Läs detta innan du installerar Mac OS 9.1

Licens

Lunds universitet har en Mac OS-licens som gäller anställda och institutioner. Studenter omfattas INTE och får ej använda de Mac OS-versioner som finns på MacPublic.

Dokumentation

Läs gärna Apples dokument "Innan du installerar" och "Installera Mac OS 9.1.pdf" innan du installerar Mac OS 9.1. De finns i Mac OS 9.1-mappen på MacPublic.

Efter installationen finns dokumentation om Mac OS tillgänglig dels via kommandot "Mac Hjälp" i Hjälp-menyn i Finder, dels via dokumentet "Senaste nytt" som ligger på hårddisken.

Om Mac OS 9.1

Mac OS 9.1-installeraren kan dels uppdatera en befintlig systemmapp till Mac OS 9.1, dels installera Mac OS 9.1 i en helt ny systemmapp. Enklast är att uppdatera.

På MacPublic finns Mac OS 9.1 i versioner både för svenska och för amerikansk engelska. Om du uppdaterar ett befintligt Mac OS måste du välja samma språkversion som tidigare.

Systemkraven för Mac OS 9.1

Se även http://www.info.apple.com/kbnum/n106125.

För datorer som inte har PowerPC-processor är Mac OS 8.1 sista versionen.

Fast programvara

Vissa nyare Mac-modeller (t ex iMac och blå-vita PowerMac G3, PowerMac G4 och nyare PowerBook) har s k fast programvara. Mac OS 9.1-installeraren kontrollerar automatiskt om den fasta programvaran behöver uppdateras. Om så är fallet, använd då de uppdaterare som finns i mappen ROM-uppdateringar i mappen CD-tillbehör i Mac OS 9.1-mappen.

Fjärranslutning/Apple Remote Access (ARA)

Fjärranslutning 4.0 ingår i Mac OS 9.1 och installeras automatiskt om man väljer standardinstallation. Följ anvisningarna i ARA 3-mappen på MacPublic för att konfigurera Fjärranslutning, men var noga med att inte installera äldre versioner av Fjärranslutning (eller ARA) under Mac OS 9.1. Fjärranslutning hette tidigare Apple Remote Access (ARA).

Internet-assistent

I Mac OS 9.1 ingår en internet-assistent. Undvik den och ställ istället in TCP/IP enligt de anvisningar som finns i TCP/IP-mappen på MacPublic (i korthet "Ethernet" vid "Anslut via" och "Använder DHCP-server" vid Konfigurera).
Anvisningar för inställning när man kör via modem finns i ARA-mappen (se ovan).

Adobe Type Manager (ATM)

Tidigaste version som fungerar med Mac OS 9.1 är 4.5.2.

QuickTime Pro

I Mac OS 9.1 ingår QuickTime Pro, som är en utökad version av QuickTime. För att aktivera den måste man mata in ett registreringsnummer. Det gör man i QuickTime-inställningar i Inställningar i Apple-menyn. Välj där Registrering i popup-menyn, klicka på "Mata in registrering" och mata in "apple lu" (med små bokstäver) vid "Registrerat av" och "79D9-7E98-FB7A-480E-520B" vid "Registreringsnummer".

PowerMac 6100/7100/8100

För att installera Mac OS 9.1 på en PowerMac 6100/7100/8100 måste datorn startas med Mac OS 9.1. Det sker enklast via en Mac OS 9.1-CD.

iBook, @ och svenskt Mac OS 9.1

För att få @ att fungera från tangentbordet på iBook med svenska Mac OS 9.1 krävs en ny tangentbordslayoutfil. En sådan och instruktioner finns i mappen iBook-tangentbord i mappen CD-tillbehör i Mac OS 9.1-mappen

Svårt att hitta @ (snabel-a)?

Om du inte hittar @ på det vanliga stället (alternativ-*) så prova istället med alternativ-2. Som vanligt går det också att använda Tangentbord i Apple-menyn för att se exakt var alla tecken finns.

Amerikansk version

Den amerikanska versionen fungerar utmärkt med svenskt tangentbord etc. Det finns dock några saker man bör ställa in speciellt på "Swedish" (alla dessa finns i Control Panels i Apple-menyn):

Köp av CD-skiva

Jag har CD-skivor med Mac OS (svensk eller engelsk). Kontakta mig om du vill köpa en sådan (gäller enbart användare på Lunds universitet).


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se