LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Ladda hem och bränna Mac OS X 10.5-DVD

Förutsättningar

Följande behövs:

Ladda hem

På programförmedlingen ligger Mac OS X i dmg-format (DVD-avbild). Den är segmenterad i flera delar. De enskilda delarna ligger i bin-format (MacBinary).

Bränn

Verifiering (kan hoppas över)

Det går att verifiera att såväl de hämtade filerna som den brända skivan är korrekta.
Verifiering av hämtade filer: Verifiering av bränd skiva:

Installation utan att först bränna ut DVD (kan hoppas över)

Mac OS X går att installera utan att först bränna en DVD-skiva. Det är något mer komplicerat och ställer ytterligare ett krav på datorn: det måste finnas en extra partition (på intern eller extern disk). Denna partition kommer att raderas, så det får inte finnas något viktigt på den! Om den extra partitionen finns på någon annan disk än startdisken måste disken med den extra partitionen dessutom ha rätt partitionssystem (GUID-partitionstabell för Intel-datorer och Apple-partitionskarta för PowerPC-datorer). USB-diskar stöds inte officiellt, men kan fungera ändå.

Det som sker är att DVD-skivan återskapas på den extra partitionen. Sedan startas datorn från denna partition (istället för från DVD) och installationen fortgår sedan som vanligt. Den extra partitionen kan förstås raderas efter det att installationen är klar. Gör så här: Om den extra partitionen finns på någon annan disk än startdisken kan den disken först behöva partitioneras om. Det raderar alla partioner på den disken.
Gör så här: Ovanstående är testat på Mac OS X 10.5 men bör vara i stort sett identiskt med Mac OS X 10.4.
hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2007-11-23 13:58
roland.mansson@ldc.lu.se