Läs detta om Outlook Express 5

Identitet och lösenord

För att använda postprogrammet Outlook Express behövs en s k POP-identitet (med tillhörande POP-lösenord). Du får automatiskt en sådan som gäller för LUs centrala epost-tjänst när du blivit registrerad i LUCAT (LUs person- och adresskatalog). LUCAT administreras av den som är LUCAT-ansvarig på din institution.

Om du har glömt din POP-identitet eller ditt POP-lösenord, kontakta den LUCAT-ansvarige på din institution. Vid andra typer av problem, kontakta LDCs Helpdesk:

Var noga med att alltid skriva in identiteter och lösenord exakt rätt, även med avseende på små och stora bokstäver.

Gör så här för att installera Outlook Express:

Gör så här för att konfigurera Outlook Express:

Detta är de inställningar som krävs för att Outlook Express skall fungera. Det finns mycket mer man kan ställa in i Outlook Express (titta gärna på de övriga inställningarna senare; de finns i Inställningar i Redigera-menyn).

Testa gärna att det fungerar genom att skicka ett brev till dig själv! Gör så här:

Gör så här om du vill att Outlook Express automatiskt skall hämta nya brev:

För att Outlook Express automatiskt skall kunna hämta nya brev måste Outlook Express-programmet vara igång hela tiden. Avsluta alltså aldrig Outlook Express!

Om du använder Outlook Express på flera datorer

Om du har behov av att använda Outlook Express på flera datorer (t ex en hemma och en på arbetsplatsen), så finns det några ytterligare saker att tänka på. Brev som skickas till din datorpostadress lagras i din brevlåda på POP-servern på LDC. När du sedan använder Outlook Express för att hämta nya brev så överförs breven från din POP-brevlåda på LDC till datorn du sitter vid. Det innebär att i och med att breven är överförda, så raderas de i din POP-brevlåda på LDC. Sitter du t ex vid en dator hemma och hämtar hem nya brev på kvällen, så finns de breven inte kvar i din POP-brevlåda på LDC när du kommer till arbetet på morgonen (de har ju raderats från din POP-brevlåda på LDC samtidigt som de överfördes till datorn där hemma). För att gå runt detta kan du ställa in i Outlook Express-programmet på datorn hemma att brev inte skall raderas i samband med att de hämtas. Det gör du genom att:

Observera dock att på minst en dator som du regelbundet använder får inte "Lämna en kopia av varje meddelande på servern" vara ikryssat (i så fall raderas aldrig brev från din POP-brevlåda på LDC och den kommer att växa obegränsat).

Bruksanvisning

Välj "Hjälp om Outlook Express" i Hjälp-menyn.

Språk

Outlook Express finns både i svensk och engelsk version.

Ytterligare information

Mer information om Outlook Express finns på www-adressen http://www.microsoft.com/mac/products/oe/.


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2005-11-02 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se