LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.


Möte med kontaktpersoner för dator- och nätfrågor 000229

Apple


Eudora 4.3.x


Microsoft Office


Norton Antivirus


Netscape eller Explorer?


Dagens Apple-länkar


Nya/aktuella datorer


Aktuella systemversioner


Mac OS X (klientversion)


Några bra bokmärken


www.macpublic.ldc.lu.se


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 13:49
roland.mansson@ldc.lu.se