Läs detta om Apple Remote Access (ARA) 3.0 - 3.1.3

ARA används för att din dator skall ringa upp och få kontakt med universitetets datanät och internet. ARA kallas även Fjärranslutning i nyare svenska system.

Kraven för att använda ARA 3.0 är:

System 7.5.3 eller senare och minst 16 MB internminne rekommenderas.

Datorer med Mac OS 7.6 eller senare uppfyller alltid kraven. För datorer med System 7.5.3 till 7.5.5 måste dels Open Transport vara aktivt (görs vid behov med programmet Nätprogramväljare i mappen Program & tillbehör), dels Open Transport uppdateras till version 1.1.1 (finns i Open Transport-mappen på MacPublic). För datorer med System 7.1 måste först Open Transport 1.1 installeras och sedan uppgraderas till version 1.1.1 (även detta finns i Open Transport-mappen på MacPublic).

Om datorn har Mac OS 8.5 eller senare installerat, så är normalt även ARA 3.x installerat. Om en datorn med Mac OS 8.5 eller senare saknar ARA, så använd Mac OS-installeraren för att installera ARA 3.x. Installera inte någon äldre version av ARA under Mac OS 8.5 eller senare.

För att du skall komma in på datanätet krävs att du har en identitet i LUs modemgrupp. Denna identitet, som kallas RAS-identitet (Remote Access Server), har inget med andra identiteter som POP-identitet (för e-post) etc att göra. Du måste ha just en RAS-identitet (med tillhörande lösenord) för att kunna ringa in till universitetets datanät. För att få en RAS-identitet, skicka en begäran via elektronisk post till adressen modem@ldc.lu.se eller ring 29000. Begäran bör innehålla uppgift om namn, institution och hämtställe. RAS-identitet är kostnadsfritt för anställda vid LU.

Gör så här om du behöver göra installationsdisketter för ARA:

För mer infomation om diskettkopior, se instruktionerna direkt på MacPublic och i Disk Copy-mappen på MacPublic.

Om du har någon annan PPP-programvara installerad sedan tidigare bör du ta bort den innan du installerar ARA 3.0 (Apples Open Tranport/PPP behöver dock inte tas bort eftersom ARA 3.0-installeraren gör det automatiskt). PPP-programvara finns typiskt i mapparna Tillägg och Inställningar i systemmappen. Exempel på PPP-programvara är MacPPP, FreePPP, PPP, och Config PPP.

Gör så här för att installera ARA 3.0 (är normalt redan installerat om datorn har Mac OS 8.5 eller senare; installera aldrig en äldre version än den som medföljer Mac OS):

Vid installationen installeras bl a Modem och Remote Access/Fjärranslutning i mappen Inställningar i systemmappen. Det är de du använder för att ställa in ARA och ansluta till universitetets datanät.

För att kunna använda ARA krävs ett s k ARA-manus för det modem du har. När du installerar ARA så installeras ARA-manus för ett antal vanliga modem. Om du har en annan typ av modem, så måste du själv installera ett ARA-manus för det. ARA-manus brukar finnas på disketterna som medföljer modem avsedda för Macintosh. När du köper modem, kräv att få med ett ARA-manus. Får du inte det, så vänd dig till en annan återförsäljare.

Gör så här om du behöver installera ett ARA-manus:

Gör så här för att välja vilket ARA-manus/modem som skall användas:

Gör så här för att ställa in ARA 3.0:

Gör så här för att ställa in TCP/IP att fungera tillsammans med ARA 3.0:

För att koppla upp dig till universitetets datanät, gör så här:

Uppkopplingen till universitets datanät är nu klar. I fönstret Remote Access/Fjärranslutning syns vid Time Remaining/Återstående tid hur länge till du kan vara uppkopplad. Vill du spara lite internminne och utrymme på skärmen så går det bra att stänga fönstret Remote Access/Fjärranslutning utan att uppkopplingen påverkas.

För att koppla ned förbindelsen, välj Disconnect Remote Access/Remote Access status/Fjärranslutningsstatus i Apple-menyn. Tag för vana att göra det så snart som möjligt, eftersom antalet ingångar på universitetets RAS-utrustning är begränsat. Det går även att koppla ned förbindelsen med Remote Access/Fjärranslutning i mappen Inställningar eller med inställningsraden (se nedan).

RAS-uppgifterna (RAS-identitiet och telefonnummer) sparas automatiskt av Remote Access/Fjärranslutning. Det går också att spara lösenord, även om det inte rekommenderas. Om du ändå sparar det, se till att notera det om du av någon anledning skulle behöva det senare.

Om datorn inte är kopplad till ett nätverk (t ex en dator hemma) så bör AppleTalk (finns i mappen Inställningar) ställas in på Remote Only/Endast fjärranslutning. Då undviker man att datorn lägger beslag på en serieport i onödan, vilket kan leda till att man inte kan använda t ex modemet eller en seriell skrivare.

Om du har Inställningsrad i mappen Inställningar på din dator så kan den även användas för att styra ARA 3, t ex för att ringa upp och koppla ned. ARA 3-installeraren lägger dock ibland inställningsmodulen för ARA i fel mapp. Flytta den då från mappen Control Strip Modules till mappen Inställningsmoduler och starta om datorn. Båda mapparna finns i systemmappen.

Behöver du spara flera ARA-konfigurationer (t ex om ni är flera som delar på en dator eller du även ringer andra modemgrupper än universitetets) så använd Configurations/Konfigurationer i File/Arkiv-menyn.

ARA 3 fungerar både mot ARA- och PPP-servers. Det kan vara praktiskt om du ringer upp andra modemgrupper än universitetets. Via knappen Options/Alternativ och fliken Protocol/Protokoll kan du ange om det är en ARA- eller PPP-server (testa om du är osäker).

Shiva Security Client Module som krävs när man använder tidigare versioner av ARA behövs inte för att använda ARA 3 på det sätt som beskrivs i detta dokument.

Fr o m januari 2002 stöds enbart nätverksprotokollet tcp/ip i LUNET. Det innebär att det inte går att via modemuppkoppling komma åt nätverkstjänster som baseras på nätverksprotokollet AppleTalk. De flesta moderna tjänster och utrustningar kan dock kommunicera via tcp/ip.

Fullständig bruksanvisning för Apple Remote Access 3.0 finns i dokumentet ARA 3.0 User's Manual.pdf i ARA 3.0-mappen på MacPublic. Adobe Acrobat måste finnas installerat för att man skall kunna läsa den (Acrobat finns också på MacPublic). Läs också gärna Apples Read Me-fil.

ARA är ett kommersiellt program. Lunds universitet och Apple har dock ett avtal som gör att ARA-klienten får användas fritt av anställda vid universitetet. Du får däremot inte kopiera ARA-programmet åt någon annan.

Versioner

ARA 3.0 såldes som separat produkt
ARA 3.0.2 fås genom en uppdatering av ARA 3.0
ARA 3.1.2 medföljer Mac 8.5
ARA 3.1.3 medföljer Mac 8.6


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se