Ethernet-rekommendationer för Mac

Sammanfattning


NuBus-kort (Mac II, Centris, Quadra, PowerMac 6100/7100/8100)

Vissa modeller (nästan alla Quadra, alla PowerMac) har inbyggt ethernet. Transceiver krävs dock.

LC-kort (LC (och motsv Performa) m fl)

CS-kort (Performa 5200, 6200 m fl)

Vissa modeller har också LC-kortplats. LC-kort kan vara bättte i vissa lägen samt om CS-kortplatsen är upptagen av t ex modem.

CS II-kort (PowerMac 4400, Performa 5400, 6400 m fl)

PCI-kort (PowerMac 7200/7300/7500/7600/8500/8600/9500/9600, vissa Performa)

PCMCIA-kort (PowerBook 190, 5300, 1400 m fl)

SCSI-kort (PowerBook 1xx m fl)

SCSI-ethernet bör undvikas så långt möjligt. Det är mindre stabilt och ger sämre prestanda. Äldre SCSI-ethernet-enheter bör inte användas till nyare datorer.


Bakgrund

Anledningen till att Apples kort rekommenderas är dels att de fungerar bra, dels att ethernetdrivrutiner ingår i systemprogramvaran och därmed installeras automatiskt.

Märkning

Om kunden trots information om rekommendationen väljer ett annat kort bör det anges vid datorns ethernetutgång (t ex på en liten självhäftande lapp) vilket kort som sitter i datorn. Lappen bör sättas dit även om man öppnar datorn av helt annan anledning - t ex för att installera minne - och råkar notera vilken typ av ethernetkort som sitter i datorn. Välj kort av från stora välkända leverantörer som har funnits länge på Mac-marknaden för att minska risken för att det skall bli svårt att få tag på de uppdateringar som kan behövas i framtiden.

SCSI-ethernet

Ethernet via SCSI är en nödlösning. Det ger betydligt mer problem (t ex hängningar) än ethernet via vanligt ethernetkort. Prestanda är också sämre, men det är inte lika viktigt. Att ta en gammal SCSI-ethernet-enhet och koppla den till en ny dator kan ge problem och bör undvikas.

Riktigt gamla datorer (Plus, Classic, Classic II m fl) bör hellre ersättas med nyare datorer - ethernet-anslutningen är orimligt dyr i förhållande till vad datorn är värd.

Överhuvudtaget bör man aldrig använda SCSI-ethernet till en dator där man kan installera ett riktigt ethernetkort.

Drivrutiner

Senaste versionerna av drivrutinerna bör alltid användas. Tyvärr kan man inte alltid lita på att de drivrutiner som medföljer kortet är de senaste. Kolla på MacPublic eller direkt med leverantören. Några ställen att hämta drivrutiner på är Dayna, Asanté, Farallon, Global Village.

För Apples kort, använd aldrig tidigare version av Network Software Installer än ZM-1.5.1 (ZM-1.4.5 för System 6). Använd inga av dessa med Open Transport.

Transceivers

Apples transceiver för tunt ethernet bör aldrig nyinstalleras. För att den skall fungera med den typ av fasta ethernetuttag som normalt används för tunt ethernet (TeleGärtner, AMP) så måste en tomhylsa sättas på den oanvända utgången på transceivern. Görs inte detta så terminerar transceivern nätet, med kraftiga och svårfunna fel som resultat.

Icke-Apple-transceivers för tunt ethernet levereras ofta med ett s k T. Detta skall inte användas med den typ av fasta ethernetuttag som normalt används för tunt ethernet (TeleGärtner, AMP).


Roland Månsson

97-04-24