LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.


Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 000509

Dagens Apple-länkar


Produktuppdateringar


Virus


AppleStore for Education


Aktuella systemversioner


Några bra verktyg för felsökning av nät


Fjärrstyrning av Mac-servers


Några bra bokmärken


www.macpublic.ldc.lu.se


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:50
roland.mansson@ldc.lu.se