Läs detta om MacTCP

MacTCP eller Open Transport?

MacTCP är en äldre programvara för tcp/ip-kommunikation på Macintosh. Om du har en dator där det finns en fil som heter TCP/IP i mappen Inställningar i systemmappen, så kan du inte använda MacTCP. Följ då istället de instruktioner som finns i Open Transport-mappen. Detta gäller t ex alltid

Bakgrund (kan hoppas över)

För datorkommunikation finns flera olika protokoll. Ett protokoll definierar hur man skickar, adresserar, tolkar m m informationen som skickas. Det protokoll som används mest på Macintosh heter AppleTalk. Det finns inbyggt i alla Macintosh-datorer och används bl a för utskrifter och fildelning. Ett annat vanligt förekommande protokoll är tcp/ip. Det finns för nästan alla typer av datorer, från små persondatorer till minidatorer och stordatorer. Med tcp/ip kan man bl a använda tjänsterna www (world-wide web), telnet (terminalemulering), ftp (filöverföring), pop/smtp (elektronisk post), nntp (elektroniska konferenser) m m. Eftersom tcp/ip finns för de flesta datorer, så kan man använda det för att överföra information mellan olika typer av datorer. På Macintosh är tcp/ip i regel inte inbyggt utan det måste installeras. Det man installerar heter MacTCP och resten av detta dokument handlar om hur installationen går till.

Användning

MacTCP krävs för att man skall kunna använda nätverksprotokollet tcp/ip på Macintosh. Exempel på program som kräver MacTCP (eller Open Transport) är Netscape, Eudora, NCSA/LU Telnet och Fetch.

Varning!

Den MacTCP som finns på MacPublic är förinställd för användning på Lunds universitet och de flesta inställningarna är låsta. Undvik att göra ändringar utöver de som beskrivs nedan, då de i värsta fall allvarligt kan störa nätverket vid universitetet.

Installation

Med System 7.5.x medföljer MacTCP. Den är dock inte konfigurerad för Lunds Universitet bör bytas ut. Följ proceduren ovan.

Undvik att installera MacTCP Admin (är du ansvarig för institutionens nätverk, så kan du installera det på din egen dator).

Konfiguration

För att konfigurera MacTCP, välj Inställningar i Apple-menyn och öppna MacTCP. De flesta inställningarna är redan gjorda (nameservers, gateway m m). Beroende på hur din Macintosh är kopplad till nätverket, välj ett av alternativen nedan.

 

 

Kontaktpersoner

bootp: Lars Holst, LDC (27438); Bengt-Erik Bengtsson, LDC (27467)
IP-nummer (LU): Lars Holst, LDC (27438); Bengt-Erik Bengtsson, LDC (27467)
IP-nummer (LTH): Per Foreby, linjenämnden EFD (27492)

Copyright

SUNET har en licens för MacTCP, och du får använda MacTCP fritt inom LU. Det är förbjudet att sprida den utanför LU. MacTCP är copyright Apple Computer.


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se