LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Möte med dator- och nätansvariga 26/3 2008

MacBook Air


Dagens Apple-länkar


Lokalt


Time Capsule/AirPort Express


iPhone/iPod touch


Mac OS X Leopard


PC/Windows


Nya program och verktyg


Länkar


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2008-03-26 08:03
roland.mansson@ldc.lu.se