Läs detta om Apple Remote Access (ARA) 2.1

ARA används för att din dator skall ringa upp och få kontakt med universitetets datanät och internet.

ARA 2.1 kräver minst 4 MB internminne (8 MB på PowerMac) och minst System 7.1 (System 7.5 på PowerMac). System 7.5.3 eller senare rekommenderas.

För att du skall komma in på datanätet krävs att du har en identitet i LUs modemgrupp. Denna identitet, som kallas RAS-identitet (Remote Access Server), har inget med andra identiteter som POP-identitet (för e-post) etc att göra. Du måste ha just en RAS-identitet (med tillhörande lösenord) för att kunna ringa in till universitetets datanät. För att få en RAS-identitet, skicka en begäran via elektronisk post till adressen modem@ldc.lu.se eller ring 29000. Begäran bör innehålla uppgift om namn, institution och hämtställe. RAS-identitet är kostnadsfritt för anställda vid LU.

Gör så här om du behöver göra installationsdisketter för ARA:

För mer infomation om diskettkopior, se instruktionerna direkt på MacPublic och i Disk Copy-mappen på MacPublic.

Gör så här för att installera ARA 2.1:

Vid installationen skapas en ny mapp på din hårddisk. I den finns det program, Remote Access Client, som används för att ansluta till universitetets datanät.

För att kunna använda ARA krävs ett s k ARA-manus för det modem du har. När du installerar ARA så installeras ARA-manus för ett antal vanliga modem. Om du har en annan typ av modem, så måste du själv installera ett ARA-manus för det. ARA-manus brukar finnas på disketterna som medföljer modem avsedda för Macintosh. När du köper modem, kräv att få med ett ARA-manus. Får du inte det, så vänd dig till en annan återförsäljare.

Gör så här om du behöver installera ett ARA-manus:

Gör så här för att välja vilket ARA-manus/modem som skall användas:

Gör så här för att installera Shiva Security Client Module:

För att ARA skall fungera mot den typ av kommunikationsutrustning som används vid LU måste ytterligare en fil installeras. Den heter Shiva Security Client Module och installeras så här:

För att koppla upp dig till universitetets datanät, gör så här:

Uppkopplingen till universitets datanät är nu klar. I fönstret Remote Access Status syns vid Time Remaining hur länge till du kan vara uppkopplad.

För att koppla ned förbindelsen, välj Remote Access Disconnect i Apple-menyn. Tag för vana att göra det så snart som möjligt, eftersom antalet ingångar på universitetets RAS-utrustning är begränsat.

Du kan spara uppgifterna (Guest och telefonnumret) i ett ARA-dokument med Save As-kommandot i File-menyn. I fortsättningen behöver du då bara dubbelklicka på ARA-dokumentet (och mata in lösenord) för att koppla upp dig till universitetets datanät. Senast använd RAS-identitet sparas automatiskt av Shiva Security Client Module.

För att kunna använda tjänster som bygger på protokollet tcp/ip (t ex Netscape, Eudora, NCSA Telnet och Fetch) måste du också ha MacTCP eller TCP/IP i mappen Inställningar. I tcp/ip-mappen på MacPublic finns instruktioner om detta. Observera speciellt att du i MacTCP eller TCP/IP måste välja rätt nätverkszon (RAS.LU om du ringer LDCs modempool). Innan du ställer in rätt zon måste du koppla upp dig enligt instruktionerna ovan, eftersom listan över tillgängliga zoner hämtas från nätverket.

Om datorn har TCP/IP i mappen Inställningar i systemmappen, så ställ in tcp/ip så här:

Om datorn inte är kopplad till ett nätverk (t ex en dator hemma) så bör AppleTalk eller Nätverk (en av dem finns i mappen Inställningar) ställas in på Remote Only. Då undviker man att datorn lägger beslag på en serieport i onödan, vilket kan leda till att man inte kan använda t ex modemet eller en seriell skrivare.

Fullständig bruksanvisning för Apple Remote Access 2.1 finns i dokumentet ARA Client User's Guide.pdf i ARA 2.1-mappen på MacPublic. Adobe Acrobat måste finnas installerat för att man skall kunna läsa den (Acrobat finns också på MacPublic). Läs också gärna Apples Read Me-fil.

ARA är ett kommersiellt program. Lunds universitet och Apple har dock ett avtal som gör att ARA-klienten får användas fritt av anställda vid universitetet. Du får däremot inte kopiera ARA-programmet åt någon annan.

Versioner

ARA 2.1 såldes som separat produkt och medföljer även System 7.6 - 8.1


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se