LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 960927System 7.5.3 kan ge ny ethernetadress

Köp PowerMac, ej Performa

ftp.macpublic.ldc.lu.se

MS Office

Aktuella systemversioner

Universellt System 7.5.3

Öppna diskettkopia 1.0.1

Flytta laserskrivare till rätt zon

Open Transport

Eudora US-1.5.4

Eudora/MacPost

PowerMac 7200/90

PPP

WWW-editorer

www.apple.se

USIL

www.macpublic.ldc.lu.se


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:52
roland.mansson@ldc.lu.se