LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Möte med dator- och nätansvariga 9/10 2009

Dagens Apple-länkar


Lokalt


Mac OS X 10.6 ("Snow Leopard")


iPhone


Macintosh


Nya program och verktyg


Länkar


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2009-10-09 08:24
roland.mansson@ldc.lu.se