Bilaga 1

Licensiering att använda MacOS för Universitetets institutioner och personal.

Apple avser att via Claris möjliggöra för Universitetet att på ett enkelt sätt fortsätta att utnyttja MacOS för Universitetets institutioner och personal under avtalstiden.

Universitetet tecknar ett licensavtal enligt underbilaga 1.1 för detta.

När Apple lanserar den färdiga kundversionen av Rhapsody har Apple för avsikt att underlätta för Universitetet att tillgodogöra sig detta nya operativsystem inom ramen för licensavtal.

Licensiering att använda MacOS för studerande vid Universitetet.

Apple avser att via Claris möjliggöra för Universitetet att på ett enkelt sätt göra det möjligt för Universitetets studerande att utnyttja MacOS under avtalstiden.

Universitet tecknar ett licensavtal enligt underbilaga 1.1 för detta.