Att koppla in en Mac på USIL (universitetssjukhuset i Lund)


Detta är en instruktion om hur man får en Mac på USILs nätverk att kommunicera med LUNET och internet. Den är ursprungligen skriven för internt LDC-bruk, och är därför tämligen kortfattad. Lämligen läses den tillsammans med övrig nätverksdokumentation.

USILs IT-avdelning

Kontakta USILs IT-avdelning för att få datorer registrerade i DNS- och DHCP-servers, för att aktivera uttag etc. På deras webbsidor går det att göra detta, såväl som att söka efter information och att ta fram kompletta listor över all registrerad utrustning per klinik.


Tcp/ip

Använd DHCP för att få korrekta tcp/ip-inställningar. Öppna TCP/IP under Inställningar i Apple-menyn. Välj ethernet vid "Anslut via" och "Använder DHCP-server" vid "Konfigurera:". Datorns ethernetadress (maskinadress), som måste registreras hos IT-avdelningen, får man fram genom att välja "Visa info" i Arkiv-menyn i TCP/IP.


Kommunikationsprogram

Fria Mac-kommunikationsprogram finns att hämta på med ftp t ex från ftp.sunet.se i katalogen pub/mac/info-mac/comm/tcp/ samt på MacPublic i katalogen Kommunikation. Vissa kommunikationsprogram finns också på www.macpublic.ldc.lu.se/program.


Datorpost

Det går att komma åt universitetets POP-server (pop.lu.se) från USIL. Ange pop.usil.lu.se som POP-server i ditt POP-program och mail.usil.lu.se som mail server/SMTP server.

För att få en identitet på pop.lu.se, kontakta LDCs helpdesk.

Som postprogram, använd t ex Eudora eller Outlook Express.


World-Wide Web

Använd Netscape eller Internet Explorer. Anvisningarna nedan är för Netscape 4.x.

Som alternativ till ovanstående går det att ställa in proxies manuellt. Ange då 147.220.10.14 och port 70 under ftp, gopher, http.

Ställ också in lämplig hemsida, t ex http://www.lu.se/.


Ftp

Använd programmet Anarchie (eller Fetch 3, som dock inte verkar fungera lika bra).

Anarchie

I Anarchie, gör följande inställning:

Fetch

Om du använder Fetch, gör följande inställning:

Annat ftp-program

Om du använder ett ftp-program som inte klarar proxy ftp, så gör så här vid uppkoppling (ftp.lu.se som exempel):


News (GAMMALT)

Fungerar f n ej. Framför ev önskemål till datoransvarig eller USILs IT-avdelning.

För att kunna komma åt LUs news-server krävs dessutom att datorn är definierad i name-server.

Universitetets news-server har adressen news.lu.se.


Telnet (GAMMALT)

Installera NCSA/LU Telnet 2.6.1. Uppkopling görs alltid till fenix.usil.lu.se (147.220.10.14). Vid prompten, ange "c datoradress", t ex "c gemini.ldc.lu.se" (c står för connect).

Spara gärna ett inställningsdokument (med "Save Set..." i "File"-menyn.). Ställ då först in typsnitt, grad och svenska tecken.


Manuella inställningar (GAMMALT)

Undvik manuell inställning.

För att få tcp/ip-kommunikationen att fungera krävs följande inställningar:

Datorn måste vara registrerad i brandväggen (fenix) för att kunna kommunicera utåt. Den bör också registreras i name- och bootpserver. Dessa registreringar kan enbart göras av USILs IT-avdelning (ej av LDC). De behöver åtminstone ethernetadress och uttagsnummer för att kunna göra registreringen.


Gopher (GAMMALT)

Använd Netscape istället (t ex med URL gopher://gopher.lu.se/).


MacTCP (GAMMALT)

Installera MacTCP. Utgå inte från den MacTCP som är konfigurerad för LU eftersom den dels är låst, dels inte är konfigurerad för USIL.

Bootp fungerar antagligen och rekommenderas i första hand. Om inte, konfigurera manuellt enligt nedan.

Konfiguration via bootp:

Manuell konfiguration:

Om datorn använder Open Transport, konfigurera på motsvarande sätt (dessutom måste domänadress vara definierad, t ex som "usil.lu.se").


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se