Läs detta om Apple Remote Access (ARA) 3.5 - 4.0.2

ARA används för att din dator skall ringa upp och få kontakt med internet (inklusive LUNET). ARA kallas även Fjärranslutning i nyare svenska system.

Om datorn har Mac OS 9.0 eller senare installerat, så är normalt även ARA 3.5 eller senare installerat. Om en datorn med Mac OS 9.0 eller senare saknar ARA, så använd Mac OS-installeraren för att installera ARA. Installera inte någon äldre version av ARA under Mac OS 9.0 eller senare.

OBS! Lunds universitets modempool lades ner 9/4 2003. Du måste istället själv teckna avtal med någon annan leverantör av uppringd internetåtkomst. Det finns många sådana att välja på. Det viktiga är att de erbjuder PPP-uppkoppling till internet via modem. Normalt behövs bara tre uppgifter från dem: telefonnumret till deras modempool, användarnamn och lösenord. De uppgifterna anger du i fönstret Fjärranslutning nedan. Ofta behövs också en adress till en server för utgående post. Den anger du i ditt e-postprogram vid rubriken "mail server" eller "smtp server".

Det ip-nummer du får när du kopplar upp dig kommer från din internetleverantör och tillhör inte LUs nummerserie. Det saknar i många fall betydelse, men kan göra åtkomsten begränsad till vissa tjänster (eftersom tjänsteleverantören inte automatiskt kan se att du tillhör LU). För att komma runt detta problem har LU tecknat avtal med GlobeCom. Om du registrerar dig på deras speciella sida för LU-användare, så kommer du att få ett ip-nummer i LUs nummerserie när du kopplar upp dig.

Om du får problem med modemuppkoppling till internet, vänd dig i första hand till din internetleverantörs support.

För att kunna använda ARA krävs ett s k ARA-manus för det modem du har. ARA-manus för ett antal vanliga modem medföljer Mac OS. Om du har en annan typ av modem, så måste du själv installera ett ARA-manus för det. ARA-manus brukar finnas på disketterna/cd-skivan som medföljer modem avsedda för Macintosh. När du köper modem, kräv att få med ett ARA-manus. Får du inte det, så vänd dig till en annan återförsäljare.

Gör så här om du behöver installera ett ARA-manus:

Gör så här för att välja vilket ARA-manus/modem som skall användas:

Gör så här för att ställa in TCP/IP att fungera tillsammans med ARA:

För att koppla upp dig till internet, gör så här:

Uppkopplingen till internet är nu klar. I fönstret Fjärranslutning syns vid Återstående tid hur länge till du kan vara uppkopplad. Vill du spara lite internminne och utrymme på skärmen så går det bra att stänga fönstret Fjärranslutning utan att uppkopplingen påverkas.

För att koppla ned förbindelsen, välj Fjärranslutningsstatus i Apple-menyn. Tag för vana att göra det så snart som möjligt, eftersom antalet modem i din internetleverantörs modempool är begränsat. Det går även att koppla ned förbindelsen med Fjärranslutning i mappen Inställningar eller med inställningsraden (se nedan).

Användarnamn och telefonnummer sparas automatiskt av Fjärranslutning. Det går också att spara lösenord, även om det inte rekommenderas. Om du ändå sparar det, se till att notera det om du av någon anledning skulle behöva det senare.

Om datorn inte är kopplad till ett nätverk (t ex en dator hemma) så bör AppleTalk (finns i mappen Inställningar) ställas in på Endast fjärranslutning alternativt Ethernet. Då undviker man att datorn lägger beslag på en serieport i onödan, vilket kan leda till att man inte kan använda t ex modemet eller en seriell skrivare. Detta gäller framför allt lite äldre Macintosh-modeller.

Om du har Inställningsrad i mappen Inställningar på din dator så kan den även användas för att styra ARA, t ex för att ringa upp och koppla ned.

Behöver du spara flera ARA-konfigurationer (t ex om ni är flera som delar på en dator eller du använder flera olika internetleverantörer) så använd Konfigurationer i Arkiv-menyn i Fjärranslutning.

Shiva Security Client Module som krävs när man använder tidigare versioner av ARA behövs inte för att använda ARA på det sätt som beskrivs i detta dokument.

Det går inte att via modemuppkoppling komma åt nätverkstjänster som baseras på nätverksprotokollet AppleTalk. De flesta moderna tjänster och utrustningar kan dock kommunicera via tcp/ip.

Fullständig bruksanvisning för Apple Remote Access finns i dokumentet ARA 3.0 User's Manual.pdf (bruksanvisningen är för en något äldre version av ARA, men skillnaderna är mycket små) i ARA 3.0-mappen på MacPublic. Adobe Acrobat måste finnas installerat för att man skall kunna läsa den (Acrobat finns också på MacPublic). Läs också gärna Apples Read Me-fil.

ARA är ett kommersiellt program. Lunds universitet och Apple har dock ett avtal som gör att ARA-klienten får användas fritt av anställda vid universitetet. Du får däremot inte kopiera ARA-programmet åt någon annan.

Versioner

ARA 3.5 medföljer Mac OS 9.0 - 9.0.4
ARA 4.0 medföljer Mac OS 9.1
ARA 4.0.2 medföljer Mac OS 9.2 - 9.2.2


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se