Bilaga 3

Avsättning för utveckling av distribuerat lärande.

Avsättning av medel för i huvudsak utveckling av distribuerat lärande sker genom att återförsäljare kvartalsvis i efterskott rapporterar vilken försäljning som skett till Universitetet och dess studerande. Därefter sker en avsättning motsvarande 2% av det från återförsäljaren fakturerade priset.