LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 980603

Återförsäljare

2000-problemet

Aktuella systemversioner

Apple

Fyra produktfamiljer

Lämpliga datorer

Prestanda

Mjukvara

Operativsystem

Kommunikation

AppleShare IP

Virus

Lästips

www.macpublic.ldc.lu.se


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:52
roland.mansson@ldc.lu.se