Allmänt om e-postinställningar

Det finns ett fåtal inställningar som behöver göras för att få ett e-postprogram att fungera mot LUs centrala postsystem.

POP-konto (POP account, leveransadress)

Adressen till brevlådan. Består av användaridentitet följt av @pop.lu.se, t ex ldc-ali@pop.lu.se.

I vissa program delas denna uppgift upp i två: användarnamn (user name), t ex ldc-ali och POP-server (POP server, mail server) som alltid är pop.lu.se.

SMTP-server (mail server)

Server som används för utgående post. Ange smtp.lu.se.

Namn i klartext (real name)

Ange namn i klartext, inklusive svenska tecken och mellanslag, t ex Åsa Lindström.

Avsändaradress (return address, namnadress)

Ange din officiella e-postadress, exakt som den står i LUCAT och Person- och adresskatalogen, t ex asa.lindstrom@ldc.lu.se.


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se