LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 971001

Nya Apple-avtalet

Aktuella systemversioner

Virus

Internet Data Detectors

Apple Remote Access (ARA) 3

Uppkoppling via GSM

LocalTalk

Lämpliga datorer

www.macpublic.ldc.lu.se


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:52
roland.mansson@ldc.lu.se