MacPublic


Vad är MacPublic?

MacPublic är en AppleShare-filhanterare på Lunds universitet. På den finns bl a licensiserad programvara från Apple (System, Apple Remote Access-klient m m), kommunikationsprogram, antivirusprogram samt en uppsättning fri programvara.

Filhanteraren MacPublic är enbart tillgänglig för användare vid Lunds universitet.

Förutom AppleShare-filhanteraren MacPublic så finns också denna WWW-server med Macintosh-information. WWW-servern har adressen www.macpublic.ldc.lu.se.


Sätt att ansluta till MacPublic

Det finns tre sätt att ansluta till MacPublic:

Uppkoppling via AppleShare rekommenderas i första hand, inte minst eftersom det är enklast och all nödvändig programvara normalt redan finns installerad på datorn. Användare på universitetsinstitutioner vid USIL och MAS (universitetssjukhusen i Lund och Malmö) måste dock använda något av de andra sätten, eftersom de inte kommer åt universitetets AppleTalk-nät.


Uppkoppling till MacPublic via AppleShare

Går inte detta kan det bero på att du inte har AppleShare-symbolen installerad eller att din dator inte är korrekt ansluten till stadsnätet.

Tips: Utnyttja också Senaste anslutningar i Apple-menyn. Där sparas automatiskt alias till de filhanterare man senast anslutit till. Ofta finns redan MacPublic redan där.


Uppkoppling till MacPublic via ftp

Har du inget ftp-program till din Mac så kan du hitta Fetch och Anarchie här.


Uppkoppling till MacPublic via gopher

Har du inget gopher-program till din Mac så kan du hitta TurboGopher här.


Senast uppdaterad: 02-04-11 12:05

roland.mansson@ldc.lu.se