Läs detta om Eudora 4

För att använda postprogrammet Eudora behövs en s k POP-identitet. För att få en sådan, kontakta Nättjänster på LDC:

Du bör samtidigt också begära att post som skickas till din datorpostadress (den som står i Person- och adresskatalogen) skall levereras till din POP-brevlåda.

Gör så här för att installera Eudora:

Gör så här för att konfigurera Eudora:

Detta är de inställningar som krävs för att Eudora skall fungera. Det finns mycket mer man kan ställa in i Eudora (titta gärna på de övriga inställningarna också).

Testa gärna att det fungerar genom att skicka ett brev till dig själv! Gör så här:

Gör så här om du vill att Eudora automatiskt skall hämta nya brev:

Om du använder Eudora på flera datorer

Om du har behov av att använda Eudora på flera datorer (t ex en hemma och en på arbetsplatsen), så finns det några ytterligare saker att tänka på. Brev som skickas till din datorpostadress lagras i din brevlåda på POP-servern på LDC. När du sedan använder Eudora för att hämta nya brev så överförs breven från din POP-brevlåda på LDC till datorn du sitter vid. Det innebär att i och med att breven är överförda, så raderas de i din POP-brevlåda på LDC. Sitter du t ex vid en dator hemma och hämtar hem nya brev på kvällen, så finns de breven inte kvar i din POP-brevlåda på LDC när du kommer till arbetet på morgonen (de har ju raderats från din POP-brevlåda på LDC samtidigt som de överfördes till datorn där hemma). För att gå runt detta kan du ställa in i Eudora-programmet på datorn hemma att brev inte skall raderas i samband med att de hämtas. Det gör du genom att:

Observera dock att på minst en dator som du regelbundet använder får inte "Leave on server for days" vara ikryssat (i så fall raderas aldrig brev från din POP-brevlåda på LDC och den kommer att växa obegränsat).

Bruksanvisning

Fullständig bruksanvisning för Eudora finns i mappen Documentation i Eudora-mappen. Du behöver ha Adobe Acrobat installerat på din dator för att kunna läsa den (Adobe Acrobat finns på MacPublic).

Versioner

Eudora 4.x finns enbart i engelsk version.

Sista versionen av Eudora 4 är 4.3.3.

Det finns även en kommersiell version av Eudora. Det är samma program, men man slipper annonserna. Mer information om den, och annat, finns på www-adressen http://www.eudora.com/.


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se