LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.


Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 010228

Dagens Apple-länkar


Återförsäljare


MacinLund


Ny Apple-hårdvara


iTunes


Avveckling av AppleTalk-routing


Produktuppdateringar


Aktuella systemversioner


Några bra bokmärken


www.macpublic.ldc.lu.se


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:50
roland.mansson@ldc.lu.se