LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.


Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 020305

Dagens Apple-länkar

Avtal

iMac G4

PowerMac G4


Uppdaterade och nya installationsanvisningar

Skärmbildsdubblering

Spärr av AFP/IP (port 548) mot SUNET

QuickTime 6

AppleTalk-avveckling genomförd

www.macpublic.ldc.lu.se/support/


Mac OS 9.2.2

Mac OS X 10.1.3

Mac OS X Server 10.1.3


Nya Mac OS X-program

Övriga program


Några bra bokmärken


www.macpublic.ldc.lu.se


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:50
roland.mansson@ldc.lu.se