2002-12-13: Jag har uppdaterat min sida om att köpa Mac med de nya avtalen med Connection och MacSupport. Avtalet med Apple kommer att publiceras så snart det är klart.

Apple har dokumenterat ett problem med utskrifter i Mac OS X 10.2.2 som berör vissa skrivare. Temporär lösning är att skapa en ny skrivarkö och där inte använda den skrivarspecifika PPD-filen.

2002-12-12: Nya versioner av alternativa webb-bläddrare: Opera 6.0 och Mozilla 1.2.1.

2002-12-11: Apple och HP har information om ett problem när man kör Mac OS X 10.2.2 *och* har installerat extra programvara för HP-skrivare.

2002-12-10: Apple har tips om hur man skriver in lösenord för att ansluta till Ariport-kompatibla basstationer från andra tillverkare. I korthet skall man ange $ före ett hexadecimalt lösenord och "" kring ett textlösenord, t ex $123456789a och "magic".

Cisco VPN-klient 3.7 med omfattande dokumentation finns nu på MacPublic. Klienten kan användas antingen med det grafiska gränssnittet (fönster, menyer etc) eller med det teckenbaserade (unix-kommandon i terminalfönster). Den kräver Mac OS X 10.1 eller senare. Ett problem är att Ciscos klient kräver IPSec, vilket LUs vpn-server inte klarar än, men det är på gång.

2002-12-09: O'Reilly har påbörjat en artikelserier om terminalgränssnittet i Mac OS X 10.2. En annan artikel av dem handlar om bluetooth och sms.

Ytterligare en tidigare odokumenterad genväg i Mac OS X 10.2: kontroll-kommando-alternativ-8 växlar mellan vanlig och inverterad bild (som att titta på negativ ungefär).

Det klassiska spelet Snood är på väg till Mac OS X.

Gimp-Print är ett paket skrivardrivrutiner för skrivare från bl a Canon, Epson och Lexmark. Det finns att hämta hem gratis för Mac OS X 10.2. Det är beroende av ESP Ghostscript som också finns at häta hem på samma sida.

2002-12-04: Disk Copy har länge varit ett viktigt verktyg under Mac OS 9 och tidigare. Från början kunde det bara skapa avbilder ("image"-filer) av disketter, men möjligheten att skapa avbilder av cd-skivor, hårddiskar och mappar tillkom efterhand. Det är mycket praktiskt t ex för att kunna göra en exakt avbild av en cd, som andra sedan kan installera utifrån eller bränna en egen kopia av. Sådana avbilder är oftast skrivskyddade, vilket innebär fördelar såsom att man har en exakt kopia som inte kan ändras, de innehåller en checksumma så att man märker om avbilden är skadad, och de är dessutom ofta komprimerade för att spara utrymme och tid.
I och med Disk Copy 6.x introducerades ett nytt format (NDIF) med flera av de ovan nämnda fördelarna. Dessa filer har oftast ändelsen .img (om de är en avbild av en partition) eller .dmg (om de är en avbild av en hel enhet). I det senare fallet är allt på enheten med, inklusive ev kod som gör skivan till en startskiva ("bootbar") och formatet heter UDIF. Av den anledningen är oftast avbilder av Mac OS-skivor sparade som .dmg-filer.
I Mac OS X finns också Disk Copy. Programmet har förbättrats i varje ny större version av Mac OS X. Alla nya funktioner är inte bakåtkompatibla, så det är fullt möjligt att skapa en avbild i Mac OS X 10.2 som inte går att använda i äldre versioner av Mac OS X (och inte heller i Mac OS 9 och tidigare). Det ställer till problem om man vill göra en avbild som fungerar i så många olika versioner av Mac OS som möjligt, men ändå drar så stor nytta av NDIF-formatet som möjligt.
I Disk Copy i Mac OS X 10.2 (som f ö finns i mappen Verktyg i programmappen) finns inga kommandon för att skapa en maximalt korrekt avbild som är kompatibel med Disk Copy i Mac OS 9. Jag har dock hittat en väg runt problemet. Disk Copy-programmet bygger till stor del på ett kommando i Mac OS X som heter hdiutil. Detta kommando kan köras från kommandoraden (i ett fönster i programmet Terminal). Syntaxen jag kommit fram till är:
hdiutil convert enhet -format ROCo -o filnamn
I detta kommando skall enhet bytas ut mot t ex /dev/rdisk3s1s2. Exakt vad ser man med kommandot df som ger en lista som denna:
Filesystem 512-blocks Used Avail Capacity Mounted on
/dev/disk3s1s2 330712 330712 0 100% /Volumes/LabVIEW 6.1 Pro
Leta upp rätt enhet i kolumnen längst till höger och läs av motsvarande enhetsnamn längst till vänster på samma rad. Lägg sedan till ett r så att disk ändras till rdisk och för in resultatet i kommandot ovan. Byt slutligen ut filnamn mot önskat namn på filen med avbilden. Lägg inte till någon filändelse; det gör programmet själv. Ett komplett kommando kan alltså se ut så här:
hdiutil convert /dev/rdisk3s1s2 -format ROCo -o LabVIEW6.1Pro
Resultatet blir identiskt med en NDIF-avbild skapad med Disk Copy 6.4 i Mac OS 9, förutom att de inte innehåller någon 'vers'-resurs och därigenom inte visar någon checksumma om man gör Visa info på dem i Finder. Det är dock bara en kosmetisk skillnad; checksumma finns med internt.
Mer information om kommandot hdiutil får man genom att ge kommandot man hdiutil. T ex kan man beräkna checksumma för en NDIF-avbild med kommandot:
hdiutil checksum filnamn -type CRC28

2002-12-03: Apple har en beskrivning om hur man ställer in Mac OS X 10.2 för att kommunicera med en Sony Ericsson T68 via bluetooth. Speciellt anges att man som modemmanus skall använda "Ericsson T39 19.2".

2002-12-02: Resehanteringsprogrammet Tur och retur är på gång i en webb-version. Det verkar fungera bäst med Netscape 4.8 (både under Mac OS 9 och X). Nyare versioner av Netscape samt andra webbläsare har problem. Webb-versionen finns på adressen http://www.tor.lu.se/.

2002-11-28: Apple har släppt en firmware-uppdatering för den senaste generationen av PowerMac G4. Uppdateringen fixar framförallt problem med högt fläktljud, speciellt under Mac OS 9.

2002-11-27: Apples uppdatering för SuperDrive i iMac/G4 finns nu också för Mac OS 9 (när den väl är uppdaterad, så fungerar uppdateringen både för 9 och X; det nya är en installerare som kan köras i Mac OS 9).

Apple har en sida med en översikt av uppdateringar för blåvita PowerMac G3 (som kör Mac OS 8/9).

2002-11-26: Om du använder dig av netlogon så använd Netscape för att logga in på nätet. När du väl är inloggad, så kan du använda vilka program du vill, inklusive andra bläddrare som Internet Explorer. Följ i övrigt de instruktioner som finns.

2002-11-25: Apple har släppt en säkerhetsuppdatering, Security Update 2002-11-21. Den gäller funktioner i Mac OS X som per default är avslagna (BIND), men uppdateringen bör ändå installeras. Enklast sker det med Programuppdatering. Uppdateringen kräver Mac OS X 10.2.2. Äldre system som mot förmodan använder BIND bör antingen uppgradera till 10.2.2 eller själv hämta hem BIND.

iCal är släppt i en ny version. Det är oklart vad som är ändrat och versionnumret är fortfarande 1.0. Installtionen är dock numera på 10.8 MB mot tidigare 6.3 MB.

O'Reilly har påbörjat en artikelserie om hur man installerar databasservern Oracle 9i på Mac OS X.

V.92 är en ny modemstandard som TidBITS tittat närmare på. Alla nya Mac-modeller uppges ha V.92-kompatibla modem. För att dra nytta av det krävs dock också att modemet i andra änden klarar V.92. Bland fördelarna nämns:

2002-11-22: Jag har testat lite att köra X11 (Xwindows) på Mac OS X. X i X11 har inget med X i Mac OS X att göra, utan Xwindows utvecklades på MIT på 80-talet. Det finns för många plattformar och X11-program behöver inte tvunget köras på samma dator som där resultatet (fönstren) visas.
GNU MAC OS X Public Archive finns både X11 och mycket annat att hämta hem. Observera att det är olika versioner för Mac OS X 10.1.x resp 10.2.x. Programvaran är mycket enkel att installera. När installationen är klar finns programmet XDarwin i programmappen, och det är med det programmet man startar X11-miljön. Man kan välja att låta X11 ta över hela skärmen ("full screen") eller ha X11- och Mac OS X-fönster sida vid sida på skärmen ("rootless"). I det första fallet kan det vara klokt att memorera snabbkommandot för att gå tillbaka till Mac OS X (alternativ-kommando-A). I Preferences i XDarwin-menyn kan det också vara bra att ställa in svenskt tangetbord ("/System/Library/Keyboards/Svenska.keymapping" under fliken Start Up).
X11-miljön skiljer sig ganska mycket från hur det ser ut Mac OS (X)-världen. Dessutom är X11 konstruerat för att man skall kunna köra program på en dator och visa resultat (fönster) på en annan. Du kan behöva ange på vilken dator resultatet skall visas. Använd då kommandot setenv DISPLAY ip_address:0 där ip_address är datorns ip-nummer eller -namn. Detta gör du alltså på den dator där programmen körs. För att ge tillåtelse att visa fönster som beordras från en annan dator, ange kommandot xhost +ip_address (som ovan skall ip_address bytas ut). Detta kommando skall anges på den dator där resultatet (fönstren) skall visas. Kommandona kan behövas även om det är samma dator i båda fallen. Det går bra att skriva kommandona i valfritt terminalfönster (Terminal i Mac OS X, ett xterm-fönster i X11 (några sådana öppnas automatiskt när du startar X11) eller i ett terminalfönster du får fram med en ssh- eller telnetuppkoppling. Tänk bara på att ange rätt kommando på rätt dator, om det är så att du kör program på en dator och visar resultat på en annan!
Det finns väldigt mycket fri programvara som kan köras under X11, antingen i form av färdigkompilerade program för X11/Mac OS X eller som källkod som man själv får kompilera.

2002-11-18: Apple har en jämförelse av funktioner i Mac OS X och äldre versioner av Mac OS.

Apple har en ny sida om säkerhet som innehåller en lista över alla säkerhetsrelaterade uppdateringar till Mac OS X.

2002-11-15: Nytt på programförmedlingen: Fireworks US-MX.img.

CUPS, som Mac OS X 10.2 använder för utskrift, kan konfigureras via en webbläsare på adressen http://127.0.0.1:631/.

MacSupport har demodagar på BMC 20.21/11. Förutom nya Mac-modeller visas mikroskop från Olympus och digitala kameror.

2002-11-14: BBEdit 7.0 är den nya versionen av den mycket kompetenta text- och html-editorn m m.

I Mac OS X visas inte antal filer och mappar en disk innehåller när man väljer Visa info om den i Finder. Ett sätt att få motsvarande infornation är med programmet Skivverktyg, som finns i mappen Verktyg i programmappen.

En dokument från Apple om PowerBook G4 nämner att man kan använda F7-tangenten för att växla mellan bildskärmsdubblering och två bildskärmar (gäller när man kopplat till en extern skärm eller projektor). Samma dokument nämner också kommando-F2 som en genväg för att aktivera den externa videoutgången.

2002-11-13: Apple har ett dokument som beskriver "File System Journaling" som introducerades i Mac OS X 10.2.2. Funktionen kan slås på med kommandot diskutil enableJournal / (måste utföras som root; läs först dokumentationen ovan!) och finns både i klient- och serverversionen av Mac OS X 10.2.2. Se också "How To Enable/Disable Journaling or Repair a Journaled Volume" samt "About File System Journaling". Syftet med funktionen är framför allt att snabbt få igång datorn efter ett oplanerat strömavbrott eller en systemhängning, genom att kontroll/reparation av diskarna går väldigt mycket snabbare. Funktionen ersätter inte på något sätt behovet av att ha bra backup.
Jag har testat några saker. I Mac OS X (ej Server alltså) måste man slå på journalhantering med terminalkommandon, medan man i Mac OS X Server kan göra det via det grafiska gränssnittet (med programmet Disk Utility).
Jag har också testat lite hur snabbt det går att starta om efter oplanerat strömavbrott. På en G3/350 med i stort sett bara Mac OS X Server 10.2.2 installerad (60.000+ filer, 7GB) tar en normal omstart cirka 1:10. Med journalhantering påslagen tar omstart efter oplanerat strömavbrott 1:20. Utan journalhantering tog omstart efter oplanerat strömavbrott mellan 1:30 och 2:10. Tiderna är mätta från omstart till inloggningsdialog. De skulle bli ännu större skillnad om jag mätt från omstart till när uppstartprocessen börjar (när meddelanden börjar flimra förbi på skärmen). Enligt Apples dokumentation verkar det troligt att skillnaderna blir större ju fler filer det finns på disken; med journalhantering kommer tiden i stort sett att vara oberoende av antalet filer, medan utan journalhantering så kommer den att öka rejält för stora diskar med många filer.

Nytt på programförmedlingen: amerikansk Studio MX.

2002-11-12: Apple har släppt Mac OS X Update 10.2.2 som uppges innehålla följande:
"10.2.2-uppdateringen ger förbättrad funktionalitet och stabilitet för följande tekniker och program: Adressbok, iChat, IP Firewall, Mail, Utskriftskontroll, Rendezvous, Sherlock och Windows file service discovery. Uppdateringen innehåller också uppgraderingar som tidigare levererats med Säkerhetsuppdatering 2002-09-20. Utförligare information hittar du på http://www.info.apple.com/kbnum/n107140."

Samtidigt släpptes även Mac OS X Server Update 10.2.2 som innehåller:
"The 10.2.2 Server Update delivers enhancements and reliability to the following services and components: Mac OS Extended (HFS+) journaling, software RAID, NFS, FTP, Print services, Apache 2, WebMail, IP Firewall, LDAP, Open Directory Password Server, Workgroup Manager, Macintosh Manager and Security Update 2002-09-20.
For detailed information on this Update, please visit http://www.info.apple.com/kbnum/n107142."

Länkarna ovan beskriver tämligen utförligt vad som är nytt i uppdateringarna.

Om du får problem med att Systeminställningar inte visar korrekt information om vilka moduler som är tillgängliga (vissa visas inte alls, vissa visas dubbelt, vissa visas under Övrigt trots att de inte hör hemma där etc), prova att kasta filen "~/Library/Caches/com.apple.preferencepanes.cache". (tecknet tilde (~) syftar på din hemkatalog).

2002-11-11: Apple-dagarna vid LU, som skulle varit denna vecka, är uppskjutna till våren av Apple, bl a för att de kolliderar med ett Xserve-seminarium imorgon. Kontakta Robert Karlsson på Apple för mer information, eller för att ge tips om vad du vill de skall innehålla nästa gång.

2002-11-08: Apple har introducerat nya PowerBook G4-modeller och nya iBook-modeller.

Nytt i PowerBook G4:

Nytt i iBook:

Mcrosoft har släppt Microsoft Office X 10.1.2. På beskrivningen låter det dock som om det bara är en ihopslagning av alla tidigare uppdateringar (i och för sig praktiskt, men i så fall inga nya fixar).

Det finns många webbläsare till Mac OS X, t ex:

2002-11-06: Apple har en speciell e-postlista för utbildningssektorn, Apple eNews for Education.

Apple har en lista över batterier till olika Mac-modeller.

Eudora 5.2 är senaste versionen av det populära e-postprogrammet.

2002-11-04: Interarchy 6 är en ny version av det utmärkta nätprogrammet. Det är framför allt en ftp-klient (vanlig ftp och sftp), men har också funktioner för att ladda hem webb-filer (eller hela webbplatser), för att kontrollera webb-länkar, för nätverksfelsökning (ping, dns trace) m m. Även trafiken till/från den egna datorn kan avlyssnas.

"Top Ten Mac OS X Tips for Unix Geeks", en artikel fån O'Reilly, som paasande nog också har en ny bok kallad "Mac OS X for Unix Geeks".

Apple har nya "Pro"-sidor för foto, musik, vetenskap och video.

2002-10-31: Apple har en sammanställning av firmware-uppdateringar (bör göras innan installation av Mac OS X 10.2).

2002-10-29: Apple har dokumenterat hur man kan skapa ett dokument som t ex gör en ssh-uppkoppling via programmet Terminal. En sådan fil, med filändelsen ".term", kan t ex se ut så här:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>WindowSettings</key>
<array>
<dict>
<key>ExecutionString</key>
<string>ssh id@dator.inst.lu.se</string>
</dict>
</array>
</dict>
</plist>

Byt ut id, dator och inst mot dina uppgifter. (Om du avser att kopiera texten ovan, gör först detta fönster så brett att du ser exakt var radbrytningarna skall ske.)
Det går utmärkt att byta ut ssh-kommandot mot något annat unix-kommando som man önskar skall utföras.

Nytt på programförmedlingen: Photoshop Elements S-2.0.

2002-10-28: Apple har en uppdaterare för SuperDrive (optisk enhet som även kan bränna DVD-skivor). Det är viktigt att datorer med SuperDrive får denna uppdatering, då SuperDrive-enheten annars permanent kan förstöras om man matar in en skrivbar DVD-skiva som är förberedd för 4x-hastighet. Uppdateringen behövs inte med alla SuperDrive, men var och en bör kolla om den egna datorn är berörd. Instruktioner finns på Apples webbsida (se ovan). F n finns uppdateringen enbart för iMac med Mac OS X, men den kommer snart även för PowerMac G4 och för Mac OS 9.

2002-10-25: Connection, MacSupport m fl anordnar ett seminarium kring Xserve och Mac OS X Server i Malmö 12/11.

Nytt på programförmedlingen: svensk och engelsk FileMaker 6.

2002-10-24: Olika tcp/ip-tjänster använder olika portnummer. T ex använder http port 80 och smtp port 25. Ibland kan man behöva kontrollera eller konfigurera portnummer manuellt och då kan dessa listor vara till hjälp:

Mac OS X 10.2 innehåller både en klient för att ansluta till PC-filhanterare och en server, så att PC-användare utan att installera något extra kan ansluta till Mac OS X 10.2-datorn. Två artiklar beskirver dels hur man aktiverar Windows-fildelningen, dels hur man ställer in Windows-arbetsgrupp (den datoransvarige på resp institution vet vad arbetsgruppen skall heta).

I Mac OS X 10.2 finns möjlighet att skapa begränsade konton, ungefär som med "Flera användare" i Mac OS 9. Det krävs ingen speciell server eller annat för att utnyttja denna funktion. Använd Konton i Systeminställningar, skapa en ny användare (om det behövs), välj önskad användare och klicka på knappen Behörighet. Det går t ex att begärnsa vilka program som får användas, om man får modifiera dockan och vilka systeminställningar man får ändra. Man kan också välja "Begränsad Finder" vilket ger betydligt färre menyalternativ.

2002-10-23: Apple och Comsol anordnar seminarium kallade "FEMLAB - modellering av multifysik i MATLAB", bl a i Lund 6/11 kl 14-16. Seminariet är gratis, men förhandsanmälan krävs.

2002-10-21: Apples Knowledge Base är en bra databas att söka supportinformation om Apple-produkter i. Det går att söka på många olika sätt. Mindre känt är att Apple märker många av artiklarna med nyckelord ("keywords") och att det också går att söka på dem. För att t ex söka efter artiklar om Mac OS X 10.2, sök på nyckelordet " kmosx2".

2002-10-17: Apple rapporterade igår kväll sitt resultat för räkenskapsårets fjärde och sista kvartal. Kvartalet gick inte speciellt bra, men för räkenskapsåret som helhet blev det vinst.
Fjärde kvartalet slutade med en förlust på $45 miljoner. Omsättningen var oförändrad jämfört med motsvarande kvartal förra året, men bruttomarginalen minskade något. Noterbart är att andelen datorer som säljs utanför Nordamerika numera bara är 35%. Den låg länge kring 50%. Antalet levererade datorer minskade med 14% till 734.000. Före extraordinära kostnader blev det dock en vinst på $7 miljoner.
För helåret blev det en vinst på $65 miljoner (jämfört med en förlust på $25 miljoner förra räkenskapsåret). Omsättningen steg något till $5.74 miljarder. Apple uppger att de har $4.3 miljarder i kassan.
Apple räknar med fortsatt tuffa tider för branschen, men hoppas på många iPod, iMac och iBook under julgranarna...
En ljudupptagning (26 minuter) från en telefonkonferens med analytiker finns också tillgänglig. På efterbörsen sjönk Apple-aktien med c:a tre procent.

Uppdateringar från Microsoft:

2002-10-16: Jag har idag gått över till Mac OS X på min huvudmaskin (PowerMac G4). Sedan länge kör jag MacPublic på Mac OS X Server och på min PowerBook har jag kört Mac OS X tämligen länge. Det innebär att allt jag i fortsättningen lägger in på MacPublic (webb och filarkiv) kommer att ske från Mac OS X-maskiner. Det kommer att innebära vissa nackdelar, som t ex att jag inte längre kan bestämma placeringen av filerna inom ett fönster i filarkivet, som alltså kan komma att se lite rörigare ut. Det kommer säkert att uppstå en del andra problem initialt också, som t ex att hitta ett bra format för Nytt-filen (Mac OS 9 föredrar text-filer skapade med Skriv text, medan motsvarigheten i Mac OS X, Textredigerare, vill spara i RTF-format).

2002-10-14: Nu finns det även en Citrix-klient för Mac OS X. Sedan tidigare finns Citrix-klient för Mac OS 9.

Nytt på programförmedlingen: svensk Dreamweaver MX.

2002-10-10: Även med Mac OS X kan det finnas behov av att stänga av tillägg (kernel extensions). Det gör man, som i Mac OS 9, genom att hålla nere skift-tangenten när datorn startas tills texten "Säker start" eller "Safe Boot" visas. Tredjepartstillägg finns i /Library/StartupItems/ (/Bibliotek/StartupItems/ på svenska) eller i /System/Library/Extensions/ (/System/Bibliotek/Extensions/ på svenska).

Apple har en förteckning över systemuppdatering för Mac OS X 10.2.x.

Apple har en beskrivning av hur man ändrar "windows workgroup". Det kan vara aktuellt om man aktiverar Windows-fildelning för att PC-användare enkelt skall kunna ansluta till delade mappar.

2002-10-09: KaleidaGraph är på gång för Mac OS X.

Real har en ny betaversion av RealOne Player för Mac OS X.

Nytt på programförmedlingen: Adobe Premiere US-6.5, ATM Deluxe 4.6.1.

2002-10-03: StuffIt Expander 6.5.2 (som medföljer Mac OS X) har ett potentiellt säkerhetshål (buffer overflow). Uppgradering till StuffIt Expander 7.0, som är gratis, rekommenderas av den anledningen.

Apple har släppt uppdaterad AirPort-programvara (2.1.1) för Mac OS X 10.2. Det problem som finns med Telia ADSL och åtminstone vissa vita AirPort-basstationer med nyare programvara är ej löst i denna uppdatering.

Microsoft har släppt Outlook Express 5.0.6, som fixar några säkerhetshål. Både svensk och engelsk version finns.

Roxio har uppdaterat Toast Titanium till 5.2.

2002-10-02: LDC anordnade idag ett seminarium för dator- och nätansvariga (NETinfo). Jag har sammanställt en hel del Mac-relaterad information inför detta och den kan vara nyttig både för dem som var med och för andra.
Om du är dator- eller nätverksansvarig hos er och inte får information om NETinfo, kontakta Torgny.Hallenmark@ldc.lu.se så kommer du med på vår NETinfo-lista och får både information och inbjudan till möten.

2002-10-01: Lunds universitet har beslutat att man avser att teckna avtal för Mac OS-baserade datorer (dvs Apple-datorer) med Apple, Connection och MacSupport. En process att skriva avtal pågår. Under tiden, fortsätt använda de gamla avtalen och handla hos något av de tre företagen LU avser teckna avtal med. Mer information kommer så snart avtal är underskrivna.

I våras anordnade Apple Apple-dagar vid LU. Arrangemanget var tänkt att återkomma regelbundet, och nu har höstens Apple-dagar spikats till tis/ons 12-13 november. Det blir seminarier och utställningar med inriktning både på vanliga användare och på dator/nät-ansvariga. Definitivt program blir klart om ett par veckor, men det kommer antagligen att påminna en del om vårens program. Platsen blir som förra gången institutionen för astronomi vid gamla vattentornet. Arrangemanget är kostnadsfritt, och även de lokala återförsäljarna Connection och MacSupport kommer att medverka.

Apple har i tysthet infört en förbättrad selektiv skärmdump i Mac OS X 10.2. Skift-kommando-4 ger som tidigare ett hårkors med vilket man kan välja en valfri rektangulär area som skärmdumpen skall omfatta. Nytt är en funktion för att välja vilket objekt (fönster, dock, menyrad, nedfälld meny, symbol på skrivbordet m m) som skall ingå i skärmdumpen. Börja som tidgare med skift-kommando-4 men tryck därefter mellanslag och klicka sedan på det objekt som skärmdumpen skall omfatta! Det hela påminner mycket som den kommersiella produkten Snapz Pro, men ovanstående är alltså numera standard i Mac OS X 10.2.

Adressbok i Mac OS X 10.2 kan fås att fungera med LUs LDAP-server:

Personen är nu med i din Adressbok. Du kan klicka på personen där för att få mer info (e-post, tel, adress). E-postadressen finns autoimatiskt tillgänglig i postprogrammet Mail, och synkroniserar du med programmet iSync så överförs den även till din telefon (nyare Ericssonmodeller f n), Palm och/eller iPod.

2002-09-30: Apple har släppt en betaversion av iSync. Programmet kan synkronisera information mellan program som Adressbok och iCal i Mac OS X 10.2 och prylar som Palm, Sony-Ericsson T68 och iPod.

2002-09-27: Apple har gjort en "handledning till fredlig samexistens", en kompatibilitetsguide till hur Mac och PC fungerar tillsammans. Huvuddokumentet är en PDF-fil på ett trettiotal sidor. Det finns också ett antal självstudiekurser:

Självstudiekurserna är lättbegripliga och flera av dem är nyttiga även om man behöver jobba med PC-användare. Allt är på svenska!

2002-09-26: Microsoft har släppt Internet Explorer 5.2.2 för Mac OS X. Den kräver Mac OS X 10.1.5 eller senare och fixar bl a ett säkerhetshål.
Internet Explorer 5.1.6 för Mac OS 8/9 släpptes samtidigt och fixar samma säkerhetshål. Till skillnad från föregående version finns 5.1.6 även på svenska. Den kräver Mac OS 8.1 eller senare.

Apple meddelar att de gör källkoden till Rendezvous tillgänglig (Rendezvous ingår i Mac OS X 10.2 och kan användas för att skapa små tcp/ip-nät helt utan konfiguration och för att göra deet enklare att använda tcp/ip även i större nät).

Adobe har instruktioner om hur man installerar typsnitt under Mac OS 9 och X (rulla ned en bit i dokumentet). Typsnitt som installeras i Mac OS 9s typsnittsmapp blir automatiskt tillgängliga även för Mac OS X-program, men det omvända gäller ej (typsnitt installerade i någon av Mac OS Xs typsnittsmappar blir alltså inte tillgängliga för Mac OS 9-program). ATM behövs inte för Mac OS X-program, men kan installeras i Mac OS 9s systemmapp, och fungerar då alltså enbart för Mac OS 9-program.

Adobe har typsnitt med euro-tecken i både PostScript Type 1- och OpenType-format.

Norton Antivirus 8.0.4 finns att uppgradera till via Nortons inbyggda Live Update-funktion.

Eudora har en sida med Eudora-tips, t ex hur man använder adressboken och konstruerar filter.

2002-09-23: Security Update 2002-09-20 fixar ett säkerhetshål i programmet Terminal i Mac OS X 10.2.x.

Apple meddelar att Oracles VD och grundare Larry Ellison lämnar Apples styrelse.

2002-09-20: Universaluppackningsprogrammet StuffIt Expander har släppts i version 7, både för Mac OS X och Mac OS 8/9. Även den kommersiella versionen, StuffIt Deluxe, har uppgraderats till 7.0.

Apples Knowledge Base innehåller supportinformation för någorlunda nya produkter. Information om produkter äldre än Power Mac G3/januari 1998 finns i Knowledge Archive.

2002-09-19: Apple har släppt följande uppdateringar:

Pioneer meddelar att DVD-R-enheter som finns i vissa mac-modeller kan ha problem med nya typer av DVD-skivor (4X för DVD-R och 2X för DVD-RW). Använder man dessa skivor så kan både DVD-enheten och DVD-skivan skadas. Det kan därför vara klokt att inte använda sådana skivor i avvaktan på mer information från Pioneer eller Apple. Problemet kommer troligen att lösas med en uppgradering av programvaran i DVD-enheten, men det hjälper förstås inte om man innan dess använt en ny skiva som redan skadat DVD-enheten.

AppleStore for Education har några erbjudande som gäller t o m 27/9. Köper man minst fem datorer får man en digital stillbildskamera på köpet. Köper man minst tio datorer får man instället en digital videokamera på köpet. I båda fallen måste man ringa 0200-214 550.

2002-09-18: I Mac OS X 10.2 finns en VPN-klient inbyggd. Tyvärr fungerar den inte med vår VPN-lösning, som kräver PAP och inte CHAP som är det enda Apples VPN-klient hanterar. Vi har ingen möjlighet att stödja CHAP. Istället försöker vi påverka Apple att även stödja PAP.

2002-09-17: Steve Jobs keynote från Apple Expo i Paris finns nu på nätet. Även Phil Schillers keynote från Seybold i San Francisco finns tillgängligt. Båda kräver QuickTime 6.

2002-09-16: Lite mer info från Apple Expo i Paris:

2002-09-13: Apple har släppt iCal 1.0 för Mac OS X 10.2. Det är ett trevligt kalenderprogram. Senare i år kommer iSync, som kan synkronisera information mellan bl a iCal på Mac och Palm, iPod samt mobiltelefoner som Ericsson T68. En betaversion av iSync kommer redan i september. Både iCal och iSync är gratis, men de kräver Mac OS X 10.2.

Apple meddelar att Macintosh-modeller som introduceras efter 1/1 2003 enbart kommer att kunna starta med Mac OS X. Det kommer alltså inte att gå att starta med Mac OS 9. Observera att detta gäller vilket system datorn startas med. Classic finns naturligtvis fortfarande med som en komponent i Mac OS X, vilket innebär att det precis som tidigare kommer att gå att köra de flesta Mac OS 9-program, trots att datorn startas med Mac OS X. Detta skall ses som ett led i Apples övergång till Mac OS X. Sista steget i övergången, som sannolikt kommer först om flera år, är att även Classic försvinner och att det enbart kommer att gå att använda program som anpassats för Mac OS X.

Rendezvous är Apples namn på ZeroConf, dvs självkonfigurerande ip-nät. Ett antal skrivarleverantörer som Hewlett-Packard, Epson och Lexmark har tidigare meddelat att de stöder standarden. Nu har även Philips, Canon, Xerox, Sybase och World Book anslutit sig. Philips är mycket intressant då de avser att använda Rendezvouz i konsumentprodukter som stereo och tv. Din nästa stereo kommer kanske att ha ethernetuttag! Ännu bättre skulle det dock vara med trådlösa nät, typ AirPort. Då behövs ingen cd-spelare för musik, utan med iTunes på datorn kan man ha all musik där och trådlöst spela upp den via stereons förstärkare. Likadant kan man klara sig utan traditionell dvd-spelare. Bilden överförs direkt från datorns dvd-spelare till tv:n.

Steve Jobs keynote på Apple Expo i Paris innehöll inte några större nyheter. Tyngdpunkten låg förstås på det nyligen lanserade Mac OS X 10.2. Rena produktintroduktioner undviker Apple numera att göra vid keynotes, eftersom kunderna ofta annars skjuter upp inköp när en keynote närmar sig, i förhoppningen om att en bättre och/eller billigare modell skall introduceras. Mjuka introduktioner som gratisprogramvaror (se ovan om iCal) och produktsamarbeten (som Rendezvouz ovan) blir nog allt vanligare på Apples keynotes i framtiden.

Nya PowerMac G4 är dubbel i flera bemärkelser: den har dubbla processorer, två bildskärmar kan anslutas till det medföljande grafikkortet och den kan förses med två interna optiska enheter som CD-RW och/eller DVD-R/CD-RW.

Funderat på varför Apple i Sverige inte använder smeknamnet "Jaguar" för Mac OS X 10.2? Svaret är att Apple i Europa inte har rättighet att använda namnet (det är ju också namnet på ett känt bilmärke). I USA har man däremot denna rättighet, och där används Mac OS X 10.2 och Jaguar parallellt.

Följande äldre system går att köpa via AppleStore:

Nytt på programförmedlingen: engelsk Photoshop 7.

2002-09-06: Ett nytt Microsoft-säkerhetshål drabbar MS Office, MS Internet Explorer och MS Outlook Express för Macintosh. Fixar uppges komma "snart".

Ars Technica har en detaljerad översikt av Mac OS 10.2.

2002-09-05: Nytt på programförmedlingen: engelsk FrameMaker 7.0.

2002-09-04: Vodafone (fd Europolitan) har anvisningar om hur man ställer in Mac OS 9 resp Mac OS X för att kommunicera via GPRS. Detta gäller alltså när man avser att komma åt internet från dator via GPRS (man kan ju också komma åt internet via GPRS direkt från telefonen utan att blanda in någon dator, men då är ju bildskärm och programurval mer begränsat). Telefonnumret i datorns uppringningsprogram skall anges som *99#. Åtminstone på Ericsson-telefoner gäller dock att telefonnumret skall anges enligt formeln *99***<CID-nummer>#. CID-numret hittar man genom att på telefonen välja Kommunikation -> Datakomm. -> Datakonton och där välja GPRS-kontot (som t ex kan heta internet). Då visas CID-numret. Om det är två skall alltså telefonnumret anges som *99***2# i uppringningsprogrammet. Jag har testat detta med Ericsson T68 tillsammans med Mac OS 9 (IR-kommunikation mellan dator och telefon) och Mac OS X 10.1.x (med såväl IR- som bluetooth-kommunikation). Telefonen måste först konfigureras för GPRS, men det kan enkelt göra genom att via Vodafones webbplats skicka ett konfigurations-SMS. Jag kommer att visa en del av detta på nästa NETinfo-möte, liksom en del andra bluetooth-möjligheter i Mac OS X 10.2.

2002-09-02: Apple har publicerat detaljerad information om vad som är nytt och ändrat i Mac OS X i 10.2 i Mac OS X 10.2 Tech Note.

Apples resurssida för Mac OS X Server är uppdaterad och annpassad för 10.2.

Symantec har information om hur deras produkter fungerar med Mac OS X 10.2 (klicka på "Click here for details"). Norton Antivirus måste uppdateras till 8.0.3 innan man uppgraderar till 10.2. Norton Utilities är f n ej kompatibelt med 10.2.

Finder i Mac OS X 10.2 har en snygg inbyggd ftp-klient. Man kommer åt den via "Anslut till server..." i Gå-menyn. Normalt använder man kommandot för att ansluta till filhanterare (Mac eller PC), men skriver man in en ftp-adress, så sker istället en ftp-anslutning och ftp-volymen kommer upp på skrivbordet som vilken disk som helst (man kan dock bara läsa från den). Prova t ex med ftp://ftp.apple.com/. Programansvariga kan ange adressen ftp://program.ldc.lu.se/, klicka på Anslut och sedan ange användarnamn och lösenord i dialogen som följer för att enkelt hämta hem licensierade programvaror.

2002-08-28: Adobe har en sida med nya uppdateringar. Nytt nu är bl a engelska PhotoShop 7.0.1 och GoLive 6.0.1.

Apple lanserade i mitten av augusti nya PowerMac G4-modeller. Alla har numera dubbla processorer, vilket är fiffigt på två sätt. Dels använder Mac OS X 10.2 ("Jaguar") dem effektivt, dels kan Apple positionera iMac G4 och PowerMac G4 tydligare. Tidigare har ju konsumentmodellen iMac G4 haft nästan samma prestanda som proffsmodellen PowerMac G4. Den senare har dock alltid varit betydligt mer flexibel, med gott om kortplatser, plats för extra minne, diskar m m.

Jämfört med gamla PowerMac G4 så är de huvudsakliga skillnaderna:

Nya PowerMac G4 kostar från 20.000:-.

eMac kan nu också fås med SuperDrive (DVD/CD-brännare) och priset för vissa iMac G4-modeller har sänkts med en dryg tusenlapp. eMac kostar från 9.300:- och iMac G4 från 12.100:-.

Apple har publicerat en hel del supportinformation kring 10.2. Ett axplock:

2002-08-26: Apple har lanserat en ny PowerMac G4 samt uppdaterat eMac- och iMac G4-sortimentet.

Mac OS X 10.2 släpptes i lördags och finns för omedelbar leverans från bl a AppleStore for Education. Även serverversionen, Mac OS X 10.2 Server, finns tillgänglig.

Mer info om ovanstående andra nyheter kommer under veckan.

Apple har en del ny teknisk dokumentation, bl a Mac OS X 10.2: System Overview och Aqua Human Interface Guidelines.

Som väntat blir det Steve Jobs som håller keynoteApple Expo 2002 i Paris kl 10 den 10 september.

2002-08-02: Apple har en utförlig artikel om formatering av hårdiskar.

ThinkSecret m fl rapporterar att Apple nu har blivit färdiga med Jaguar. Det innebär att Apple har några veckor på sig för att pressa upp CD-skivor, paketera kartonger och distribuera dessa till återförsäljare så att den finns i lager överallt på introduktionsdagen den 24/8.

Det händer en del i Apple-världen den närmsta tiden:

2002-07-31: Apple har en artikel om hur man ändrar lösenord under Mac OS X. Den täcker både hur man ändrar lösenord på vanliga användarkonton och vad man gör om man har glömt sitt administratörslösenord.

2002-07-29: QuickTime 6 innehåler bl a en ny funktion kallad "Instant-On" som gör att man snabbt kan hoppa fram och tillbaka i direktuppspelande filmer. För att slå på den funktionen, öppna QuickTime (i Inställningar i Mac OS 9 eller i Systeminställningar i Mac OS X), välj Instant-On i popup-menyn och se till att "Enable Instant-On" är förbockat.

2002-07-26: Mac OS X 10.2 ("Jaguar") och Mac OS X Server 10.2 kommer att släppas 24/8 (se nedan). Den nästan färdiga version som visades på Macworld i New York är mycket trevlig. Väldigt polerad och betydligt snabbare än den som visades på utvecklarkonferensen WWDC i maj.
I samband med 10.2 byter Apple licensieringsmodell. Det finns inte längre några uppdateringar, vare sig för klient- eller server-versionen. Det blir alltså samma pris när man vill köpa en ny version, oavsett om man har licens sedan tidigare eller inte. Universitetspriset för Mac OS X 10.2 är 876:- och för Mac OS X Server 10.2 mellan 3.295:- och 6.595:- (det högre priset medger obegränsat antal klienter kan ansluta till servern). Produktera kan redan nu beställas, bl a på AppleStore for Education.
Enda undantaget blir de som köper ny dator mellan 17/7 och strax efter 24/8. De får 10.1.x med datorn och kan uppgradera för kring 150:- till 10.2. Samma gäller för dem som köper Mac OS X 10.1.x under perioden.

2002-07-22: Apple har släppt ännu en uppdatering till den automatiska programuppdateringen i Mac OS X, Security Update 7-18-2002. Den kräver Mac OS X 10.1.1 eller senare (det finns en speciell version av uppdateringen för Mac OS X 10.1). Den ny versionen verifierar signaturer även när man använder terminalgränssnittet för att uppdatera.

ATM Light Updater 4.6.2a och ATM Deluxe Updater 4.6.1a fixar imkompatibilitetsproblem med Adobes skrivardrivrutin AdobePS 8.8.

För den som föredrar att använda terminalgränssnitt, så finns följande kommandon:

O'Reillys MacDevCenter har f ö en serie artiklar om hur man använder terminalgränssnittet i Mac OS X.

Apple har en översikt över vanliga filformat.

2002-07-18: Steve Jobs höll sin keynote (går att se även i efterhand, men QuickTime 6 krävs) på Macworld Expo i New York igår. Det var en ganska kaxig Steve Jobs som både var tuffare mot Microsoft än vanligt och som väl mycket öste beröm över företagets i-programvaror (visst, många av programvarorna är mycket bra, men alla kan inte vara världsbäst).

Rent konkret var det inte så mycket nytt. Pris och datum för Mac OS X 10.2, några nya programvaror, en iMac/G4 med större skärm och samarbete med bl a Sony-Ericsson.

Nästa version av Mac OS, Mac OS X 10.2 med kodnamnet Jaguar, kommer att släppas lördagen den 24/8. Den kommer att kosta $129 i USA (universitetspris 876:- i Sverige). Alla som köper ny Mac fr o m igår kommer att få 10.2 till självkostnadspris (156:-) (när 10.2 väl är släppt kommer det förstås att vara förinstallerat på datorerna). Steve gick igenom och visade på många av nyheterna (över 150 större enligt Apple) i 10.2, men det var inga överraskningar, då så gott som allt visats redan i maj (). Den bästa nyheten var just leveransdatumet; 24/8 är mycket bättre än vad det tidigare "late Summer" angett.

Med de förbättringar som kommer i 10.2 och den acceptans Mac OS X nu har, så är det dags att seriöst fundera på att gå över till Mac OS X för alla som har en någorlunda ny maskin (blå/vit G3 eller bättre, gärna med 256 MB internminne). Stabiliteten, de nya funktionerna samt att nya program ofta är enbart för Mac OS X talar för att det är dags att byta till Mac OS X.

Mac OS X Server 10.2 nämndes inte, men webbplatsen är updaterad och där finns bl a produktblad och fördjupad information.

Apples musikspelarprogramvara iTunes släpptes i ny version, iTunes 3. De tidigare versionerna har fungerat både på Mac OS 9 och X, men den nya versionen är enbart för Mac OS X. Så värst mycket nytt innehåller den inte, även om Steve väl mycket framhävde "smart playlists" som något revolutionerande.

Apple fortsätter att bygga sitt digitala nav, med i-programvaror som mycket smidigt interagerar med hårdvaror både från Apple (Mac, iPod) och andra tillverkare (stillbildskameror, videokameror, musikspelare m m). iCal är en ny programvara för kalenderhantering. Den är gratis och kommer i september. Detsamma gäller iSync som kan synka kalender och adressbok till bl a Palm, iPod och mobiltelefoner. Båda kräver Mac OS X.

Apples nättjänst iTools (e-post, webbplats, filutrymme m m) genomgår förändringar. Dels byter den namn till .Mac, dels börjar Apple (som andra) att ta betalt för tjänsterna. I framtiden kommer det att kosta $99 om året (dock $49 första året för gamla användare), men då får man också fler och utökade tjänster jämfört med tidigare.

iPod är Apples musikspelare i fickformat. Minsta modellen med 5 GB hårddisk motsvarande ungefär 1000 låtar går ner i pris till strax under 3.000. Tidigare toppmodellen med 10 GB hårddisk blir lite tunnare och kommer med fodral och fjärrkontroll. Styrdonet i den är dessutom nu helt utan rörliga delar. Den kostar 3.700. En ny toppmodell med 20 GB hårddisk kostar 4.400:-. iPod ansluts via FireWire och det går därmed mycket snabbt att överföra data mellan dator och iPod, samtidigt som batteriet laddas. Utrymmet på iPod behöver inte enbart användas för musik. Den fungerar även som FireWire-hårddisk för vanliga datafiler och kan även lagra kontaktinformation (adressbok) och kalender. De senare synkas via nya iSync. Största nyheten med iPod är dock att den nu även kommer i PC-version. Apple gör dock ingen iTunes-programvara för PC, utan levererar istället programmet MusicMatch som har liknande funktioner.

Att Apple nyligen (slutet av maj) uppdaterade sina bärbara datorserier var troligen det enda som gjorde att de nu inte introducerade en modell med inbyggd Bluetooth. Vad de däremot visade nu var synkning mellan Mac OS X och Sony-Ericsson T68i av adressbok via Bluetooth samt Mac OS X som "front end" för telefon (ringa upp från dator, samt via nummerpresentation visa på datorn vem som ringer). Apple, Ericsson och Sun presenterade tidigare i år samarbete kring att skapa, koda och distribuera multimedia och nu är ett likande samarbete startat med Sony-Ericsson och Cingular (stor teleoperatör i USA) kring integration av datorer och mobiltelefoner. Katsumi Ihara, styrelseordförande i Sony-Ericsson, deltog och höll ett länge tal. Mer info finns också på Sony-Ericssons webbplats.

Gott om nya hårdvaror var det ont om, men en inte helt oväntad nyhet var en iMac med större skärm. Den gamla 15"-skärmen finns kvar, men nu finns också en 17"-skärm att välja på. Istället för 1280*1024 bildpunkter (som Apples fristående platta 17"-skärm har), så har iMac/17" 1440*900 bildpunkter, vilket ger en lite bredare, men inte så hög, skärm. Den kostar 18.200:-. Då har den något större disk (80 GB) och snabbare grafik (NVIDIA GeForce4 MX) jämfört med den största 15"-modellen, som kostar 16.700:-. Än så länge finns också den ursprungliga iMac med traditionell 15"-skärm kvar, för från 7.400:-.

I samband med Macworld i New York passade Apple också på att öppna sin första butik där.

Bland övriga nyheter:

2002-07-17: Steve Jobs kenynote från MacWorld i New York direktsänds idag med start kl 15 svensk tid.

QuickTime 6 är släppt och licensproblemen med MPEG-4 är alltså lösta. QT 6 finns för Mac OS X och Mac OS 8.6/9.x. Den senare finns än så länge inte i svensk version. QT6 är i grundversion (som kan spela upp media) gratis. Pro-versionen kostar knappt 300:- Licensnummer för äldre versioner av QT Pro fungerar ej med QT 6 och man måste alltså köpa ny licens om man vill ha QT 6 Pro. Nytt i QT 6 är bl a MPEG-4 (video och ljud), AAC (ljud) samt förbättrat stöd för direktsändningar. Se även Apples produktsida för QT 6. Apple släppte samtidigt Apple QuickTime Broadcaster 1.0.

Apples kvartalsresultat för andra kvartalet kalenderåret 2002 är släppt. Det blev en vinst på 32 miljoner dollar på en omsättning om 1.43 miljarder dollar. Totalt levererade Apple drygt 800.000 datorer under kvartalet. Resultatet var i nivå med förväntningarna och vad som aviserades i en vinstvarning från Apple i slutet av juni. Aktien sjönk dock med närmare tio procent i efterhandeln.

Real kommer att släppa sin multimediaspelare RealOne Player för Mac OS X. En betaversion finns nu tillgänglig. Jag har provat den med ljudfiler från www.sr.se och det fungerar utmärkt.

2002-07-15: Apple reagerade mycket snabbt på det potentiella säkerhetshålet i den automatiska programuppdateringen (se nedan). Security Update 7-12-02 innehåller en uppdaterad version av Programuppdatering, som kräver att uppdateringar som laddas ner med Programuppdatering skall vara kryptografiskt signerade. Innan installationen sker så kontrolleras signaturen, och är den inte ok så kastas uppdateringen. Security Update 7-12-02 kräver Mac OS X 10.1 (10.1.1 om den skall laddas ned med Programuppdatering) och den fungerar med alla språkversioner av Mac OS X.
För den som verkligen vill vara säker på att på att få hem rätt uppdaterare så går den även att hämta hem från en säker webbplats hos Apple (det är ju först efter det att man hämtat hem och installerat denna uppdatering som den träder i funktion och kontrollerar alla kommande uppdateringar med Programuppdatering).

2002-07-09: Det finns ett potentiellt säkerhetshål i den automatiska programuppdateringen i Mac OS X. Någon kan sätta upp en egen uppdatateringsserver, lura DNS-systemet att skicka förfrågningar dit och den vägen skicka ut falska uppdateringar som t ex innehåller möjlighet att ta sig in på de "uppdaterade" datorerna. Risken har ökat i och med att dokumentation och färdiga program gjorts tillgängliga på nätet. Viss försiktighet rekommenderas tills vidare.

Apple kommer att direktsända Steve Jobs keynote på MacWorld i New York. Tiden är onsdagen den 17 juli klockan 15 svensk tid.

FileMaker 6 är lanserat och en demoversion finns tillgänglig.

2002-07-08: Microsoft har släppt dels uppdaterade autentiseringsmoduler (för inloggning på PC-servrar), dels Internet Explorer 5.1.5 (för Mac OS 8/9) och Internet Explorer 5.2.1 (för Mac OS X).

2002-07-04: En den nyare Mac-modeller kan ha problem med modemuppkoppling. Apples rekommendation är då att byta modemmanus till "Apple Internal 56K Modem (v.34)" (i Modem i Inställningar i Apple-menyn).

2002-07-03: Apple meddelar att Mac OS X och Mac OS X Server inte berörs av det säkerhetshål i DNS som nyligen upptäckts. Prenumerera gärna på Apples distributionslista om säkerhet.

Nytt på programförmedlingen: engelsk FileMaker Pro 5.5.

2002-07-01: Apple släppte i helgen Security Update July 2002. Den täpper till de två säkerhetshål som hittats i apache och ssh.

2002-06-28: Nytt på programförmedlingen: Macromedia Dreamweaver MXoch svensk Adobe InDesign 2.

2002-06-26: Apple har ett nytt verktyg, Repair Privileges Utility, som kontrollerar och återställer accessrättigheterna för systemet och vissa Apple-produkter. Det kräver Mac OS X 10.1.5.

Apple har uppdaterad information om mässan Apple expo, som går av stapeln i Paris 10-14 september. Apple expo är det största Apple-evenemanget i Europa och Apple räknar med 250 utställare och 75.000 besökare. Det finns också lite information på svenska.

Apple har meddelat att vinsten för innevarande kvartal beräknas bli lägre än vad man tidigare angivit. Den förväntas nu bli 8-10 cent per aktie mot tidigare prognos om 11+ cent/aktie. Även omsättningen väntas bli lägre; cirka 1.4 miljarder dollar istället för 1.6 miljarder dollar.

Det finns två nya säkerhetshål som kan beröra Mac OS X (och Mac OS X Server). Det gäller dels webbservern Apache, dels fjärrinloggningsprogrammet ssh. Inga av dessa tjänster är påslagna från början, så den som inte själv aktiverat dem löper ingen risk. Apple kan förväntas komma med en uppdatering inom kort.

Microsoft Office v. X, Service Release 1 finns nu också för svensk version.

2002-06-25: Personalenheten har ny information om vilka alternativ som erbjuds när personalköpet löper ut senare i sommar.

Apple har släppt en uppdatering för trådlöst nätverk, AirPort 2.0.4 för Mac OS 9 och för Mac OS X. Bl a uppdaterar den den vita basstationen så att man även kan ringa in till den, och därigenom komma åt både det lokala nätverket och vidare ut på internet via t ex LUNET eller ADSL. (Jag fick inte AirPort 2.0.4 att fungera med Telia ADSL, så det kan finnas anledning att avvakta med denna uppdatering).

Networking Update 1.0 for Mac OS X fixar det problem som tidigare beskrivits. Den kräver Mac OS X 10.1.5.

Microsoft har släppt Internet Explorer 5.2 för Mac OS X.

Nytt på programförmedlingen: svenska versioner av FileMaker 5.5, FileMaker Server 5.5 och Adobe Photoshop 7.0.

2002-06-14: Apple har dokumenterat ett problem som kan medföra att kontakten med nätet upphör i Mac OS X 10.1.5. I Nätverk i Systeminställningar yttrar det sig genom att ip-inställningarna blir 255.255.255.255 och/eller att DHCP inte går att välja. Lösningen är att kasta filen /Library/Preferences/com.apple.PowerManagement.plist och därefter starta om datorn.

2002-06-12: Financial Times har en artikel om Apple-design, med bl a en intervju med Jonathan Ive, som är ansvarig för Apples design.

Apple har startat en reklamkampanj i USA för att få PC-användare att byta till Mac. På dess webbplats finns såväl argument för varför man skall byta som tips om hur man för över filer och inställningar från PC till Mac.

För att anluta till en Windows-filhanterare från Mac OS X väljer man Anslut till server i Gå-menyn i Finder och skriver in smb://ServerName/ShareName/ där ServerName är filhanterarens ip-namn och ShareName är den volym man vill ansluta till. Om uppkopplingen inte lyckas så får man samma felmeddelande oavsett om man skrivit fel adress, namn, lösenord etc så kolla alla uppgifter och försök igen. Mer info om uppkopplingen finns i en artikel hos Apple.

2002-06-11: Apple har en artikel som beskriver hur man ställer in ett Finder-fönster så att det alltid visas på samma sätt.

2002-06-07: Jag har sett problem med flera lite äldre PowerMac (7300, 7500, 7600, 8500, 9500 och liknande) som inte kommer åt nätet, vare sig via AppleTalk eller tcp/ip trots att de är inställa korrekt på att använda ethernet. Det verkar som om det inbyggda ethernet-kortet lagt av. Jag har fått dem att fungera genom att i AppleTalk i Inställningar byta från ethernet till något annat (vad som helst), stänga fönstret och spara ändringarna, och sedan på nytt öppna AppleTalk i Inställningar, ställa tillbaka till ethernet och stänga fönstret och spara ändringarna. Att nollställa parameterminnet och byta batteriet (vi har sådana) kan också vara lämpligt, men verkar inte vara tillräckligt. Min lösning är inte permanent, utan problemet kommer tillbaka, men den hjälper åtminstone ett tag.

MacMarknad är en webb-tjänst som gratis erbjuder radannonser för Mac-prylar.

2002-06-04: Apple har släppt QuickTime 6 Public Preview för Mac OS 8.6-9.x, 10.1.3 och senare samt för Windows 98, NT, ME, 2000 och XP. Nytt i QT 6 är bl a MPEG-4 (video och ljud), AAC (ljud) samt förbättrat stöd för direktsändningar. Se också pressrelease och datablad.

Apple kommer även att sälja eMac även till kunder uttanför utbildningssektorn.

Mac OS X 10.1.5 innehåller enligt Apple "förbättringar av Mac OS X-programmens tillförlitlighet, liksom för säkerhet och nätverksfunktioner. Uppdateringen ger även stöd för PC Card-enheter för seriell kommunikation och utökat stöd för externa enheter. Bland förbättringarna märks följande: stöd för externa enheter, programförbättringar, nätverks- och säkerhetsförbättringar, WebDAV-förbättringar och förbättringar för asiatiska språk. Uppdateringen laddas enklast hem med Programuppdatering i Systeminställningar. Den går också att ladda hem från Apple, och finns då i två versioner beroende på vad man har för version sedan tidigare:

2002-06-03: O'Reilly har en artikel om IMAP och hur man använder det i Mac OS Xs Mail-program.

Microsoft har att släppt Service Release 1 för Office X. Engelsk uppdaterare finns nu och svensk sådan utlovas inom kort. Uppdateringen inkluderar alla tidigare uppdaterare, så att det räcker alltså att installera SR1 för att få senaste Office X. Ett dokument beskriver utförligt vad som är nytt, och intressant nog refererar det till Mac OS X 10.1.5 som inte är släppt än, men som väntas inom kort.

Apple har en översikt över bildskärmsadaptrar (det finns ganska många...). En annan artikel beskriver vilka Mac-modeller som inte kräver en korsad ethernetkabel för att koppla ihop två datorer (det går bra med en vanlig ethernetkabel till dessa modeller).

2002-05-31: Några typsnittstips:

2002-05-29: Qualcomm har (äntligen) släppt Eudora för Mac OS X. Eudora 5.1.1 finns nu tillgänglig både för Mac OS 8/9 och Mac OS X.

02-05-27: Apple arrangerade nyligen utvecklarkonferensen WWDC. Den hålls årligen, alltid i maj och alltid i San Jose i Kalifornien. San Jose ligger i södra delen av Silicon Valley och är faktiskt Kaliforniens tredje största stad. I trakterna har många it-företag sina huvudkontor, inklusive Apple, som håller till på 1 Infinite Loop i Cupertino.

Apples utvecklarkonferenser är alltid något speciellt, inte minst sedan Steve Jobs kom tillbaka till Apple. Mycket få personer vet vad han kommer att ta upp i sin keynote, som inleder konferensen. I år var det över 2500 utvecklare som deltog i konferensen och som vanligt var det tjurrusning in till Jobs keynote, för att få så bra plats som möjligt.

De två senaste åren har WWDC varit helt inriktad på Mac OS X. Mac OS 9 har praktiskt taget inte ens nämnts. Eftersom det är en konferens för utvecklare (framförallt mjukvaruutvecklare) så har hårdvaran en mer undanskymd plats. Rena produktnyheter tas inte alls upp (där har Apple f ö blivit duktiga på att få stor uppmärksamhet kring sina lanseringar) utan syftet är att ge utvecklare så bra bild som möjligt av var Apple är på väg, vad det gäller vidareutveckling av framförallt Mac OS X.

Förra året var det stort tryck på att få utvecklarna att snabbt ta fram Mac OS X-program. Mac OS X 10.0 hade då lanserats ett par månader innan utvecklarkonferensen. Det gick ganska bra, även om Apple säkert hade hoppats att det skulle gå snabbare att få fram Mac OS X-program. Apple själv jobbade för högtryck och släppte Mac OS X 10.1 ett halvår efter 10.0. 10.1 är väldigt mycket bättre än 10.0, både vad det gäller prestanda och gränssnitt. Den tuffa utmaningen för Apple är att de måste fortsätta att hålla samma höga utvecklingstakt av Mac OS X. Det positiva är att de verkar lyckas med det!

Inför årets konferens hade Apple i förväg nämnt att de skulle förhandsvisa nästa version av Mac OS X, med kodnamnet Jaguar. Den kallas även Mac OS X 10.2. Jag är dock tämligen säker på att den inte kommer att heta det när den väl levereras - av det enkla skälet att 10.2 låter som en mindre uppdatering som det därför inte går att ta betalt för. Apple har under många år haft en stor uppdatering av sitt operativsystem per år - som de kunnat ta betalt för - och det är nu betydligt över ett år sedan sist. Jaguar kommer att släppas "late Summer" vilket kan betyda augusti - oktober ungefär...

Steve Jobs, på gott och till och med skämtsamt humör, inledde konferensen genom att ta farväl av Mac OS 9. Det gjordes i form av en begravning där budskapet tydligt var att utvecklare bör enbart satsa på Mac OS X-versioner av sina program i fortsättningen. Vi ser redan den trenden, med t ex MS Office och Norton Utilities/Antivirus vars nya versioner enbart är för Mac OS X. Apple själva gör på samma sätt med t ex iPhoto och Remote Desktop. Naturligtvis är Apple medvetna om att Mac OS 9 kommer att leva kvar hos användare under många år - det Apple vill är att styra över utvecklarna till att lägga alla resurserna på Mac OS X.

Sedan maj förra året kommer alla nya datorer med både Mac OS 9 och Mac OS X. I januari i år valde Apple att se till att det förvalda operativsystemet på nya datorer blev Mac OS X. Alla nya datorer startar alltså med Mac OS X och fler och fler kommer att stifta bekantskap med Mac OS X. Enligt Apple fanns det en miljon aktiva Mac OS X-användare i januari i år - något som väntas öka till fem miljoner i december. Det gör att Apple faktiskt är världens största leverantör av unix-baserade datorer! Det tål att upprepas: Apple är världens största leverantör av unix-baserade datorer. Det börjar märkas, både genom att det finns mycket fri källkod som passar för Mac OS X och på att programutvecklare kommer tillbaka till Mac-plattformen, som t ex nu senast Matlab. Antalet Mac OS X-program har från april förra året till april i år gått från under 500 till över 3000. Apple har t o m varit kaxiga nog att i speciellt utvalda tidningar ha annonsuppslag med rubriken "Sending other UNIX boxes to /dev/null".

Hur ser det då ut för Jaguar (nästa version av Mac OS X, även kallad 10.2)? Apple överraskade positivt med att dels ha avsevärt förbättrat Mac OS X, dels ha framme en "developer preview" som utvecklare nu har tillgång till. Apple har orkat arbeta vidare i samma nästan ursinniga tempo mellan 10.1 och 10.2 som mellan 10.0 och 10.1. Dessutom är "developer preview"-versionen förvånansvärt stabil. Mycket positivt är också att Apple parallellt vidareutvecklat server-versionen av Jaguar, och att även den finns i en "developer preview". Sammantaget är intrycket att Mac OS X nu känns som ett mycket moget operativsystem, som dessutom skämmer bort användaren med ett mycket behagligt och genomtänkt gränssnitt.

Under skalet bygger Jaguar på FreeBSD 4.4. Som kompilator uppgraderar Apple till gcc 3. Stöd för IPv6 och IPsec ingår. CUPS används som skrivarlösning. LDAP ersätter Apples NetInfo. Kerberos-stöd finns. Över huvud taget är Apples väldigt mycket för att använda sig av industristandarder - så till den milda grad att man i en del fall väljer att vänta med implementeringar i väntan på att det skall finnas en standard. I flera fall är Apple själva pådrivande, som när man tog fram FireWire och nu i framtagandet av ZeroConfig (mer om det nedan). I princip hela Mac OS X - förutom det grafiska gränssnittet - finns tillgängligt i form av källkod för vem som helst (går även att kompilera för PC) under namnet Darwin. Det gör att utomstående både kan ta del av Apples lösningar och föreslå förbättringar/felrättelser. För att underlätta samarbetet bildades OpenDarwin i april.

I sin keynote pekade Steve Jobs speciellt på tio av förändringarna i Jaguar:

Den nya Mac OS X 10.2 Server (Jaguar Server) visades innan Apples rackmonterade Xserve-datorer lanserades. Jaguar Server innehåller bl a följande nyheter:

Mac OS X 10.1 har bra stöd för olika språk och regioner. Varje användare kan själv välja vilket språk (av 15, mer om man även räknar regioner som brasiliansk portugisiska och kanadensisk franska) som skall användas, och även ange andrahandsval osv. T ex kan man välja svenska i första hand och engelska i andra hand. I Jaguar tillkommer minst lika många språk/regioner. Dock finns det inte fulla översättningar för dessa språk, men deras teckenuppsättningar, skriftregler (som vänster till höger eller höger till vänster), sorteringsordningar, datumformat etc finns. Bland de nya språken finns ryska, arabiska, hebreiska, isländska, de baltiska språken, polska samt många ytterligare språk från Östeuropa. Som tidigare lagras alla filnamn och allt dokumentinnehåll i unicode. Även Terminal-programmet har anpassats för att kunna visa filnamn som innehåller t ex svenska eller japanska tecken! Stavningskontrollen i Jaguar stöder fler språk, bl a svenska. I tangentbordsmenyn (som normalt visas som en svensk flagga i menyraden) kan man i Jaguar välja "character palette" och få en flytande palett där man kan välja bland alla tecken som finns - och de är många med unicode. I Jaguar finns också bättre inmatningsmetoder för japanska och kinesiska (traditionell och förenklad) samt utökat kinesiskt typsnitt (GB 18030).

Trots att Mac OS X 10.1 stödjer svenska, så finns vissa knöligheter. T ex är filsystemet helt på engelska, så även om man klickar på Program för att komma till programmappen, så heter mappen man kommer till Applications. Likadant om man startar Systeminställningar, så heter programmet System Preferences. Detta åtgärdas i Jaguar så att man får en lokaliserad vy av filsystemet. Det innebär att de namn på filer och mappar man ser som användare är på det egna språket. Det är konsekvent och logiskt. Längre ned i operativsystemet, t ex om man använder programmet Terminal för att köra ren unix, så har de dock kvar sina engelska namn - något annat hade varit riskabelt och svårgenomförbart.

I Mac OS X har alltid funnits en brandvägg (ipfw). Det är dock inget Apple har framhållit, då man fått använda terminalgränssnitt för att konfigurera den. Enligt principen "om det inte har ett gränssnitt så är det ingen funktion", som Apple värnar starkt, så har den i alltså inte funnits. I Jaguar har den fått ett gränssnitt och användaren kan nu enkelt aktivera och konfigurera brandväggen. Rent allmänt vad det gäller säkerhet så håller Apple en låg profil men följer utvecklingen noga och kommer att fortsätta att släppa säkerhetsuppdateringar vid behov.

Apple var tidigt ute med trådlösa nätverk enligt standarden 802.11b, av Apple kallad AirPort. Alla Mac-modeller har inbyggda antenner och intern kortplats för detta. WWDC är f ö ett utmärkt tillfälle för Apple att studera hur AirPort fungerar i praktiken. (Nästan) alla har bärbar dator med AirPort-kort och Apple noterade toppnoteringar kring 1500 samtidiga användare. Apple har också en trevlig basstation, som genom att den numera har två ethernetanslutningar också fungerar som router (praktiskt om man t ex hemma har ADSL och vill ansluta både trådlösa och trådburna klienter).
802.11b tillåter 11 Mb/s och klienterna kan maximalt befinna sig knappa 50 m från basstationen (beror mycket på vilka väggar och andra hinder som finns). En nyare standard, 802.11a tillåter högre datahastighet (54 Mb/s), men kortare avstånd (12 m). Den är inte heller kompatibel med 802.11b och drar dessutom mer ström. Apple kommer därför sannolikt att fortsätta använda 802.11b i avvaktan på kommande standard, 802.11g. Den senare har samma höga datahastighet som 802.11a (54 Mb/s), når längre än den (18 m), men är framförallt kompatibel med nuvarande 802.11b. Det innebär att gjorda investeringar inte är bortkastade. Med Jaguar kommer programvara som kan uppdatera de nya (vita) basstationerna. En ny klurig funktion blir att det kommer att gå att ringa till sin basstation - förstås under förutsättning att basstationens modem är anslutet till telenätet - och därigenom alltid kunna komma åt det egna nätet. Troligen kommer också möjligheten att sätta upp en mjukvarubasstation att komma tillbaka - men först efter Jaguar.

AirPort är ett sätt att kommunicera trådlöst. Det finns flera. Infrarött har funnits i Apples större bärbara länge, men verkar nu vara på väg ut. Den senaste PowerBook G4 saknar t ex infrarött. Infrarött fungerar bara på korta avstånd, t ex för att ansluta till internet via en GSM- eller GPRS-telefon, skriva ut på en skrivare eller föra över filer mellan två datorer. AirPort är en fullvärdig nätverksanslutning och kan ses som "trådlöst ethernet".
Bluetooth är något som kommer mer och mer, men det kan närmast ses som "trådlös USB", dvs ett sätt att ansluta till andra enheter, ej till nätverk. I många fall kan det ersätta infrarött. Apple har en Bluetooth-adapter (även om de för närvarande har leveransproblem på den). Adaptern är mycket liten och ansluts via USB. Bluetooth har kort räckvidd och tämligen låga prestanda, men passar bra för uppkoppling till nät via mobiltelefon, för att synka mellan dator och PDA eller för att föra över mindre datamängder. Apple verkar satsa seriöst på Bluetooth (även om det har tagit tid!) och det är troligt att framförallt kommande bärbara datorer kommer att ha Bluetooth.

AppleTalk hade många fördelar. Framförallt var det lätt att använda (man slapp hålla reda på och skriva in adresser för att ansluta till tjänster) och det krävde minimal konfiguration (i stort sett var det bara routrarna som behövde konfigureras). Det hade några nackdelar också. En av de största var att det användes bara av Apple. En annan att det inte var helt optimalt för stora nät och att det genererade en del trafik (dock inte alls så mycket som en del antydde). Hursomhelst, nu är det tcp/ip som gäller som nätverksprotokoll överallt.
Det pågår arbete med att göra tcp/ip mer användarvänligt, och där är Apple i högsta grad inblandat. ZeroConf eller ZeroConfig är en IETF-grupp som leds bl av Apples Stuart Cheshire. Första steget var att ge datorer ip-nummer i serien 169.254.*.* om de är inställda på DHCP och ingen DHCP-server svarar. Det implementerades i Mac OS 8.5 redan i mars -98. Även Windows 98 och senare stöder detta, liksom förstås Mac OS X. På så sätt kan datorer i ett helt lokat nät kommunicera.
Nästa steg är att datorerna skall kunna ha DNS-namn, trots att det inte finns någon DNS-server. Det löses med Multicast DNS. Datorerna, skrivarna etc registrerar sig i .local.arpa (troligen .local i framtiden). Tredje steget är DNS Service Discovery, dvs att man skall kunna leta ("browsa") efter tjänster, ungefär som i gamla Väljaren (se bild på dns-sd). Det görs genom att tjänsterna kan registrera väldefinierade servicetyper, som man sedan kan söka efter med ett program som kan påminna om Väljaren. För att undvika onödig nätverkstrafik används flera tekniker: enheter lyssnar och cachar information även om det inte är de själva som frågat, enheter registrerar sig respektive avregistrerar sig när de sätts på respektive stängs av m m).
De nya teknikerna kan fungera med en mängd olika enheter som t ex datorer, skrivare, inbyggda webb-servrar i t ex router, kabelmodem, brandvägg, nätverkskamera (jag har sett en Axis-kamera med denna funktion) m m. Alla dessa nyheter implementeras på sådant sätt att de kräver minimala förändringar i existerande standarder och kan samexistera med existerande DHCP- och DNS-servrar. I Jaguar kan man t o m ta en helt nyinstallerad dator där man inte valt någon skrivare, välja skriv ut i ett program och utan att man gör något se utskriftsdialogen ändras från "ingen skrivare vald" till "HP LaserJet 2100" när man kopplar in en sådan skrivare i nätet. Imponerande!

Att kunna samexistera med andra miljöer är viktigt för Apple. Mot (övriga) unix-världen är det numera inga problem, eftersom Mac OS X i sig ju är unix-baserat. Vad det gäller Windows-sidan så kan Mac OS X 10.1 ansluta till PC-filhanterare via SMB-protokollet, men man får skriva in en adress, åtminstone första gången. I Jaguar går det att navigera fram till PC-filhanterare grafiskt, på liknande sätt som man navigerar via AppleTalk. Jagugar ger också PC-användare möjlighet att ansluta till Macintoshdatorn utan att någon extra programvara behövs på PCn. Vidare stödjer Jaguar Microsofts Active Directory och fungerar bättre med MS Exchange. I Jaguar finns också en VPN-klient.

O'Reilly publicerar många datatekniska böcker och de har sedan tidigare haft några Mac OS X-böcker, bl a Mac OS X: The Missing Manual (ingen ny O'Reilly-bok sedan 1993 har sålt lika bra som den), Learning Carbon och Learning Cocoa. Alldeles nya är Mac OS X Pocket Reference, Learning Unix for Mac OS X och Building Cocoa Applications: A Step-by-Step Guide. Ytterligare en unix-bok om Mac OS X är på gång. O'Reilly har dessutom en webbplats för Mac OS X-utvecklare, två nyhetsbrev för Mac och kommer att anordna en Mac OS X-konferens senare i sommar. F ö höll O'Reillys grundare Tim O'Reilly en egen keynote på WWDC.

För utvecklare kan det vara viktigt att veta att gränserna mellan Carbon och Cocoa blivit mindre strikta. Det går nu att använda Cocoa-rutiner i Carbon-program och vice versa. Apples utvecklingsmiljö ProjectBuilder har kommit i en ny version, där inte allt som tidigare måste finnas i ett fönster. Metrowerks börjar leverera CodeWarrior 8 i dagarna.

Apple har en sida med webblänkar kring det som togs upp på sessionerna och det finns pressreleaser om Jaguar, Mac OS X-program, iChat och QuickTime 6.

2002-05-21: Tips: det går att hoppa över delar av installationsassistenten för Mac OS X. När den frågar om namn, adress etc, så tryck kommando-Q så ges möjlighet att hoppa över den delen.

Apples tangentbord har inte längre någon knapp för att starta och stänga av datorn. Istället hänvisas man till knapp på dator (eller skärm) för att starta datorn, och menykommandon för att stänga av den. Man kan dock använda utmatningstangenten för CD/DVD i kombination med specialtangenter för att göra en del (fungerar både under Mac OS 9 och Mac OS X):

Apple uppdaterade igår iBook-serien. Nya iBook skiljer sig från föregångaren på följande sätt:

Nya iBook kostar från 11.900:- exkl. moms och levereraserna börjar i mitten av juni.

2002-05-16: Mac OS X är ju numera förvalt operativsystem på alla nya Mac-datorer. Den skriftliga introduktionen som följer med är trevlig, men inte speciellt omfattande. För den som vill lära sig mer finns det många böcker att välja bland. Alla (?) är dock på engelska. O'Reilly har gett ut flera, bl a Mac OS X: The Missing Manual, Learning Unix for Mac OS X och Mac OS X Pocket Reference. De har också gett ut Office X: The Missing Manual samt flera böcker om programutveckling under Mac OS X. I "dummies"-serien finns Mac OS 9 for Dummies, meden Mac OSX Unleashed är en riktig tegelsten på knappt 1500 sidor. The Little Mac OS X Book är skriven av Robin Williams som tidigare skrivit trevliga böcker om Mac OS 9. Apple har f ö en sida med ytterligare böcker för Mac OS X. Andra källor med information är Apples webbplats för Mac OS X, Apples supportsidor för Mac OS X, det inbyggda hjälpsystemet i Mac OS X samt min installations- och konfigurationssida om Mac OS X.

Macromedia Fireworks finns nu på programförmedlingen (svenska och engelska versioner).

Apples introduktion av Xserve (se nedan) finns nu tillgänglig på nätet i QuickTime-format.

2002-05-15: Apple introducerade igår en serie rackmonterade serverdatorer, med namnet Xserve. Xserve är en 1U-rackmonterad server (dvs 1.75" hög) med:

Xserve kostar från 30.000:- (inkl Mac OS X Server som annars kostar 6.600:-). Leveranserna startar i juni. Ett antal företag annonserar stöd för Xserve, bl a Oracle, Sybase, HP (OpenView), Adobe, 4D, Dantz, FileMaker och Platform. Se också Apples produktblad och tekniköversikt.

Apple avser senare i år att introducera en högpresterande RAID-produkt med dubbel 2 Gb/s fiber channel-anslutning. Den rymmer 14 hårddiskar (i samma moduler som för Xserve), vilket ger upp till 1.68 TB med nuvarande hårddiskkapacitet.

2002-05-14: Lunds universitet har påbörjat en upphandling av Macintosh-datorer. Sista dag att lämna anbud är 27/6. Upphandlingen gäller perioden 1/8 2002 - 31/7 2004 med möjlighet till förlängning till 31/7 2005. De som är intresserade av att lämna anbud bör registrera sig på www.medinsite.com (med knappen Supplier Registration). Några tips:

Det går bra att kontakta conny.sjogren@upv.lu.se för allmänna frågor och roland.mansson@ldc.lu.se för tekniska frågor kring upphandlingen.

2002-05-13: Apple kommer imorgon att lansera helt nya rackmonterade serverdatorer. Mer om det och annat nytt som hänt senaste tiden kommer under veckan.

2002-05-01: Apple har dokumenterat hur man manuellt begär förnyelse av ip-adress via DHCP.

2002-04-30: Nästa vecka äger Apples årliga konferens för utvecklare, WWDC, rum. Räkna med en hel del Mac-nyheter då, bl a om nästa version av Mac OS X, som har kodnamnet Jaguar.

Peter Möller på institutionen för datavetenskap har en hemsida med tips för Mac OS X. Tipsen är ganska tekniska, och är nog mest användbara för dem som inte drar sig för att öppna ett terminalfönster.

Apple beskriver i en artikel ett problem som kan orsaka fördröjningar i fildelningen i Mac OS 9. Lösningen är att stänga av tillägget SLPPlugin.

Kopieringsskyddade musik-CD med texten "will not play on PC/Mac" bör inte stoppas in en Mac. Tekniskt sett är de inte CD-skivor (och har inte heller någpn CD-logo). Om man ändå stoppar in dem, så kan det vara svårt att få ut dem; speciellt om cd-läsaren saknar utmatningsknapp och/eller hål där man kan stoppa in ett uträtat gem. Värt att prova är då att hålla musknappen nere när man startar datorn. Hjälper inte det, så prova att hålla ner kommando-alternativ-o-f (fyra tangenter) när du startar datorn. Datorn startar då i Open Firmware som har ett textbaserat gränssnitt. Vid prompten, skriv eject cd och tryck på returtangeten. Skirv därefter mac-boot och tryck på returtangeten (för att få ett "-" kan man behöva trycka på "+"-tangenten). Open Firmware finns på alla modeller med PCI-buss, dvs PowerMac 9500 och nyare (dvs bl a alla iMac, iBook, G3 och G4).

2002-04-29: Apple släppte idag, något överraskande, nya produkter:

eMac är en helt ny modell, speciellt tänkt för utbildningssektorn. Den påminner om gamla iMac, men har större skärm (17" istället för 15") och bättre processor (G4 istället för G3). I Sverige kostar den 10.995:- med CD-läsare och 12.995:- med kombinerad CD-brännare och DVD-läsare. Den senare modellen har också modem. Båda har 700 MHz G4-processor, 128 MB internminne, 40 MB hårddisk, 10/100-ethernet, NVIDIA GeForce 2MX-grafik, USB, FireWire och inbyggda högtalare med rejäl förstärkare. Bildskärmen klarar upp till 1280 * 960 bildpunkter med 24 bitars upplösning. Leveranserna börjar i Sverige i juni.

PowerBook G4 har fått fler bildpunkter (nu 1280 * 854, tidigare 1152 * 768) på samma yta (15.2" skärm som tidigare). Processorhastigheten är nu upp till 800 MHz (tidigare upp till 667 MHz). Det går också att ansluta Apples externa platta skärmar till nya PowerBook G4. Pris från 24.400:-.

Europas största Apple-mässa, Apple expo 2002 i Paris går av stapeln först 10-14 september, men redan nu kan man registrera sig (kostnadsfritt).

En betaversion av EndNotes för Mac OS X finns tillgänglig.

2002-04-25: www.macpublic.ldc.lu.se (denna webbserver) körs nu på apache/Mac OS X Server istället för som tidigare på WebSTAR/Mac OS 9. Förhoppningsvis skall det inte medföra någon nackel. Sedan tidigare körs filhanteraren MacPublic (afp.macpublic.ldc.lu.se) och ftp-tjänsten ftp.macpublic.ldc.lu.se under Mac OS X Server (på samma dator).  O'Reilly har för övrigt en bra serie med artiklar om apache på Mac OS X.

"Gamla" WebSTAR 4.x för Mac OS 9 är uppgraderad till WebSTAR 4.5. Ännu en uppgradering: Retrospect 5.0.205.

Cisco VPN 3.5.1 är en VPN-klient för Mac OS X. Den finns nu på filhanteraren MacPublic. Jag har inte hunnit prova den själv än.

2002-04-23: Nu finns fler av Microsofts säkerhetsfixar för svenska produkter:

En fix för Office 98 är också utlovad, men den finns inte ens i engelsk version än.

2002-04-18: Apple har släppt Mac OS X 10.1.4-uppdatering som innehåller "10.1.4-uppdateringen förbättrar nätverksfunktioner och säkerhet, och ger utökat stöd för skivenheter".

Apple presenterade igår sitt resultat för första kvartalet 2002. Vinsten sjönk något till $40 miljoner ($43 miljoner motsvarande kvartal förra året) och likaså vinsten per aktie som blev $0.11 ($0.12). Det var dock bättre än de $0.10 som analytikerna räknat med. Omsättningen däremot steg till $1.5 miljarder ($1.4 miljarder), och även bruttomarginalen ökade något.
Totalt levererades 813.000 datorer under kvartalet (751.000), en uppgång med åtta procent. 45% av leveranserna gick till länder utanför USA. Av den nya iMac G4 levererades 220.000 datorer under kvartalet (och 152.000 av den gamla iMac). Det innebär att iMac och iBook gått mycket bra, medan PowerMac G4 minskat lite och PowerBook G4 minskat rejält. Av musikspelaren iPod såldes 57.000 enheter.
Apple räknar med en vinst i samma storlekordning, eller något större, för innevarande kvartal.
En presentation finns också tillgängligt via QuickTime.

Lite information om typsnitt i Mac OS X:

2002-04-17: Flera Microsoft-produkter har ett allvarligt säkerhetsproblem. Det gäller Internet Explorer, Outlook Express och Entorage samt eventuellt också de vanliga Office-programmen Word, Excel och PowerPoint i Office X, Office 2001 och Office 98. Flera fixar finns, liksom även information från Microsoft.
Internet Explorer finns nu i version 5.1.4. För Mac OS X, ladda ned den med Programuppdatering i Systeminställningar i Apple-menyn. För Mac OS 8/9 finns den att hämta hos Microsoft. Det positiva här är att det nu äntligen också kommit en svensk version av 5.1.x.
Vad gäller Outlook Express finns en ny engelsk version (5.0.4). Senaste svenska version är 5.0.3.
För MS Office för Mac OS X finns Microsoft Office v. X Combined Updater 10.0.3, dock enbart i engelsk version.
För MS Office 2001 (för Mac OS 8/9) finns Microsoft Office 2001 URL Security Updater, även den enbart i engelsk version.
För MS Office 98 finns ännu ingen fix, men en sådan är utlovad.

2002-04-16: Som väntat kommer Apples CEO Steve Jobs att inleda utvecklarkonferensen WWDC med en keynote. Han kommer bl a att förhandsvisa nästa version av Mac OS X, med kodnamnet Jaguar. Till skillnad från många andra tror jag inte den kommer att få namnet Mac OS X 10.2. Mer troligt är 11.0 (eller åtminstone 10.5), så att Apple kan ta betalt för den - det är mer än ett år sedan Apple senast tog betalt för en ny version av Mac OS.

2002-04-15: Svenska MacWorld har köpt konkurrenttidningen Svenska MacPressen. Ändringen gäller fr o m juninumret.

Apple har en artikel som beskriver ytterligare funktioner i dockningslisten i Mac OS X. En annan artikel tar upp vilka portnummer som används för olika tjänster.

2002-04-12: Microsofts samarbetsavtal med Apple går ut i sommar. I två dokument beskriver Microsoft dels sin Macintosh-utvecklingsenhet, dels de programvarar de gör.

2002-04-09: Security Update April 2002 innehåller säkerhetsuppdateringar för Mac OS X och bör installeras av alla (enklast via Programuppdatering i Systeminställningar i Apple-menyn). Exakt vad den innehåller finns på Apples säkerhetssidor.

2002-04-03: Torsdagens program på Apple-dagarna leds av Mac OS X-experten Anders Ulfheden på Macula. Programmet är

Även under torsdagen finns en utställning med Apple-produkter och programvara. Platsen är institutionen för astronomi, Sölvegatan 27 (vid gamla vattentornet). Anmälan finns på www.apple.com/se/seminar/appledays/, men du är välkommen även om du inte anmält dig.

2002-04-02: Apple-dagarna vid LU pågår onsdag-torsdag. Onsdagens program är

Parallellt med seminarierna pågår en utställning. Platsen är institutionen för astronomi, Sölvegatan 27 (vid gamla vattentornet). Anmälan finns på www.apple.com/se/seminar/appledays/, men du är välkommen även om du inte anmält dig.

Apple har lagt ut detaljerat program med beskrivningar av sessionerna inför utvecklarkonferensen WWDC, som börjar om en dryg månad. Det också ett antal "workshops" som pågår dagen innan konferensen officiellt går igång.

2002-03-28: Lite nya Apple-sidor:

2002-03-27: Apple arrangerar Apple-dagar vid LU 3-4 april. Det är tänkt att bli ett regelbundet återkommande arrangemang. Den här gången handlar det mycket om Mac OS X, Apples nya unix-baserade operativsystem.
Första dagen (ons 3/4) är tänkt för den som är allmänt intresserad av Mac OS X. Inga förkunskaper behövs. Utöver en översikt av Mac OS X handlar det om medierikt lärande samt MS Office och FileMaker för Mac OS X.
Andra dagen (tors 4/4) går lite mer på djupet och är intressant för dator- och nätansvariga och andra med liknande intressen. Förmiddagen behandlar "Mac OS X för IT-ansvariga" och eftermiddagen "Mac OS X som utvecklingsmiljö". Båda dessa pass leds av en extern konsult (Anders Ulfheden på Macula) som är mycket kunnig både på Mac OS X och på andra operativsystem.
Dessutom finns en utställning båda dagarna. Platsen är institutionen för astronomi, Sölvegatan 27 (vid gamla vattentornet), direkt innanför huvudingången.
Program m m finns på www.macpublic.ldc.lu.se/apple/appledays-200204.html. Anmälan finns på www.apple.com/se/seminar/appledays/. Klicka på "Anmäl dig nu". Välj sedan "Apple-dagar på Lunds universitet. Mac OS X för användare" för 3 april eller "Apple-dagar på Lunds universitet. Mac OS X för IT-ansvariga och utvecklare" för 4 april. Vill du anmäla dig till båda dagarna måste du alltså göra två separata anmälningar. Det går bra att anmäla sig även om man bara tänker vara med på en del av dagen. Arrangemanget är kostnadsfritt.

2002-03-26: Dantz har äntligen börjat leverera backupprogrammet Retrospect 5, som stöder Mac OS X fullt ut.
Det finns flera olika versioner av programmet. Retrospect Express Backup är en enkel version för en dator. Den stöder alla lagingsmedia utom band. Retrospect Desktop Backup är även den för en dator, men den har fler funktioner (bl a filtrering) och stöder enklare bandstationer. Nätverksklientlicenser ingår inte, men kan köpas till. Retrospect Workgroup Backup kommer med 20 nätverksklientlicenser, stödjer avancerade bandstationer (bl a LTO och SDLT). En enda server (AppleShare IP eller Mac OS X Server) stöds, om den också används som Retrospect-server. Retrospect Server Backup kommer med 100 nätverksklientlicenser, som obegränsat även kan användas på AppleShare IP och Mac OS X Server.
Samtliga versioner stödjer Mac OS 9 och Mac OS X. Nätverksklienterna stödjer Mac OS 7/8/9/X, men enbart via tcp/ip (stöd för AppleTalk-klienter finns inte längre). Det finns även stöd för Windows-klienter. I övrigt klarar de nya versionerna större filer (även sådana som är större än 2 GB), fler filer (i prncip inga begränsningar), alla Apples CD-RW- och DVD-R-enheter. De kan även ta backup på fler öppna filer på Windows-datorer än tidigare.
För Mac OS X gäller speciellt att Retrospect 5 tar hänsyn till alla nyheter i Mac OS Xs fil- och katalogstruktur, att datorn inte behöver startas om efter en klientinstallation, att Retrospect-programmet körs som en fullvärdig Mac OS X-applikation med alla fördelar det innebär och att Retrospect-programmet klarar av att ta backup även om ingen är inloggad på Retrospect-servern. Se också Dantz översikt över versionerna.

Palm har släppt Palm Desktop 4.0 (fungerar med både Mac OS 9 och X).

2002-03-21: Apple har nu fått igång produktionen för fullt av nya iMac. Totalt har med än 125.000 enheter levererats, och takten är f n över 5.000 per dag. Samtidigt passar man på att göra något så ovanligt som att höja priset med $100 med motiveringen att komponenterna blivit dyrare.

Apple har lanserat sin första BlueTooth-produkt. Det en USB-adapter. Med den kan man kommunicera trådlöst med andra Bluetooth-enheter som mobiltelefoner och PDAer. Det går också att ansluta till andra Mac-datorer med Bluetooth. Adaptern finns nu för $49 och en första preliminär version av drivrutinen kommer i april. Se också Apples pressrelease.

Apple Cinema HD Display är en ny platt skärm som de flesta av oss bara får drömma om. Den är på hela 23 tum med upplösningen 1920 * 1200 bildpunkter. Den kostar c:a 35.000:-. Det finns förstås billigare alternativ, som 15" för 5.900:- och 17" för 9.600:-. Alla är helt digitala.

Apples musikspelare iPod finns du med dubbelt så stor disk (10 GB). Ny programvara gör dessutom att man utöver musik och data kan lagra kontaktinformation som namn och adresser.

Nytt på programförmedlingen: svensk MS Office X och MS Word X, engelsk MS Word X, Adobe GoLive 6.

2002-03-20: Steve Jobs håller en keynote på MacWorld Tokyo imorgon.

Nätverksprogrammet EtherPeek har släppts för Mac OS X. En demo finns också tillgänglig.

Apple har tips om fildelning i Mac OS X.

2002-03-18: MacFixit har en bra lista över verktyg för Mac OS X. (De har också sidor med Mac OS 9-verktyg.)

2002-03-15: Boka redan nu 3-4 april (eller delar av dem)! Då arrangeras Apple-dagar på universitetet. Apple har ett ambitiöst program med seminarier och utställningar. Mycket handlar om det nya operativsystemet Mac OS X.
Första dagen ges en översikt av Apples visioner, en introduktion till Mac OS X samt visning av MS Office och FileMaker för Mac OS X. Inga förkunskaper krävs för att ta del av detta.
Andra dagen går mer på djupet. På förmiddagen är inriktningen dator- och nätansvariga (och andra med motsvarande intresse) och på eftermiddagen programutveckling under Mac OS X. Detta leds av Anders Ulfheden på Macula. Han har mångårig erfarenhet av både Mac OS och andra operativsystem.
Anmälan sker på www.apple.com/se/seminar/appledays/. Det kostar inget att deltaga och det går bra att anmäla sig även om man bara vill vara med på enstaka delar (se fullständigt program på länken ovan).
Platsen är institutionen för astronomi (vid gamla vattentornet, Sölvegatan 27), direkt innanför huvudingången.

2002-03-14: Apple lanserade idag Apple Remote Desktop. Det är programvara för att via nätet övervaka och administrera Mac-datorer. Det kan t ex användas i ett utbildningsrum, men är också mycket kraftfullt vid felsökning. Det hela påminner mycket om gamla Apple Network Assistant som hade liknande funktioner.
Med Apple Remote Desktop kan en administratör via nätet (ethernet eller AirPort) antingen observera eller fjärrstyra datorer. I båda fallen får man upp datorns bildskärm på sin egen dator. Genom att observera eller styra den andra datorn kan man i ett utbildningsrum som lärare se vad eleverna gör, och även från lärardatorn hjälpa en elev genom att visa hur han/hon skall göra. Man kan även skicka sin egen skärmbild till alla elevdatorerna. Det är praktiskt när man skall demonstrera ett moment, och kan göra att man inte behöver ha någon "kanon" för att projicera lärardatordatorns bildskärm på väggen. Det går också att uppdatera eller konfigurera alla elevdatorerna samtidigt.
Vid felsökning kan man via nätet fjärrstyra en dator, och därigenom t ex gå igenom systemmappen, ändra konfigurationer eller göra installationer och uppdateringar. Man kan också få hem omfattande information om hur datorn är konfigurerad. Har man samtidigt telefonkontakt med datorns användare, så kan man också handleda användaren (som ser hela tiden på skärmen vad som händer).
Administrationsprogrammet kräver en dator med Mac OS X 10.1 eller senare, men man kan administrera alla Mac-datorer med minst G3-processor och Mac OS 8.1 eller senare (inklusive Mac OS X 10.1 eller senare). Det är således snarare kravet på G3-processor än Mac OS 8.1 som begränsar hur gamla datorer man kan fjärradministrera. (Viss oklarhet råder, i Apples FAQ sägs att det räcker med vilken PowerPC-processor som helst). Tyvärr stöds enbart engelska system i version 1.0. Det finns två versioner att köpa. En för max tio klienter och en som hanterar obegränsat antal klienter. De kostar hos AppleStore för Education 2.200:- resp 4.300:-.

2002-03-12: Norton Antivirus 8 finns nu på programförmedlingen. Den är enbart för Mac OS X. För Mac OS 8.1 och framåt är Norton Antivrus 7.0.2 fortfarande senaste versionen.

2002-03-05: LDC arrangerade idag ett möte för dator- och nätansvariga, med bl a Mac-relaterad information.

Administrationsprogrammet MacAdmin har uppgraderats till version 2.5.

2002-02-26: Apple har information om utvecklarkonferensen WWDC. Den hålls i år 6-10 maj och det finns nu översiktlig info om vad sessionerna kommer att behandla.

Den senaste AirPort-basstationen (den vita) har två ethernetuttag, benämnda WAN (wide area network) respektive LAN (local area network). LAN-uttaget har en symbol som ser ut som vanligt (<-->), medan WAN-uttagets symbol är cirkelformad. Allmänt gäller att WAN-uttaget skall användas för att ansluta basstationen till internet (t ex till ett ethernetuttag på institutionen eller till ADSL hemma). LAN-uttaget behöver ej användas, men man kan använda det om man vill ansluta datorer (eller skrivare) utan AirPort men med ethernet. De kan då kommunicera med AirPort-anslutna datorer och även vidare ut på internet. Basstationen fungerar då som en router mellan de anslutna utrustningarna. Se även info från Apple.

2002-02-25: Adobe har (äntligen) lanserat Photoshop 7. Det absolut viktigaste är att den nu är helt anpassad för Mac OS X (den går också att använda under Mac OS 9). Den kommer att börja levereras under nästa kvartal. Mer info bl a i Adobes pressrelease.

Vervante är ny utgivare av teknisk dokumentation från Apple Developer Connection. Mycket finns också tillgängligt på nätet.

2002-02-21: Symantec har lanserat nya versionerav standardverktygen: Norton Utilities 7 och Norton Antivirus 8. Båda är anpassade för såväl Mac OS 9 som X.

Apple har släppt Mac OS X Server 10.1.3 Update.

2002-02-20: Apple har släppt Mac OS X 10.1.3. Nytt är, enligt Apple: "Uppdateringen till 10.1.3 innehåller förbättringar för Mac OS X-programmens tillförlitlighet, viktiga säkerhetsfunktioner samt nytt och uppdaterat stöd för externa enheter.". Uppdateringen, som kräver Mac OS X 10.1.2 sedan tidigare, fungerar både med svenska och engelska Mac OS X och laddas enklast hem med Programuppdatering i Systeminställningar i Apple-menyn. (Det finns även en större uppdaterare, "combo", som enbart kräver Mac OS X 10..1).

2002-02-19: Apple har en beskrivning om hur man kan skydda en Mac genom att sätta ett lösenord på den. Skyddet, med ett lösenord i Open Firmware, kan t ex vara lämpligt på datorer i utbildningsrum eller andra utsatta miljöer. Man kan då t ex inte starta från CD eller annan disk, nollställa parameterminne m m. Apple har ett program för att aktivera lösenordet under Mac OS X 10.1 eller senare, men det går också att aktivera för hand med äldre system. Skyddet kan användas på alla nyare modeller.

2002-02-18: Apple har information om OCR-programmet OmniPage Pro X och en sammanfattning av konferensen QuickTime Live.

Kommandot sw_vers kan användas (i ett terminalfönster) för att se vilken version av Mac OS X som används:
[macrm:~] roland% sw_vers
ProductName: Mac OS X
ProductVersion: 10.1.2
BuildVersion: 5P48
Kommandot fungerar både med vanliga Mac OS X och serverversionen Mac OS X Server:
[macpublic:~] roland% sw_vers
ProductName: Mac OS X Server
ProductVersion: 10.1.2 Server
BuildVersion: 5P68

2002-02-14: Beslutet att spärra port 548 (se nedan) är upphävt och det går alltså att ansluta till fildelade Macintoshdatorer och AppleShare IP-servrar igen oavsett vilken operatör man är ansluten till.

Phil Schillers (senior vice president på Apple) keynote från konferensen QuickTime Live finns tillgängligt (via QuickTime förstås).

Apple, Sun och Ericsson annonserade ett samarbete på QuickTime Live. Apple har verktyg för att skapa och koda media (QuickTime-familjen), Sun är duktiga på serverlösningar och Ericsson förser mobiloperatörer med infrastruktur och tjänster. Se Ericssons, Suns och Apples pressreleaser för mer information.

Apple är färdiga med utvecklingen av QuickTime 6, som bl a stödjer MPEG-4, och QuickTime Broadcaster men väntar med att släppa dem tills licensavtalen för MPEG-4 är klara. QuickTime Streaming Server 4 släpps dock redan nu.

Nytt på programförmedlingen: InDesign US-2.0 och Illustrator S-10.0.

2002-02-13: Avvecklingen av AppleTalk-routingen inom LUNET är nu verkställd. Inga oväntade problem uppstod. Om du fått problem av avvecklingen, läs mina tips eller kontakta LDCs helpdesk. Du kan också - mot konsulttaxa - få hjälp av mig direkt.

I och med att AppleTalk-routingen är avvecklad så går det inte längre att komma åt postsystemet MacPost. Om du inte hämtat hem alla brev därifrån innan avvecklingen, så kan jag - mot konsulttaxa - hjälpa dig med att föra över dem till en annan brevlåda.

I måndags, 11/2, spärrades port 548 i kopplingen mellan LUNET och SUNET. Det innbär att man inte längre kan ansluta till fildelade Macintosh-datorer eller AppleShare IP-filhanterare om man inte är direkt ansluten till LUs nät (via ethernetuttag på LU eller LDCs modempool). Det drabbar alltså t ex användare som ansluter via andra operatörers modelpooler eller via bredbandsanslutning i hemmet (t ex Telia ADSL). Jag har inget med beslutet att göra och ser inte att det fanns konkreta säkerhetshot som motiverade det. Eventuella synpunkter på beslutet hänvisas till Magnus Persson på LDC. Se också LDCs driftssida och LDCs säkerhetssida (speciellt förteckning över spärrade portar).

2002-02-12: Post-programmet Mail, som medföljer Mac OS X, har en intressant funktion för att undvika oönskad e-post. När man får ett sådant brev så kan man markera det och välja "Bounce To Sender" i Message-menyn. Avsändaren av brevet får då ett svar som ser ut precis som om det ursprungliga brevet inte kunde levereras och förhoppningsvis stryker de då din adress i sin adresslista. Se också Apples information om detta.

Connection anordnar visning av nya iMac på måndag (18/2) kl 10-14 på BMC (Sölvegatan 19, vid receptionen). Samtidigt visas PowerMac G4 med dubbla 1 GHz-processorer.

2002-02-09: AppleTalk-routingen inom LUNET avvecklas imorgon, liksom MacPost.

2002-02-08: Apple och Genentech har gjort en betydligt snabbare implementation av programvaran BLAST ("BLAST is a set of similarity search programs designed to explore all of the available sequence databases regardless of whether the query is protein or DNA."). Mer info (inklusive källkod och kompilerat program) finns hos Apples Advanced Computation Group.

2002-02-07: Filhanteraren LUSTORFS kan nu enbart nås via tcp/ip. Följ instruktionerna för uppkoppling mot MacPublic, men byt ut adressen till lustorfs.ldc.lu.se och använd inte gäst utan istället din identitet och ditt lösenord.

Microsoft har släppt Network Security Updater för Office 10.0 för Mac OS X. Den finns både för engelsk och svensk version av Office.

2002-02-06: Apple har gjort en sammanställning av alla uppdateringar för Mac OS X 10.1.

2002-02-05: Trött på att surfa på webbsidor för att hålla reda på vad som händer i Apple-världen? Prova www.appleaudio.com som via QuickTime låter dig *lyssna* på en nyhetssammanfattning...

2002-02-04: Några artiklar från Apples Knowledge Base om hur man väljer vilket system datorn skall starta från:

Nya datorer från Apple heter i regel samma som tidigare. Det finns t ex många iMac-modeller, och de skiljer sig ganska mycket åt. Vid felsökning och uppgradering kan det vara viktigt att veta exakt vilken modell man har. Apple har ett antal dokument som beskriver de olika modellerna.

2002-01-29: LUs avtal för inköp av Apple-utrustning går ut under innevarande kvartal. En process för att teckna nya avtal är inledd. Ansvarig är conny.sjogren@upv.lu.se.

2002-01-28: Senaste bud AppleTalk-routingen i LUNET skall stängas av är tis 12/2. Se LDCs driftsida för senaste info.

Apple lanserade idag nya PowerMac G4-modeller. De har processorer på upp till 1 GHz och GeForce4-grafikkort och kostar från 15.900:-. Apple meddelar också att de börjat leverera nya iMac och att de fått 150 000 beställningar på dem på tre veckor.

2002-01-23: Nytt på Programförmedlingen: engelska versioner av MS Office X och Illustrator 10.

2002-01-21: Avvecklingen av AppleTalk har skjutits upp ännu en gång. Nytt datum är tisdag 29/1. Uppskjutningen beror på överbelastning i helpdesk (efter postomläggningen) och att uppgraderingen av vissa Novell-servrar ännu inte är klar.

2002-01-18: Apple har börjat distribuera ytterligare språk via Programuppdatering i Mac OS X. Det innebär att om man installerat amerikansk/engelsk/internationell Mac OS X kan man nu komplettera med t ex svenska. Efter nedladdning (5.9 MB) går man in i Internationellt i Systeminställningar, lägger till svenska och drar det längst upp i listan över språk. Nästa gånng man loggar in är Finder, Mail etc på svenska!

Ett annat tips angående Programuppdatering: Uppdateringar som man inte är intresserad av kan man markera som inaktiva. Kommando för detta finns i Uppdatera-menyn. Vill man inte ständigt bli påmind om japanska skrivardrivrutiner och koreanska är detta praktiskt. Man kan när som helst göra uppdateringarna aktiva igen, så att man kan ladda ned dem, om man har ångrat sig.

2002-01-17: Apple presenterade igår sitt resultat för första kvartalet 2001/2002. Det blev en vinst på 38 miljoner dollar, jämfört med en förlust på 195 miljoner dollar samma kvartal förra året. Vinsten per aktie blev 11 cent, vilket var precis som förväntat. Omsättningen steg med hela 37% till 1.38 miljarder dollar och bruttomarginalen steg till drygt 30%. Totalt levererade Apple 746.000 Macintosh-datorer under kvartalet och hälften av omsättningen kom utanför Amerika. iPod fick en smakstart. Apple sålde 125.000 på två månader! Ett knappt en timme långt konferenssamtal med analytiker finns tillgängligt via QuickTime.

2002-01-16: Om en knapp vecka, 22/1, stängs AppleTalk-routingen av i LUNET. Det innebär att det inte längre kommer att gå att via Väljaren klicka sig fram till filhanterare (t ex MacPublic) och skrivare som finns på andra institutioner. Inte heller går det att komma åt MacPost, som därför läggs ned.

Tänk på att modemuppkoppling via LDCs modempooler inte längre kommer att ge tillgång till AppleTalk-tjänster som fildelning eller lokala skrivare. I PDF-dokumentet nedan beskrivs hur man aktiverar fildelning över tcp/ip och kommer åt skrivare via tcp/ip.

AppleTalk-zonerna på nätet (som bl a syns nere till vänster i Väljaren) kommer att försvinna. Det kan tänkas att det sker med viss fördröjning, men eftersom AppleTalk-routingen är avstängd så kommer eventuellt kvarvarande zoner ändå inte att fungera.

I PDF-dokumentet http://www.macpublic.ldc.lu.se/netansv/netansv010228/AT-riktlinjer.pdf finns beskrivet (steg för steg med bilder!) t ex hur man gör för att via tcp/ip ansluta till filhanterare och skrivare. Läs det gärna innan avvecklingen sker. Bakgrundsinformation till beslutet finns i http://www.macpublic.ldc.lu.se/netansv/netansv010228/AT-avveckling.pdf.

Observera att avvecklingen enbart gäller den *centrala* AppleTalk-routingen i LUNET. Det innebär att AppleTalk kan användas *inom* institutionen på samma sätt som tidigare (inklusive åtkomst av AppleTalk-baserade filhanterare och skrivare via Väljaren). Om ni routar trafik inom institutionen kan ni själva välja om ni vill routa AppleTalk eller inte i framtiden, liksom definiera egna zoner etc.

2002-01-15: AppleTalk avvecklas i LUNET om en vecka. Det kan vara aktuellt att läsa igenom mina riktlinjer för att t ex se hur man ansluter till skrivare och filhanterare via tcp/ip. För den som önskar mer bakgrund finns också själva utredningen om konsekvenser av en AppleTalk-avveckling.

2002-01-09: ScanSoft har släppt OCR-programmet OmniPage Pro X 11.0. Det är den första uppdateringen av OmniPage på lång tid. Trots X:et i namnet så fungerar det både på Mac OS 9 och Mac OS X.

Avvecklingen av AppleTalk i LUNET samt MacPost har skjutits fram till 22/1.

2002-01-08: Steve Jobs höll igår kväll svensk tid sin keynote på MacWorld-mässan i San Francisco. Time hade tidigare samma dag råkat lägga ut en artikel (antagligen en dag för tidigt), vilket gjorde att Jobs inte hade så många överraskningar att presentera. För ovanlighets skull så inledde han dessutom sin keynote med att visa en dagordning om vad han skulle prata om (och han höll sig till den!). Hela keynoten (knappt två timmar) kan ses via nätet.

Sammanfattningsvis presenterade Apple två stora nyheter (helt ny iMac och digitalkameraprogrammet iPhoto) samt två något mindre nyheter (Mac OS X förvalt operativsystem och ny iBook-modell).

Det har länge spekulerats om en ny iMac-modell. Den ursprungliga modellen introducerades på utvecklarkonferensen WWDC i maj 1998 och började sedan levereras i augusti samma år. iMac blev snabbt en storsäljare och den betydde oerhört mycket för Apples återkomst. Den var enkel att använda, enkel att ansluta till internet, minimerade antalet sladdar genom att allt var ihopbyggt till en enhet och hade dessutom ett attraktivt pris. Under åren har sedan iMac successivt förfinats (cd-brännare, FireWire, video ut, AirPort, enklare att installera minne, ingen fläkt, mer minne och disk etc). Dessutom har den begåvats med ett antal färger och mönster. Grunddesignen har dock varit oförändrad. Steve Jobs berättade att de tre största önskemålen till nya förbättringar varit platt skärm, G4-processor och SuperDrive. Det enklast sättet att förse iMac med platt skärm hade kanske varit att ersätta den traditionella bildskärmen med en platt skärm och på det sättet få en ny iMac med de gamla gunddragen men med ett betydligt mindre djup. Dock är vare sig Steve Jobs eller Apple mycket för att välja det enklaste alternativet...

Nya iMac påminner inte om någon annan dator, lika lite som gamla iMac gjorde det på sin tid. Mest påminner den om en kombination av en bordslampa och en koncepthållare. Som tidigare är det en "allt-i-ett"-dator, för att minska antalet sladdar. Själva datordelen är en vitt halvklot med en diameter på 27 cm (mätt vid basytan) och en höjd av cirka 15 cm. Bildskärmen är en platt 15"-skärm med en upplösning på 1024*768 bildpunkter. Den påminner mycket om Apples fristående platta 15"-skärm. På iMac förbinds dock datordel och skärm av en rörlig arm (därav min liknelse ovan med koncepthållare). Armen gör att skärmen kan höjas och sänkas, vinklas och även vridas i sidled. Armen är smart ledad, så skärmen stannar exakt där man släpper den. Dessutom behåller den exakt samma vinkel när man ändrar höjden på den. Totalt varierar därför iMacs totala höjd mellan 32 och 51 cm. Djupet varier likaså mellan 27 och 42 cm, medan bredden är ganska konstant kring 40 cm. Totalt väger nya iMac knappa tio kg.

Den platta skärmen har, precis som Apples fristående platta bildskärmar, en helt digital koppling till datordelen. Det innebär att bilden blir helt stabil (inget flimmer) och att det inte finns något att ställa in utöver ljusstyrkan. Det är annars inte ovanligt med analogt kopplade fristående platta bildskärmar (via vanlig VGA-kontakt). På dem kan man behöva finjustera för att minimera flimmer. En 15" platt skärm har nästan exakt lika stor användbar bildyta som en traditionell 17"-skärm och har dessutom bättre ljusstyrka, skärpa och kontrast. Dessutom tar platta skärmar förstås mindre plats och utvecklar nästan ingen värme.

Nätdelen är - tack och lov - inbyggd i själva datordelen så det behövs ingen extern transformator. Tyvärr har den nog en fläkt (de senaste generationerna av gamla iMac saknande fläkt) - Steve nämnde inget om fläktar och jag har inte heller sett något om fläktar i Apples information. Tangentbordet är det vanliga, men med vita istället för svarta tangenter. Även musen har fått samma vita färg.

När det gäller anslutningar så är iMac välförsedd. Den har hela fem USB-portar (tre i datordelen, två i tangentbordet). Det är egentligen rätt smart och gör att man kan klara sig länge utan en extern USB-hubb (som ju ger upphov till mer sladdar och tar plats). Med tangentbord, mus, högtalare, digitalkamera, scanner, bläckstråleskrivare, diskettenhet etc så går det åt en del USB-anslutningar, även om man i många fall kan seriekoppla enheterna. Två FireWire-portar finns för anslutning av t ex digital videokamera eller stillbildskamera, hårddiskar eller Apples nya MP3-spelare iPod. Grafiken är snabbare än tidigare, inte minst med tanke på spelmarknaden (NVIDIA GeForce2 MX med 32MB DDR). I övrigt finns det vanliga: 10/100 Mbit ethernet, 56K-modem, inbyggd AirPort-antenn (i bildskärmen, för bästa mottagning), inbyggd högtalare, inbyggd mikrofon, utgång för externa högtalare, utgång för hörlurar samt utgång för extern bildskärm. Det är enkelt att installera extra minne eller AirPort-kort.

Nya iMac kommer i tre konfigurationer. De har G4-processor på 700 eller 800 MHz med 256 KB L2-cacheminne. Internminnet är 128-256 MB (kan byggas ut till 1 GB) och hårddisken på 40-60 GB. Alla konfigurationerna kan läsa och bränna CD-skivor. De större kan dessutom läsa eller läsa/bränna DVD-skivor. Priserna startar på 13.600:- exkl moms och leveranserna i Sverige beräknas börja i mars. Med platt skärm har nya iMac blivit dyrare än den gamla och vist nog har därför Apple valt att behålla även gamla iMac i sortimentet ett tag till - även om Steve inte nämnde ett ord om det i sin keynote. Gamla iMac kostar från 8.200:- exkl moms.

En av Apples stora visioner är "det digitala navet". Datorn skall vara det nav som knyter ihop alla andra digitala prylar vi omger oss med. Med hjälp av smarta (självkonfigurerande) bussar som USB och FireWire skall dessa prylar anslutas till datorn. I vissa fall strömförsörjs de t o m via datorn (FireWire klarar detta bättre än USB, och FireWire är dessutom betydligt snabbare). För att göra Macintosh till det optimala navet så satsar Apple framförallt på att ta fram kraftfulla och lättanvända programvaror så att det verkligen skall bli enkelt att använda alla dessa prylar. Dessutom ser Apple till att de här programvarorna följer med alla nya Macintoshdatorer och att de kan laddas ned fritt av alla som redan har en Macintosh.

iTunes är ett musikprogram. Det används mest för MP3-filer (musik). Det går att skapa MP3-filer från CD-skivor, spela upp MP3-filer man hämtat på nätet, lagra musikfiler, söka bland filerna, bränna egna musikskivor m m. Det går också att överföra MP3-filer till MP3-spelare. I just det här fallet såg också Apple en möjlighet i att göra en egen MP3-spelare (iPod). Genom att tillverka både programvaran (iTunes) och prylen (iPod) har Apple full kontroll och kan få dem att samverka mycket smidigt. Det är dock inte speciellt troligt att Apple kommer att bli någon större pryl-tillverkare.

iMovie är ett program för att redigera filmer. Smidigast är att ansluta en digital videokamera via FireWire och sedan redigera filmen med iMovie. Resultatet kan sedan sparas på många sätt - QuickTime-film, videoband eller DVD-skiva - beroende på kvalitetskrav och hur man vill distribuera filmen.

iDVD medföljer de Macintosh-modeller som har DVD-brännare (f n de största konfigurationerna av iMac och PowerMac G4). Med iDVD är det enkelt att skapa proffsiga DVD-skivor, som sedan kan spelas upp i vanliga DVD-spelare (som likt en videobandspelare är kopplad direkt till en TV).

Det som saknats ett tag är ett program för att smidigt hantera digitala stillbildskameror. iPhoto heter en ny programvara som Apple släppte igår (finns att ladda ned). Det är ett Mac OS X-program som gör det oerhört smidigt att hämta bilder från kameran, arkivera dem, beskära eller rotera dem, skriva ut dem, publicera dem på webben och även beställa riktiga fotografier av dem. Steve Jobs beskrev det mycket bra i sin keynote. Titta på det avsnittet (börjar drygt 52 minuter in i keynoten)!

iBook är Apples bärbara konsumentdator. Den nya generationen, som introducerades i maj, har sålt väldigt bra. Det är inte så konstigt då det är en liten och nätt dator med bra prestanda. Den minsta konfigurationen prissänks nu till 11.900:- samtidigt som en ny toppkonfiguration tillkommer. Den senare har fått en större skärm (14.1" mot 12.1" på de övriga modellerna). Det gör också att den blir aningen större (och tyngre), men som kompensation får man också ett större batteri med längre driftstid. Intressant att notera är också att båda skärmstorlekarna har lika många bildpunkter (1024*768); det är alltså själva bildpunkterna som är större på den större skärmen.

Det är nu snart ett år sedan Apple började leverera det nya operativsystemet Mac OS X. Ett år är också den övergångsperiod Apple själva definierat och därför var det inte helt oväntat att alla nya Macintoshdatorer (så snart produktionen hinner ställas om) kommer med Mac OS X som förvalt operativsystem. Gamla Mac OS 9 finns förstås fortfarande med och det är mycket enkelt att istället välja det som förvalt operativsystem om man så önskar. Apples tanke är förstås att den ökande mängden Mac OS X-program (mer än 2500 nu enligt Apple) samt ett antal program som bara finns för Mac OS X (t ex nya iPhoto) skall locka användarna att börja använda Mac OS X på allvar. Eftersom de flesta gamla Mac OS 9-program dessutom fungerar under Mac OS X så kan övergången bli så smidig som det är möjligt. Se i övrigt mina installations- och konfigurationsanvisningar för Mac OS X!

Adobe passade på att lansera några nya Mac OS X-anpassade versioner: GoLive 6, LiveMotion 2 och After Effects 5.5. Den mest efterlängtade av alla, Photoshop, nöjde man sig dock med att demonstrera en betaversion av. Sannolikt kommer den att släppas under första halvåret i Mac OS X-version (fri tolkning av vad Adobes VD sade: "...and with Photoshop around the corner...". Se också Adobes information om Mac OS X.

Det ledande programmet för att ta backup på Mac-datorer är Retrospect. De har tidigare utlovat en Mac OS X-verison under första kvartalet och nu finns även en preview-version av Retrospect-programmet tillgänglig på deras hemsida.

Roxio har släppt CD/DVD-brännarprogrammet Toast 5.1 för Mac OS X.

Se även Apples pressreleaser.

2002-01-02: Apple kommer att sända Steve Jobs keynote på MacWorld i San Francisco via QuickTime nu på måndag 7/1. Dessutom gör de mycket reklam inför det hela, vilket tyder på att de kommer att komma med intressanta nyheter... Steves keynote börjar klockan 18 svensk tid.

Apple har släppt Mac OS X 10.1.2. Enklaste sättet att uppgradera till den är med Programuppdatering i Systeminställningar i Apple-menyn. Information om vad som är nytt i den finns på Apples sidor.

Adobe har släppt Acrobat 5.0.5 och Acrobat Reader 5.0.5.

Microsoft har släppt Internet Explorer 5.1.3, än så länge endast i engelsk version. Några tips: