Date: Wed, 12 Dec 2001 08:23:30 +0100
From: Torgny.Hallenmark@ldc.lu.se
Subject: MacPost - Avveckling av e-postsystem
To: mailinfo@gemini.ldc.lu.se
Reply-To: Torgny.Hallenmark@ldc.lu.se

Hej MacPost-användare!

Avveckling av MacPost e-postsystem

Sluttidpunkten för det gamla epostsystemet MacPost närmar sig. I samband med att användning av AppleTalk begränsas i LUNETs stamnät från 2002-01-15 så är det definitivt slut för trotjänaren MacPost.

Så för de fåtaliga MacPost-användare som finns kvar är det hög tid att se på andra e-postsystem.

Ett sådant system som många använder är Eudora. Det innehåller, jämfört med MacPost, utvidgade funktioner för t ex hantering av bilagor. Eudora, liksom andra POP-baserade epostsystem, utnyttjar en helt annan central server än MacPost. Så MacPost- användare som vill använda t ex Eudora måste använda ett konto på en POP-server, t ex pop.lu.se vid LDC.

I samband med att en ny central e-postserver körs igång vid LU (sker preliminärt 2002-01-12) kommer det också att öppnas en möjlighet att använda s k webmail, vilket innebär att det hos dig som användaren räcker med en vanlig webbläsare, som Netscape eller Internet Explorer, inget särskilt e-postprogram behövs.

Behöver du hjälp för att byta ditt e-postprogram så vänd dig i första hand till den som är datoransvarig hos er. I andra hand kan du också få hjälp av LDCs persondatorkonsulter. För allmän rådgivning i Mac-relaterade frågor så kan du också vända dig till Roland Månsson vid LDC.

AppleTalk avvecklas ute i LUNETs stamnät men kommer även fortsatt att kunna användas lokalt och isolerat i respektive institutions- nät om behov skulle finnas av detta. Annars har Apple sedan flera år gått över till att i sin programvara huvudsakligen använda TCP/IP-baserad kommunikation.

Detta meddelande skickas till de MacPost-användare som varit inloggade på den centrala MacPost-servern under det andra halv- året 2001. Kanske har du redan gått över till ett annat epost- system. I så fall kan du bara kasta detta meddelande.

Hälsningar
Torgny Hallenmark
LDC - Lunds universitet
Torgny.Hallenmark@ldc.lu.se