LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.


Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 011002

Dagens Apple-länkar

AppleStore for Education

PowerMac G4

Platta bildskärmar


Uppdaterade installationsanvisningar

Utskriftsproblem

Apple Hardware Test


Mac OS 9.2.1

Mac OS X 10.1

Mac OS X Server 10.1


Mac OS X 10.1 - några detaljer


Viktigare program och verktyg


Några bra bokmärken


www.macpublic.ldc.lu.se


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:50
roland.mansson@ldc.lu.se