LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Att använda LUs trådlösa nät i Mac OS X 10.5.4 och senare

Inledning

LDC håller på att bygga ett campustäckande trådlöst nät vid LU. Det bygger på WiFi-teknik och stödjer standarderna 802.11a, b och g. Alla Intel-baserade Mac:ar har inbyggt stöd för dessa standarder. Många PowerPC-baserade Mac:ar har stöd för 802.11b (och nyare modeller även för 802.11g) men i en del fall behöver de kompletteras med ett WiFi-kort.
OBS! Dessa anvisningar gäller inte för Mac OS X 10.7 Lion. Se istället min Lion-sida för preliminär information!

Gör så här för att kontrollera om din dator har AirPort-kort (AirPort är Apples produktnamn för WiFi): Se Apples artiklar AirPort Card: Compatible Macintosh Computers och AirPort Extreme Card: Compatible Macintosh computers för information om vilka datorer kan kompletteras med AirPort-kort.

Det finns två typer av trådlösa nät på LU, krypterat och okrypterat: Av säkerhetsskäl bör du välja krypterat när så är möjligt.

Inställningarna för det krypterade nätverket fungerar även om du ansluter till eduroam vid ett annat universitet som är eduroam-medlem.

Instruktioner


Konfiguration (krypterat nät)

Gör så här:

Anslutning (krypterat nät)


Konfiguration (okrypterat nät)

Ingen konfiguration krävs!

Anslutning (okrypterat nät)


Tipshem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2011-07-07 16:31
roland.mansson@ldc.lu.se