Läs detta innan du installerar Mac OS X 10.0.x

Licens

Lunds universitet har ingen generell Mac OS X-licens. Du måste alltså själv ha en licens. Sedan i slutet av maj 2001 så levereras alla nya Macintosh-datorer med Mac OS X. Har du en äldre dator kan du köpa Mac OS X t ex via AppleStore for Education.

Dokumentation

Läs gärna Apples dokument "Läs innan du installerar.pdf" och handboken "Välkommen till Mac OS X" innan du installerar Mac OS X. Den senare finns i tryckt form i kartongen, men även i en engelsk elektronisk version.

Efter installationen finns dokumentation om Mac OS tillgänglig dels via kommandot "Mac Hjälp" i Hjälp-menyn i Finder, dels via dokumentet "Senaste nytt" som ligger på hårddisken.

Om Mac OS X

Mac OS X skiljer sig på många sätt från Mac OS 9.

Systemkraven för Mac OS X

Mac OS 9.1 och Mac OS X på samma dator

De flesta Mac OS 9-program kan användas även under Mac OS X. Det sker genom en funktion som kallas "Classic" i Mac OS X. För att detta skall fungera måste både Mac OS 9.1 (eller senare) och Mac OS X vara installerade på samma dator. Man bör först installera alternativt uppgradera till Mac OS 9.1 och därefter installera Mac OS X.

Både Mac OS 9 och Mac OS X kan installeras på samma hårddisk (och även på samma hårddiskpartition).

Om man behöver återgå till Mac OS 9, så går det bra. Använd då Startskiva i Systeminställningar i Apple-menyn under Mac OS X. För att återgå till Mac OS X, använd Startskiva under Inställningar i Apple-menyn under Mac OS 9.

Fast programvara

Vissa nyare Mac-modeller (t ex iMac och blå-vita PowerMac G3, PowerMac G4 och nyare PowerBook) har s k fast programvara. Mac OS X-installeraren kontrollerar automatiskt om den fasta programvaran behöver uppdateras.


Installation av Mac OS X

Börja med att installera/uppgradera till Mac OS 9.1 eller senare. CD-skiva för detta finns med i Mac OS X-kartongen.

Mata därefter in Mac OS X-CDn och starta om datorn. Håll nere 'c'-tangenten så att datorn startar från CD-skivan.

Följ sedan instruktionerna på skärmen (välj svenska som huvudspråk, välj skiva att installera på och starta den rekommenderade installationen).

När installationen är klar så startar datorn automatiskt om från det nyinstallerade Mac OS X.

Konfiguration av Mac OS X

När Mac OS X startar för första gången så går automatiskt en inställningsassistent igång. Följ instruktionerna på skärmen (välj land och tangentbordslayout samt mata in personuppgifter m m)

Skapa lokalt konto

Mac OS X är ett operativsystem där flera personer kan dela på samma dator. Varje användare har sina egna inställningar och sin egen hemmapp, där användaren kan lagra dokument som inte de andra användarna av datorn kan komma åt. För att identifiera användaren behövs ett konto med lösenord. Inställningsassistenten hjälper dig att skapa ditt eget konto.

Gör så här:

Kontot du skapar ovan är speciellt viktigt. Det är ett s k administratörskonto, vilket bl a används vid installationer och inställningar av Mac OS X. Var därför noga med att komma ihåg kontonamn och -lösenord och håll dem för dig själv. Vill du skapa konton åt andra användare, så använd Användare i Systeminställningar i Apple-menyn. Dessa konton är normalt vanliga användarkonton, utan administratörsbehörighet.

Internet-inställningar

Efter det att du skapat ditt konto startar automatiskt en internetassistent. Välj normalt att använda befintligt internetabonnemang och sedan lokalt nätverk (om datorn är ansluten till ethernet på institutionen), telefonmodem (om du avser att mest koppla upp dig via modem) eller trådlöst (om du har ett trådlöst AirPort-nätverk). Är du osäker, välj lokalt nätverk.

iTools

iTools ger dig möjlighet att gratis använda en Apple-server för e-post och som webb-server och filhanterare. Har du redan ett iTools-konto kan du mata in dina uppgifter, men annars kan du lugnt hoppa över detta genom att välja "Jag är inte redo för iTools".

Mail (e-post)

Mail är det e-postprogram som ingår i Mac OS X. För att konfigurera det, gör så här:

Tidszon

Klicka på Sverige på kartan och kontrollera (korrigera vid behov) att Sverige är valt i popup-menyn.

Kör

Konfigurationen av Mac OS X är nu klar och Mac OS X startar.


Uppdatera Mac OS X

För att uppdatera Mac OS X till senaste version, använd Programuppdatering i Systeminställningar i Apple-menyn. Att ha ett uppdaterat Mac OS X är bra både för fuktionalitet, stabilitet och säkerhet.

Hjälp

För att få hjälp i Mac OS X, använd Hjälp-menyn. För att få allmän hjälp om Mac OS X, gå först till Finder genom att klicka på Finder-symbolen i Dock, och välj därefter Maj Hjälp i Hjälp-menyn.

Systeminställningar

För att ställa in, anpassa och konfigurera Mac OS X, använd Systeminställningar i Apple-menyn.

Några exempel

För att ställa in Finder, aktivera Finder och välj därefter Inställningar i Finder-menyn. Då kan du bl a ställa in skrivbordsbild och symbolstorlek.

Dock

Listen längst ned på skärmen kallas Dock. Med den kan man t ex starta program (klicka en gång på önskat program). Program som redan är igång har en liten triangel under sig (se Finder längst till vänster i bilden nedan). Man kan lägga till egna favoritprogram i Dock genom att dra och släppa dem på Dock och ta bort oönskade program genom att dra bort dem från Dock och släppa dem på skrivbordet.

Det går även att att lägga till/ta bort favoritdokument på samma sätt.Minimerade fönster visas också i Dock, och de maximeras genom att man klickar på fönstrets symbol i Dock.

Fönster

Knapparna i fönsterlisten är samlade till vänster. De har följande funktion:

Hemmapp

I Mac OS X har varje användare sin egen hemmapp


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se