Begränsning av datormiljöer för universitetets administrativa system

 Beslut 98-09-11  Rektor
 PM 98-09-11 Förvaltningschefen