Läs detta om Eudora 5

Identitet och lösenord

För att använda postprogrammet Eudora behövs en s k POP-identitet (med tillhörande POP-lösenord). Du får automatiskt en sådan som gäller för LUs centrala epost-tjänst när du blivit registrerad i LUCAT (LUs person- och adresskatalog). LUCAT administreras av den som är LUCAT-ansvarig på din institution.

Om du har glömt din POP-identitet eller ditt POP-lösenord, kontakta den LUCAT-ansvarige på din institution. Vid andra typer av problem, kontakta LDCs Helpdesk:

Var noga med att alltid skriva in identiteter och lösenord exakt rätt, även med avseende på små och stora bokstäver.

Gör så här för att installera Eudora:

Gör så här för att konfigurera Eudora:

Detta är de inställningar som krävs för att Eudora skall fungera. Det finns mycket mer man kan ställa in i Eudora (titta gärna på de övriga inställningarna också).

Testa gärna att det fungerar genom att skicka ett brev till dig själv! Gör så här:

Gör så här om du vill att Eudora automatiskt skall hämta nya brev:

För att Eudora automatiskt skall kunna hämta nya brev måste Eudora-programmet vara igång hela tiden. Avsluta alltså aldrig Eudora!

Om du använder Eudora på flera datorer

Om du har behov av att använda Eudora på flera datorer (t ex en hemma och en på arbetsplatsen), så finns det några ytterligare saker att tänka på. Brev som skickas till din datorpostadress lagras i din brevlåda på POP-servern på LDC. När du sedan använder Eudora för att hämta nya brev så överförs breven från din POP-brevlåda på LDC till datorn du sitter vid. Det innebär att i och med att breven är överförda, så raderas de i din POP-brevlåda på LDC. Sitter du t ex vid en dator hemma och hämtar hem nya brev på kvällen, så finns de breven inte kvar i din POP-brevlåda på LDC när du kommer till arbetet på morgonen (de har ju raderats från din POP-brevlåda på LDC samtidigt som de överfördes till datorn där hemma). För att gå runt detta kan du ställa in i Eudora-programmet på datorn hemma att brev inte skall raderas i samband med att de hämtas. Det gör du genom att:

Observera dock att på minst en dator som du regelbundet använder får inte "Leave on server for days" vara ikryssat (i så fall raderas aldrig brev från din POP-brevlåda på LDC och den kommer att växa obegränsat).

Bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning för Eudora finns i mappen Documentation i Eudora-mappen. Fullständig bruksanvisning kan laddas hem från www.eudora.com. Du behöver ha Adobe Acrobat installerat på din dator för att kunna läsa dokumentationen (Adobe Acrobat finns på MacPublic).

Språk

Eudora 5.x finns enbart i engelsk version.

Annonser

Det kostar inget att använda Eudora, men i gengäld får man stå ut med lite annonser på skärmen. Annonserna visas enbart när du använder Eudoraprogrammet. Undvik att skymma annonsfönstret när du använder Eudora.

Vill man slippa annonserna så finns det två sätt. Med menykommandot Payment & Registration i Help-menyn kan man antingen välja Light Mode (inga annonser, men funktionaliteten begränsas något) eller Paid Mode (inga annonser, full funktionalitet, men man får betala cirka $40).

Ytterligare information

Mer information om Eudora finns på www-adressen http://www.eudora.com/.


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se