LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Ändringar i persondatorrådgivningen

Fr o m 2002 har universitetet begränsat stödet till persondatorrådgivningen (Mac och PC) och explicit angett att detta stöd enbart skall användas till webbplatser och filarkiv. Informationen skall vara riktad mot dator- och nätansvariga vid Lunds universitet, även om andra kan naturligtvis också kan ha nytta av innehållet.

Det innebär att vi fortsatt kommer att uppdatera webbplatserna www.macpublic.ldc.lu.se och www.pcpublic.ldc.lu.se med bl a nyheter, länkar, installations- och konfigurationsanvisningar och avtalsinformation. Vi kommer också att uppdatera filarkiven MacPublic (afp://afp.macpublic.ldc.lu.se) och PCpublic (ftp://ftp.pcpublic.ldc.lu.se) som tidigare med programuppdateringar, antivirusuppdateringar, systemuppdateringar, fria programvaror m m.

Det går som tidigare utmärkt att få personlig hjälp via e-post, telefon, besök på LDC eller på plats ute på er institution. Eftersom LDC är avgiftsfinansierat måste vi ta betalt för dessa uppdrag, f n med 595 kr/timme (minimidebitering 0.5 timme). Kontakta oss gärna för mer information.

Här är några andra sätt att få hjälp på:

Hjälp oss gärna att sprida denna information till andra på din institution!

roland.mansson@ldc.lu.se (Mac)
lars.snogerup@ldc.lu.se (PC)


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:56
roland.mansson@ldc.lu.se