LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Problem med PowerMac G3 och snabb-LUNET

Vi har nu närmare undersökt det problem som kan uppstå med PowerMac G3 kopplade till snabb-LUNET. Problemet yttrar sig som så att PowerMac G3 inte i Väljaren kommer åt AppleTalk-tjänster som skrivare och filhanterare i andra zoner än den egna. Enstaka enheter kommer upp i Väljaren, men det går inte att ta kontakt med dem.

Vi har analyserat nätverkstrafiken och funnit att felet finns i de Cisco-routrar som används i snabb-LUNET. Paketlängden som anges inuti svarspakten är i snabb-LUNET felaktig. I själva verket är den uppgivna paketlängden större än den faktiska. PowerMac G3 verkar vara den första Mac som kontrollerar att längden är korrekt, och eftersom den då märker att paketet är kortare än vad som anges vara den korrekta längden, så kastar den paketet. Bortsett från den angivna längden verkar paketet dock helt korrekt, vilket verifieras genom att äldre Mac-modeller (som uppenbarligen inte bryr sig om den angivna längden eftersom de ända kan tolka paketet) fungerar utan problem.

Sammanfattningsvis: PowerMac G3 på snabb-LUNET har allvarliga problem med AppleTalk-tjänster. tcp/ip berörs inte. PowerMac G3 på gamla LUNET berörs inte. Icke-PowerMac G3 på snabb-LUNET berörs inte.

Felet är rapporterat till Cisco och vi försöker på olika sätt få dem att behandla det med hög prioritet.

Ingen generell väg finns runt problemet, men här är några tips:


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:53
roland.mansson@ldc.lu.se