LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Info för dator- och nätansvariga


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2016-09-26 14:49
roland.mansson@ldc.lu.se