Läs detta innan du installerar Mac OS 9.0

Licens

Lunds universitet har en Mac OS-licens som gäller anställda och institutioner. Studenter omfattas INTE och får ej använda de Mac OS-versioner som finns på MacPublic.

Om Mac OS 9.0

Mac OS 9.0-installeraren kan dels uppdatera en befintlig systemmapp till Mac OS 9.0, dels installera Mac OS 9.0 i en helt ny systemmapp. Enklast är att uppdatera.

På MacPublic finns Mac OS 9.0 i versioner både för svenska och amerikansk engelska. Om du uppdaterar ett befintligt Mac OS måste du välja samma språkversion som tidigare.

Systemkraven för Mac OS 9.0

För datorer som inte har PowerPC-processor är Mac OS 8.1 sista versionen.

Fast programvara

Vissa nyare Mac-modeller (t ex iMac och blå-vita PowerMac G3) har s k fast programvara. Mac OS 9-installeraren kontrollerar automatiskt om den fasta programvaran behöver uppdateras. Använd då de uppdaterare som finns i mappen CD-tillbehör.

Fjärranslutning/Apple Remote Access (ARA)

ARA 3.5 ingår i Mac OS 9.0 och installeras automatiskt om man väljer standardinstallation. Följ anvisningarna i ARA 3-mappen på MacPublic för att konfigurera ARA, men var noga med att inte installera äldre ARA-versioner under Mac OS 9.0. I svenskt Mac OS 9.0 heter kontrollpanelen Fjärranslutning istället för Remote Access.

Internet-assistent

I Mac OS 9.0 ingår en internet-assistent. Undvik den och ställ istället in TCP/IP enligt de anvisningar som finns i TCP/IP-mappen på MacPublic (i korthet ethernet och dhcp). Anvisningar för inställning när man kör via modem finns i ARA-mappen (se ovan).

Adobe Type Manager (ATM)

Tidigaste version som fungerar med Mac OS 9 är 4.5.2.

QuickTime Pro

I Mac OS 9.0 ingår QuickTime Pro, som är en utökad version av QuickTime. För att aktivera den måste man mata in ett registreringsnummer. Det gör man i QuickTime-inställningar i Inställningar i Apple-menyn. Välj där Registrering i popup-menyn, klicka på "Mata in registrering" och mata in "apple lu" (med små bokstäver) vid namn och "79D9-7E98-FB7A-480E-520B" vid "Registreringsnummer".

PowerMac 6100/7100/8100

För att installera Mac OS 9 på en PowerMac 6100/7100/8100 måste datorn startas med Mac OS 9. Det sker enklast via Mac OS 9-CDn.

Amerikansk version

Den amerikanska versionen fungerar utmärkt med svenskt tangentbord etc. Det finns dock några saker man bör ställa in speciellt på "Swedish" (alla dessa finns i Control Panels i Apple-menyn):

Köp av CD-skiva

Jag har CD-skivor med Mac OS (svensk eller engelsk). Kontakta mig om du vill köpa en sådan (gäller enbart användare på Lunds universitet).


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se