LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

OBS! Använd ej! Avser äldre VPN-tjänst som inte längre är i drift.

Att använda VPN i Mac OS X 10.3.4 och senare

Inledning

VPN är ett sätt att ansluta till LUs nätverk oavsett var du befinner dig. Det enda som krävs är att du på något sätt (fast koppling via annat universitet, bredband hemifrån, modem etc) är ansluten till internet. Redan utan VPN kan du komma åt många publika tjänster på LU, t ex många webbsidor.

Det finns dock tjänster som kräver att du är ansluten till LUs nät. Det kan t ex gälla åtkomst till tidskrifter som UB prenumererar på eller till filhanteraren MacPublic, liksom för att kunna skicka utgående e-post via LUs server mail.lu.se. Genom att använda VPN kan du komma åt dessa tjänster även när du inte är kopplad direkt till LUs nät.

Notera dock att i många fall krävs inte VPN, t ex för att hämta e-post från pop.lu.se/imap.lu.se eller för att surfa på öppet tillgängliga webbsidor (inom och utom LU).

I Mac OS X 10.3 och senare ingår en VPN-klient. Den fungerar med LUs VPN-server, men måste först konfigureras. Allt görs numera genom att fylla i dialogrutor. Anslutningen är sedan mycket enkel.

Dessa anvisningar förutsätter Mac OS X 10.3.4 eller senare (inklusive 10.4.x/10.5.x). Om du använder Mac OS X 10.3.0 - 10.3.3 bör du först uppgradera till minst 10.3.4, alternativt följa äldre anvisningar.

Konfiguration av VPN görs på olika sätt i Mac OS X 10.3/10.4 och 10.5. Välj rätt version nedan!


Konfiguration (10.3/10.4)

Konfigurering görs en gång med programmet Internetanslutning. Gör så här:

Anslutning (10.3/10.4)

Konfigurationen är nu klar. Att ansluta med VPN är enkelt. Gör så här:

Kontroll (10.3/10.4)

Den som är intresserad av detaljer kan öppna Nätverk i Systeminställningar i Apple-menyn.


Konfiguration (10.5)

Konfigurering görs en gång med Nätverk i Systeminställningar. Gör så här:

Anslutning (10.5)

Konfigurationen är nu klar. Att ansluta med VPN är enkelt. Gör så här:

Kontroll (10.5)

Den som är intresserad av detaljer kan öppna Nätverk i Systeminställningar i Apple-menyn.


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2010-05-28 09:12
roland.mansson@ldc.lu.se