Bilaga 1--2

SPECIFIKATION DONATION LUNDS UNIVERSITET


I donationen ingår fri uppgradering av nedanstående programvara
under avtalstiden.


____________________________________________________________________

Namn Marknadsvärde
____________________________________________________________________

E0540Z/A System 7.5 och efterföljare, sitelicence,
studenter och personal

E1075Z/A At Ease, sitelicence, studenter och personal

E1094Z/A Apple Remote Access Client, sitelicence,
studenter och personal

E3103Z/A AppleScript Scripters ToolKit, sitelicence,
studenter och personal

E4103Z/A HyperCard, sitelicence, studenter och
personal

ES193Z/A AppleSearch Client, sitelicence, studenter
och personal

E3118Z/A MacX 1.2, sitelicence, studenter och
personal

(Apple kommer att tillse att dokumentation till
ovanstående programvara kan göras tillgänglig
elektroniskt.)

Projektverksamheten:

En liten ledningsgrupp kommer att tillsättas och
denna kommer att specificera användning av dessa
medel.

Delsumma: 9 000 000

Hårdvara: 1 000 000

Denna specificeras under hand. Exakt sammansättning
baseras på behovsanalys som kommer att utföras under
vintern 94-95.

____________________________________________________________________

Total 10 000 000
____________________________________________________________________