
 17. Övrigt
 18. Problem?


Introduktion

Detta dokument vänder sig i första hand till studenter och tar upp de kommunikationsvägar som gäller för dem. Lärare kan ofta komma åt universitetets datanät utan att använda modem.

Som komplement till detta dokument finns ett dokument som heter Användning av nätverk från Macintosh. Det ger mer bakgrundsinformation och beskriver ytterligare användningsområden. Viktigt att tänka på är att det dokumentet beskriver hur anställda kommer åt och utnyttjar nätverket. I vissa fall skiljer det sig från hur du som student gör. I de fallen är det informationen i det dokument du nu läser som gäller.

Ytterligare ett komplement till detta dokument är en videofilm - Studentdatorkommunikation, instruktionsvideo för Mac - som beskriver både installation och användning av kommunikationsprogram. Videon kan beställas från CITU (Centrum för informationsteknologi i utbildningen), tel 046-222 3900.

Läs helst igenom hela detta dokument innan du börjar installera något på din dator.


Översikt över installationen

För att du skall kunna använda din Macintosh-dator för kommunikation i studentdatorprojektet måste du installera några program på den. Det är inte speciellt svårt och de olika installationerna beskrivs utförligt i detta dokument. Om du får problem, så finns det dessutom speciella studentdatorrådgivare som du kan vända dig till för att få hjälp.

Följande måste installeras (i tur och ordning)

När installationen är klar så är du redo att koppla upp dig till universitetets datanät och hämta hem de program som du behöver (t ex för elektronisk post och informationssökning). Första gången du använder programmen behöver de ställas in (konfigureras). Det är enkelt och beskrivs senare i detta dokument.

Avsnitten i detta dokument kommer i den ordning som är naturlig vid installationen. När du installerar, så gör det alltså avsnitt för avsnitt. När du är klar med installationen kan du använda de olika avsnitten för att vid behov repetera vissa moment (t ex anslutning till filhanterare).

Räkna med att installationen tar ett par timmar.


Installation av modem

Ett modem är ett datortillbehör som datorn behöver för att kunna kommunicera via telefonnätet. Modem kan se ut på många olika sätt, men de har i regel tre sladdar som skall kopplas in:


Installation av Apple Remote Access (ARA)

Apple Remote Access (ARA) är grunden för all kommunikationsprogramvara som används på Macintosh-datorer i studentdatorprojektet. ARA används för att din dator skall ringa upp och få kontakt med universitetets datanät.

Gör så här för att installera ARA:

Vid installationen skapas en ny mapp på din hårddisk. I den finns det program, Remote Access Client, som används för att ansluta till universitetets datanät.

För att kunna använda ARA krävs ett s k ARA-manus för det modem du har. När du installerar ARA så installeras ARA-manus för ett antal vanliga modem. Om du har en annan typ av modem, så måste du själv installera ett ARA-manus för det. ARA-manus brukar finnas på disketterna som medföljer modem avsedda för Macintosh. Ett ARA-manus ser ut så här:

När du köper modem, kräv att få med ett ARA-manus. Får du inte det, så vänd dig till en annan återförsäljare.

Gör så här för att installera ett ARA-manus:

Gör så här för att välja vilket ARA-manus som skall användas:

Apple Remote Access finns på disketter som du fick när du köpte datorn eller kommunikationspaketet. Det går också att hämta ARA från filhanteraren LUSTUDAT.

ARA är ett kommersiellt program. Lunds universitet och Apple har dock ett avtal som gör att ARA får användas fritt av studenter och anställda vid universitetet. Du får däremot inte kopiera ARA-programmet åt någon annan.


Installation av Shiva Security Client Module

För att ARA skall fungera mot den typ av kommunikationsutrustning som används i studentdatorprojektet så måste ytterligare en fil installeras. Den heter Shiva Security Client Module och ser ut så här:

Gör så här för att installera Shiva Security Client Module:

När du har kommit så här långt är allt installerat som behövs för att kunna göra en uppkoppling till filhanteraren LUSTUDAT. Därifrån kan du sedan hämta de ytterligare programvaror som behövs. I nästa avsnitt beskrivs hur uppkopplingen går till.

Shiva Security Client Module finns på en diskett som du fick när du köpte datorn eller kommunikationspaketet. Den går också att hämta från filhanteraren LUSTUDAT.

Shiva Security Client Module fungerar i vissa fall inte tillsammans med virtuellt minne på Power Macintosh. Om du har en Power Macintosh och har problem med ARA-uppkopplingen, prova att stänga av det virtuella minnet (välj Inställningar i Apple-menyn och öppna symbolen Minne).


Uppkoppling via modem

För att koppla upp dig till universitetets datanät, gör så här:

Uppkopplingen till universitetets datanät är nu klar. I fönstret ovan syns vid Time Remaining hur länge till du kan vara uppkopplad.

Du kan spara uppgifterna ("Guest" och telefonnumret) i ett ARA-dokument med Save As-kommandot i File-menyn. I fortsättningen behöver du då bara dubbelklicka på ARA-dokumentet (och mata in ditt lösenord) för att koppla upp dig till universitetets datanät.

För att koppla ned förbindelsen, välj Remote Access Disconnect i Apple-menyn. Tag för vana att göra det så snart som möjligt, eftersom antalet ingångar på universitetets ARA-utrustning är begränsat.

Medan du har en ARA-förbindelse uppkopplad så kan du inte använda din telefon (och de som försöker ringa till dig får upptagetton). Om du använder Telias tjänst "Samtal väntar" så kan du behöva koppla bort den, eftersom den ibland kan bryta en modem-koppling.

Kommunikationen med universitetets datanät sker med hastigheter upp till 28 800 baud, vilket i praktiken blir kring några tusen tecken per sekund. Det innebär att det kanske tar en kvart att kopiera en fil som är på 1MB (en miljon tecken). Man bör således vara försiktig med att kopiera mellan filhanteraren och den egna datorn. Framförallt bör man inte starta program på filhanteraren, eftersom det då blir mycket långsamt. Kopiera istället hem programmen till den egna datorn och kör dem därifrån.


Filhanteraren LUSTUDAT

Filhanteraren som används i studentdatorprojektet heter LUSTUDAT och finns i zonen Student.LU. Den fungerar som gemensamt lagringsutrymme för alla deltagarna i studentdatorprojektet.

Filhanterarens programvara är av fabrikatet Novell, och därför kallas den ibland för Novellfilhanterare.

Gör så har för att koppla dig till filhanteraren:

Anslutningen till filhanteraren är nu klar och uppe till höger på skrivbordet strax under hårddisksymbolen finns en ny symbol tillgänglig. Den ser ut som på bilden nedan och används på samma sätt som datorns hårddisk (dubbelklicka för att öppna etc).


Filstruktur på filhanteraren LUSTUDAT

Filstrukturen på filhanteraren ser ut ungefär så här:

I mappen HEM har varje användare en egen mapp (hemkatalog). Där kan du lagra vad du vill. Utrymmet i din hemkatalog är begränsat till någon eller några megabyte.

I mappen ALLM finns dels programvaror för Mac- resp PC-användare, dels allmän information. Det är här du bl a hittar de program som du behöver installera på din dator.

För att kunna referera till en viss mapp på filhanteraren används i detta dokument en speciell notation. STUD:ALLM:PROG betyder t ex mappen PROG i mappen ALLM på volymen STUD på filhanteraren LUSTUDAT.

Vissa institutioner har egna filhanterare. På dem kan det t ex finnas mappar för olika kurser och projekt. Där kan också finnas s k inkorgar för kurser eller lärare. En inkorg fungerar ungefär som en brevlåda; vem som helst kan lägga något där, men det är bara den som äger brevlådan som kan komma åt innehållet.


Installation av MacTCP

MacTCP är ett systemtillägg som behövs för att man skall kunna använda kommunikationsprogram som är beroende av nätverksprotokollet tcp/ip (t ex informationssöknings-, datorpost- och konferensprogram).

För att installera MacTCP, gör så här:


Installation av Eudora (datorpost)

Eudora används för att skicka och ta emot datorförmedlad post (kallas även datorpost, e-mail, e-post). Liksom ARA så måste det installeras på din dator. Börja med att koppla upp dig mot filhanteraren LUSTUDAT. Öppna därefter mappen STUD:ALLM:PROG:MAC och leta upp Eudora.

Gör så här för att installera och konfigurera Eudora:

Testa gärna att det fungerar genom att skicka ett brev till dig själv! Gör så här:

Du behöver inte vara uppkopplad till filhanteraren för att kunna använda Eudora utan det räcker att du har kopplat upp dig till universitetets datanät med ARA.


Installation av Netscape (informationssökning)

Netscape är ett program som används för att söka information, både lokalt och via internet över hela världen. Med Netscape kan du söka information i World Wide Web (WWW), som består av informationsdatabaser över hela världen.

Precis som med Eudora så måste du själv kopiera Netscape från filhanteraren till din hårddisk. Koppla därför upp dig till filhanteraren och leta upp Netscape i mappen STUD:ALLM:PROG:MAC.

Gör så här för att installera och konfigurera Netscape:

Installationen och konfigurationen är nu klar. Prova gärna! All text som är understruken är s k länkar. När du klickar på en sådan så följer du den. Går du vilse, så kan du använda knapparna uppe till vänster (Back för att gå ett steg tillbaka och Home för att komma tillbaka till Lunds universitet).

Information om studentdatorprojektet kan hittas på CITUs (Centrum för informationsteknologi i utbildningen) hemsida. Den har adressen http://www.citu.lu.se/. För att komma dit, starta Netscape, klicka på knappen Open och skriv in adressen.

Du behöver inte vara uppkopplad till filhanteraren för att kunna använda Netscape utan det räcker att du har kopplat upp dig till universitetets datanät med ARA.


Installation av NCSA/LU Telnet (terminal)

NCSA/LU Telnet är ett program som man använder när man vill få datorn att fungera som terminal mot ett större datorsystem, vilket behövs när man kopplar upp sig till en del äldre system. Ett sådant är Universitetsbibliotekets system Lolita, där man kan söka efter litteratur.

Precis som med Eudora och Netscape så måste du själv kopiera NCSA/LU Telnet från filhanteraren till din hårddisk. Koppla därför upp dig till filhanterare och leta upp NCSA/LU Telnet i mappen STUD:ALLM:PROG:MAC.

Gör så här för att installera och konfigurera NCSA/LU Telnet :

I mappen Datorer finns uppkopplingsdokument till en del vanliga datorer vid Lunds universitet. För att t ex koppla upp dig till Lolita, dubbelklicka på symbolen Lolita.Om datorn du kopplar upp dig till frågar vilken typ av terminal du har, välj den kod som betyder VT100.

Du behöver inte vara uppkopplad till filhanteraren för att kunna använda NCSA/LU Telnet utan det räcker att du har kopplat upp dig till universitetets datanät med ARA.


Användaridentitet

För att komma åt nätverkstjänster krävs ofta en användaridentitet med tillhörande lösenord. Varje Macintosh-användare i studentdatorprojektet tilldelas en användaridentitet. Denna fungerar för flera tjänster:

På grund av tekniska skäl finns användaridentiteten registrerad i två skilda filhanterare:

När du byter lösenord måste du göra det på båda filhanterarna. För att byta lösenord, använd knappen Lösenord som finns i dialogrutan man får vid anslutning till filhanterare (se bild i avsnittet om detta ovan).

Tag för vana att byta lösenord regelbundet och berätta aldrig för någon annan vilket lösenord du har.

Användaridentiteten består av åtta tecken, fördelat på tre grupper:

Ett exempel på en användaridentitet är KEM94ASV. Även om du flyttar till en annan institution under studierna, så behåller du din ursprungliga användaridentitet.

För att söka information med t ex Netscape eller för att delta i elektroniska konferenser krävs ingen användaridentitet.

Synonymer till användaridentitet är bl a identitet, användarnamn, användarkod, namn, username och userid.

Password är en synonym till lösenord.


Datorpostadress

Varje användare av datorpost har en egen datorpostadress. De ser ut t ex så här: KEM94ASV@lustudat.student.lu.se (byt ut KEM94ASV mot din egen användaridentitet).

Anställda på universitetet har s k namn-adresser (med namn i klartext och förkortning för institutionen). Ett exempel på en sådan är Anna.Svensson@fek.lu.se. Studenter har enbart s k leverans-adresser, såsom i exemplet ovan.


Behörighetsnivåer på filhanterare

På en filhanterare har man olika rättigheter i olika mappar. En del mappar har man full tillgång till (t ex den egna hemkatalogen). Andra mappar kanske man bara får hämta hem information från (t ex mappar med programvaror). Det kan också finnas mappar som man bara får lägga in information i (t ex en inkorg). Slutligen så finns det också mappar som man inte alls kommer åt.

Det är normalt institutionens studentdatoransvarige (SDA) som ställer in rättigheterna. Om du själv vill ändra rättigheterna för din hemkatalog (t ex så att vissa andra får komma åt den), så använd programmet NetWare Control Center, som finns på filhanteraren. Du bör dock inte ändra rättigheter om du inte vet exakt vad du gör.


Övrigt

Om du har en PowerBook (eller annan Macintosh) med enbart en seriell utgång så kan det bli problem eftersom utgången behövs dels för modemet, dels för datorns inbyggda AppleTalk-funktion. Gör så här för att komma runt problemet:


Problem?

Om du får problem, så börja med att läsa de dokument som nämns i avsnittet Introduktion ovan. Titta också i de bruksanvisningar som medföljde datorn.

Hjälper inte det, och problemet finns i datorn, så ring Apples supportnummer 020-793016 (fax 020-793019). Det är kostnadsfritt de första 90 dagarna.

Om du misstänker att det är ett hårdvarufel på datorn, tag kontakt med datorleverantören (t ex Studentlitteratur, tel 046-312129).

Om du har andra problem (t ex att kommunikationen inte fungerar eller att du har problem med programmen) så finns det speciella studentdatorrådgivare du kan vända dig till. De kan nås på telefon 046-222 9073 eller via datorpostadressen student-problem@student.lu.se. Deras hemsida i WWW har adressen http://lustudat.student.lu.se/.

För allmän information kring studentdatprojektet, titta på dess hemsida i WWW (http://www.evaluat.lu.se/Dokument/studentdatorn.html)

Det finns också flera diskussionsgrupper (t ex lu.studat.allm, lu.studat.nyheter och lu.studat.problem) kring studentdatorprojektet.

Kontakta annars den ansvariga för studentdatorprojektet på din institution. Dessa kallas också för studentdatoransvarig (SDA). De kan t ex hjälpa dig att bli med i studentdatorprojektet, ändra behörighetsnivåer på filhanteraren och hjälpa dig om du glömt ditt lösenord. Uppgift om vem som är SDA på din institution får du i samband med att du kvitterar ut din användaridentitet (eller fråga annars på din institution).