Läs detta innan du installerar Mac OS X 10.1.x

Innehåll


Inledning

Om detta dokument

Detta dokument är till för den som tidigare har använt Mac OS 9 och nu står i begrepp att börja använda Mac OS X. Det ger tips om


Licens

Lunds universitet har ingen generell Mac OS X-licens. Du måste alltså själv ha en licens. Sedan i slutet av maj 2001 så levereras alla nya Macintosh-datorer med Mac OS X. Har du en äldre dator kan du köpa Mac OS X t ex via AppleStore for Education.

Dokumentation

Läs gärna Apples dokument "Läs innan du installerar.pdf" och handboken "Välkommen till Mac OS X" innan du installerar Mac OS X. Den senare finns i tryckt form i kartongen, men även i en engelsk elektronisk version.

Efter installationen finns dokumentation om Mac OS tillgänglig dels via kommandot "Mac Hjälp" i Hjälp-menyn i Finder, dels via dokumentet "Senaste nytt" som ligger på hårddisken.

Om Mac OS X

Mac OS X skiljer sig på en del sätt från Mac OS 9, men det finns även många likheter. Gränssnittet bygger, som Mac OS 9, på fönster, menyer, symboler, dialoger, skrivbord m m. Även om en del av dessa ser lite annorlunda ut i Mac OS X (och ibland också används på ett något annorlunda sätt) så känner man sig snabbt hemma även i Mac OS X.

Mac OS X uttalas för övrigt "Mac OS tio".

Systemkraven för Mac OS X


Mac OS 9 och Mac OS X på samma dator

De flesta Mac OS 9-program kan användas även under Mac OS X. Det sker genom en funktion som kallas "Classic" i Mac OS X. För att detta skall fungera måste både Mac OS 9 (9.2.1 eller senare rekommenderas, men det går även med 9.1) och Mac OS X vara installerade på samma dator. Man bör först installera alternativt uppgradera till Mac OS 9.2.1 och därefter installera Mac OS X.

Både Mac OS 9 och Mac OS X kan installeras på samma hårddisk (och även på samma hårddiskpartition).

Om man behöver återgå till Mac OS 9, så går det bra. Använd då Startskiva i Systeminställningar i Apple-menyn under Mac OS X, välj din Mac OS 9-systemmapp och starta om datorn. Datorn kommer då att starta med Mac OS 9. Mac OS X finns kvar på hårddisken, men är totalt inaktivt. Det är alltså helt ofarligt att installera Mac OS X eftersom det är mycket enkelt att gå tillbaka till Mac OS 9 när som helst.

För att återgå till Mac OS X, använd Startskiva under Inställningar i Apple-menyn under Mac OS 9, välj din Mac OS X-systemmapp och starta om datorn. Datorn startar då om med Mac OS X. Eftersom Classic är en del av Mac OS X kommer du även att kunna köra så gott som alla dina Mac OS 9-program utan att behöva återgå från Mac OS X till Mac OS 9.


Fast programvara

Vissa nyare Mac-modeller (t ex iMac och blå-vita PowerMac G3, PowerMac G4 och nyare PowerBook) har s k fast programvara. Mac OS X-installeraren kontrollerar automatiskt om den fasta programvaran behöver uppdateras.


Installation

Installation av Mac OS X

Börja med att installera/uppgradera till Mac OS 9.2.1 eller senare. CD-skiva för detta finns med i Mac OS X-kartongen.

Mata därefter in Mac OS X-CDn och dubbelklicka på "Install Mac OS X".

Följ sedan instruktionerna på skärmen (välj svenska som huvudspråk, välj skiva att installera på och starta den rekommenderade installationen).

Räkna med att installationen tar mellan sju och trettio minuter beroende på hur snabb datorn är. När installationen är klar så startar datorn automatiskt om från det nyinstallerade Mac OS X.

Konfiguration av Mac OS X med hjälp av inställningsassistenten

När Mac OS X startar för första gången så går automatiskt en inställningsassistent igång. Följ instruktionerna på skärmen, dvs:

Skapa lokalt konto

Mac OS X är ett operativsystem där flera personer kan dela på samma dator. Varje användare har sina egna inställningar och sin egen hemmapp, där användaren kan lagra dokument som inte de andra användarna av datorn kan komma åt. För att identifiera användaren behövs ett konto med lösenord. Inställningsassistenten hjälper dig att skapa ditt eget konto.

Gör så här:

Kontot du skapar ovan är speciellt viktigt. Det är ett s k administratörskonto, vilket bl a används vid installationer och inställningar av Mac OS X. Var därför noga med att komma ihåg kontonamn och -lösenord och håll dem för dig själv. Vill du skapa konton åt andra användare, så använd Användare i Systeminställningar i Apple-menyn. Dessa konton är normalt vanliga användarkonton, utan administratörsbehörighet.

Internet-inställningar

Efter det att du skapat ditt konto startar automatiskt en internetinställningsassistent. Välj normalt "Lokalt nätverk" (om datorn är ansluten till ethernet på institutionen), "Telefonmodem" (om du avser att mest koppla upp dig via modem) eller "Trådlöst" (om du har ett trådlöst AirPort-nätverk). Är du osäker, välj "Lokalt nätverk".

Om du valde "Lokalt nätverk" ovan och datorn sedan tidigare är registrerad (kontakta LDCs helpdesk på tel 29000 om du är osäker) så hämtas vissa nätverksinställningar automatiskt. Du bör i så fall acceptera dem.

iTools

iTools ger dig möjlighet att gratis använda en Apple-server för e-post och som webb-server och filhanterare. Har du redan ett iTools-konto kan du mata in dina uppgifter, men annars kan du lugnt hoppa över detta genom att välja "Jag väntar med iTools".

Inställningar för Mail (e-post)

Mail är det e-postprogram som ingår i Mac OS X. För att konfigurera det, gör så här:

Tidszon

Klicka på Sverige på kartan och kontrollera (korrigera vid behov) att Sverige är valt i popup-menyn.

Kör

Konfigurationen av Mac OS X är nu klar och Mac OS X startar.

Uppdatera Mac OS X

När Mac OS X startar så kan det tänkas att den hittar uppdaterade komponenter av Mac OS X på Apples servrar.

Du kan i så fall välja att installera dem nu eller vänta till ett senare tillfälle (använd då Programuppdatering i Systeminställningar i Apple-menyn). Om väljer att uppdatera nu och får upp licensvillkor så kan knapparna vara omkastade; om inte Godkänns fungerar så prova med Avböjs!

När uppdateringen är klar, klicka på knappen Omstart.


Hjälp

För att få hjälp i Mac OS X, använd Hjälp-menyn. För att få allmän hjälp om Mac OS X, gå först till Finder genom att klicka på Finder-symbolen i Dock, och välj därefter Mac Hjälp i Hjälp-menyn.

För att få hjälp om ett annat program, titta i Hjälp-menyn när programmet ifråga är aktivt.

Det finns också mycket information på Apples svenska och amerikanska Mac OS X-sidor.


Konfiguration

Systeminställningar

För att ställa in, anpassa och konfigurera Mac OS X, använd Systeminställningar i Apple-menyn.

Några exempel:

För att ställa in Finder, aktivera Finder (t ex genom att klicka på skrivbordet) och välj därefter Inställningar i Finder-menyn. Då kan du bl a ställa in skrivbordsbild och symbolstorlek.

En del inställningar kan även ändras med hjälp av symbolerna längst till höger på menyraden (vilka symboler som visas beror dels på hårdvaran, dels inställningar i Systeminställningar).


Dock

Listen längst ned på skärmen kallas Dock. Med den kan man t ex starta program (klicka en gång på önskat program). Program som redan är igång har en liten triangel under sig (se Finder längst till vänster i bilden nedan). Man kan lägga till egna favoritprogram i Dock genom att dra och släppa dem på Dock och ta bort oönskade program genom att dra bort dem från Dock och släppa dem på skrivbordet.

Det går även att att lägga till/ta bort favoritdokument på samma sätt. Minimerade fönster visas också i Dock, och de maximeras genom att man klickar på fönstrets symbol i Dock.

Fönster

Knapparna i fönsterlisten är samlade till vänster. De har följande funktion:

Hemmapp

I Mac OS X har varje användare sin egen hemmapp. Man kommer enklast till sin hemmapp genom att klicka på knappen Hem i verktygsfältet. Man bör spara sina dokument i hemmappen. Vissa undermappar i hemmappen har en speciel funktion: Desktop innehåller det som visas på skrivbordet och Library motsvarar närmast mappen Programinställningar i Mac OS 9.

Med knapparna vid Innehåll kan man t ex välja att visa innehållet som symboler (ovan), listvy eller spaltvy (nedan).

Knappen till höger i fönsterlisten finns i vissa fönster och används då för att omväxlande visa och dölja verktygsfältet.


Andra viktiga mappar

I programmappen finns vissa viktiga program förinstallerade, som t ex Internet Explorer, Mail, Acrobat Reader, Internetanslutning (Internet Connect) och Systeminställningar (System Preferences). Programmappen kan man komma åt genom att klicka på knappen Program i verktygsfältet i Finder-fönster. Man kan också välja Program i Gå-menyn i Finder.

I programmappen finns också en mapp som heter Utilities. I den finns nyttiga verktyg som t ex Apple Systeminformation (Apple System Profiler), Print Center, Skivavbildning (Disk Copy), Disk Utility (motsvarar Skivkontroll och Skivverktyg i Mac OS 9) och StuffIt Expander.


Språk

När man installerar Mac OS X får man med stöd för ett antal språk. Likadant är det med de flesta program man installerar. Varje användare kan sedan själv rangordna språken. Med inställningen nedan så är Mac OS X och programmen i första hand på svenska. Om något program inte finns på svenska så blir det på engelska osv.

Rangordningen görs under fliken Språk i Internationellt i Systeminställningar.

För att en ändring av språk skall träda ikraft krävs att man loggar ut och loggar in igen.


Fleranvändarsystem

Mac OS X är ett fleranvändarsystem. Det innebär att flera användare kan dela på samma dator. Varje användare har sina egna inställningar och sin egen hemmapp. Andra användare på datorn kan normalt bara komma åt de dokument som ligger i undermappen Public i hemmappen. Övriga dokument är helt privata.

Varje användare har ett eget konto med tillhörande lösenord.

Det första kontot (som skapas under installationen) är ett administratörskonto. Eftersom detta konto har högre behörighet bör du inte avslöja dess lösenord för obehöriga. Med administratörskontot kan man t ex skapa ytterligare konton, göra installationer och konfigurera datorn. När man utför vissa av dessa operationer kan man få upp en bild liknande den nedan. Man måste då klicka på hänglåset

och sedan ange namn och lösen för administratörskontot för att kunna utföra operationen.

För att skapa konton för andra användare, använd Användare i Systeminställningar i Apple-menyn.


Några tips

Växla program genom att trycka kommando-tab.

Göm aktuellt program genom att trycka kommando-H.

Menykommandot för att göra inställningar i program finns numera i programmenyn (menyn mellan Apple- och Arkiv-menyerna).


Classic

Classic är den komponent i Mac OS X som gör att man kan använda Mac OS 9-program. För att kunna göra det krävs bara att man har en helt vanlig systemmapp med Mac OS 9 på datorn, vilket ju så gott som alltid är fallet. Classic t o m startar som vilken Mac med Mac OS 9 som helst!

Classic verkar i bakgrunden och är normalt inget man märket speciellt mycket av. Det går utmärkt att använda både Mac OS 9- och Mac OS X-program samtidigt, liksom att klippa och klista mellan programmen. Det man kanske noterar är att Mac OS X-program har det nyare Aqua-gränssnittet, medan Mac OS 9-program behåller det traditionella Platinum-gränssnittet. På bilderna nedan visas två program sida vid sida, TextEdit och Skriv text. På den första bilden är Mac OS X-programmet aktivt och på den andra Mac OS 9-programmet. Observera menyraderna!

Första gången man startar ett Mac OS 9-program under Mac OS X så uppdaterar Mac OS X Mac OS 9-systemmappen. Det är helt OK.

Med Classic i Systeminställningar i Apple-menyn kan göra vissa inställningar för Classic.

Trots att Classic körs under Mac OS X, så måste man ändå göra vissa inställningar även i Classic. Det gäller t ex val av skrivare och AppleTalk-inställningar. Om man använder engelskt Mac OS 9 och engelskt Mac OS X får man dessutom tänka på att ställa in svenskt tangentbord i både Mac OS 9 och Mac OS X. Dessa inställningar görs precis på samma sätt som man alltid gjort i Mac OS 9.


Nätverk (ethernet)

Välj Nätverk i Systeminställningar i Apple-menyn. Vid "Visa", välj ethernet. Klicka sedan på fliken "TCP/IP" och välj "Med DHCP" vid "Ställ in". (Datorn måste vara registrerad i LDCs DHCP-server. Är du osäker, så kontakta LDCs helpdesk på tel 29000 och uppge datorns ethernetadress. Den senare visas längst ned i fönstret, men var snäll och läs av den på din egen dator och inte från bilden nedan!)

Klicka sedan på fliken AppleTalk och därefter på knappen "Aktivera AppleTalk".

Klicka slutlligen på kanppen Utför nere till höger.

Om man vill ändra datorns AppleTalk-namn, så öppna Fildelning i Systeminställningar, klicka på fliken "Filer och Internet" och ange AppleTalk-namnet vid "Datorns namn". Det är också här man kan slå på fildelningsfunktionen.


Utskrift

Utskrifter

Innan man kan skriva ut måste man först skapa en skrivarkö. Det gör man men programmet Print Center som finns i mappen Utilities i programmappen. Starta programmet och klicka på knappen "Lägg till skrivare". Enklast är normalt att välja AppleTalk i popup-menyn, aktuell zon, önskad skrivare och därefter klicka på knappen "Lägg till". Det förutsätter dock att AppleTalk är aktiverat (vilket man gör under fliken AppleTalk i Nätverk i Systeminställningar).

Alternativt kan man välja använda tcp/ip för att kommunicera med skrivaren. Det fungerar mot i princip alla nätverkslaserskrivare med Postscript. Välj då "LPR-skrivare som använder IP" i popup-menyn, mata in skrivarens ip-namn och klicka därefter på knappen "Lägg till".


Filhanterare

Anslutning till filhanterare (bl a MacPublic)

För att ansluta till en filhanterare (t ex MacPublic) så gör så här:


E-post

Med Mac OS X medföljer ett komplett e-postprogram. Det heter Mail och finns i Dock.

För att ställa in Mail, gör så här:

Mail är nu färdigkonfigureratkonfigurerat. Så länge programmet Mail är igång så kommer det regelbundet att hämta ny post.

För att automatiskt starta Mail varje gång du loggar in, gör så här:

Programmet Mail kommer nu att startas automatiskt varje gång du loggar in. Symbolen i Dock kommer att uppdateras så snart du har nya olästa brev (talet i den röda cirklen visar antalet olästa brev).


Fjärranslutning (modemuppkoppling)

I Mac OS X ingår den programvara som behövs för att man skall kunna ansluta till LUs nät (och därmed internet) via modem.

Lunds universitets modempool lades ner 9/4 2003. Du måste istället själv teckna avtal med någon annan leverantör av uppringd internetåtkomst. Det finns många sådana att välja på. Det viktiga är att de erbjuder PPP-uppkoppling till internet via modem. Normalt behövs bara tre uppgifter från dem: telefonnumret till deras modempool, användarnamn och lösenord. De uppgifterna anger du i fönstret Nätverk nedan. Ofta behövs också en adress till en server för utgående post. Den anger du i ditt e-postprogram vid rubriken "mail server" eller "smtp server".

Det ip-nummer du får när du kopplar upp dig kommer från din internetleverantör och tillhör inte LUs nummerserie. Det saknar i många fall betydelse, men kan göra åtkomsten begränsad till vissa tjänster (eftersom tjänsteleverantören inte automatiskt kan se att du tillhör LU). För att komma runt detta problem har LU tecknat avtal med GlobeCom. Om du registrerar dig på deras speciella sida för LU-användare, så kommer du att få ett ip-nummer i LUs nummerserie när du kopplar upp dig.

Om du får problem med modemuppkoppling till internet, vänd dig i första hand till din internetleverantörs support.

Gör sedan så här:


Säkerhet

Säkerhet

Mac OS X är ett unix-baserat operativsystem. Det ger fördelar som stabilitet och effektivitet, men också en del nya risker som är förknippade med unix. För att minimera dem, tänk på följande:

För att skydda datorn mot obehöriga lokala användare, tänk på följande:

Några länktips om säkerhet: Apples säkerhetssida, www.securemac.com


Något om unix

Mac OS X bygger på unix. Det är för de flesta normala användare helt ointressant. Det viktiga är att Mac OS är ett stabilt och effektivt operativsystem, vilket unix bidrar till. Som vanlig användare finns det ingen som helst anledning att känna till mer om Mac OS X uppbyggnad.

Dock finns det andra användare som sedan tidigare arbetat med unix och som nu ser fördelen i Mac OS X att kunna kombinera rå unix med vanliga Mac OS-program med grafiskt gränssnitt. Resten av detta avsnitt vänder sig enbart till dessa och andra unix-intresserade personer.

Som sagt, läs resten av detta avsnitt enbart om du är speciellt intresserad av unix. Det innehåller inget som vare sig är intressant eller nödvändigt för vanliga Mac-användare.

Mac OS X bygger på FreeBSD och Mach. Detta kallas för Darwin och källkoden finns tillgänglig.

Ett terminalbaserat gränssnitt finns tillgängligt via programmet Terminal, som finns i mappen Utilities i programmappen. Terminal använder normalt tcsh, vilket gör att det är enkelt att med piltangenterna redigera kommandon och gå tillbaka bland gamla kommandon. Om man drar in en fil eller mapp i terminalfönstret så får man automatiskt det indragna objektets path. Med kommandot "open .." öppnar man aktuell katalog i det grafiska filsystemet. Kommandot sw_vers visar vilken version av Mac OS X som används (inklusive build-nummer).

"root"-kontot är avstängt från början, men kan aktiveras med programmet NetInfo Manager i mappen Utilities i programmappen. I Behörighet i menyn Domän väljer man då först "Autentisera" och sedan "Aktivera root-användare". Gör det enbart om du måste, då ett aktiverat root-konto dels minskar säkerheten, dels medför att man som root kan utföra potentiellt farliga kommandon.

Datorn kan startas i "single-user mode" genom att man håller ner kommando-s direkt efter omstart. Med kommando-v i samma läge får man "verbose mode".

CD-skivan Developer Tools finns med i Mac OS X-paketet (men den medföljer inte nya datorer). Med den kan man installera utvecklarverktyg, bl a en c-kompilator och utvecklingsmiljöerna Interface Builder och Project Builder. CD-skivan kan också hämtas från MacPublic.

Se också Apples utvecklar-sidor för Mac OS X.


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se