LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Preliminär info om personalköp 990304

Berörda

Ekonomi

Tidsplan (preliminär)

Paket

Tillval

Garanti/Support

Internetuppkoppling

Webbplats


personalkop@ldc.lu.se (vi har dock inte mer att berätta f n än vad som står ovan och på www.lu.se/personalkop)

hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:52
roland.mansson@ldc.lu.se