Läs detta om Eudora Light 3

För att använda postprogrammet Eudora behövs en s k POP-identitet. För att få en sådan, kontakta Nättjänster på LDC:

Du bör samtidigt också begära att post som skickas till din datorpostadress (den som står i Person- och adresskatalogen) skall levereras till din POP-brevlåda.

Gör så här för att installera Eudora:

Gör så här för att konfigurera Eudora:

Detta är de inställningar som krävs för att Eudora skall fungera. Det finns mycket mer man kan ställa in i Eudora (titta gärna på de övriga inställningarna också).

Testa gärna att det fungerar genom att skicka ett brev till dig själv! Gör så här:

Gör så här om du vill att Eudora automatiskt skall hämta nya brev:

Bruksanvisning

Fullständig bruksanvisning för Eudora finns i Eudora-mappen på MacPublic. Du behöver ha Adobe Acrobat installerat på din dator för att kunna läsa den (Adobe Acrobat finns också på MacPublic).

Versioner

Eudora Light 3.x finns enbart i engelsk version.

Sista versionen av Eudora 3 är 3.1.3.

Det finns även en kommersiell version av Eudora, Eudora Pro. Mer information om den, och annat, finns på www-adressen http://www.eudora.com/.


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se