Bilaga 3

Typexempel på studentdatorpaketSammansättning och priser kommer att förändras löpande under
avtalstidenPortabelt paket


Portabel dator PowerBook 150, 4 MB RAM, 120 MB hårddisk
Externt fax/datamodem Global Village TelePort Gold, 14 400 baud
Integrerad programvara Claris Works 2.1Stationärt paket


Stationär dator Macintosh Performa 460, 4 MB RAM, 160 MB hårddisk
Bildskärm Performa Plus, 14-tum färg
Tangentbord fullfunktion AppleDesign keyboard
Externt fax/datamodem Global Village TelePort Gold, 14 400 baud
Integrerad programvara Claris Works 2.1