99-02-19 Apple Comit Studentlitteratur Avancera MacData Core Novada
2.2 auktorisation (egen uppgift) samtliga

ÅF

Education Partner

Service Center

ÅF

Apple Center

Apple Service & Support Center

Education Partner

ÅF

Apple Center

auktoriserade servicetekniker

ÅF

Education Partner

Service Provider

ÅF

Apple Center

Education Partner

Publishing Partner

Service Provider

ÅF (?)

Publishing partner

Service Provider

2.2 auktorisation (enl Apple): Apple Center ja ja ja ja ja ja nej
2.2 auktorisation (enl Apple): Education Partner ja kommer att bli ja ja ja ja nej
2.2 auktorisation (enl Apple): Publishing Partner ja kommer att bli ja ja ja ja
2.2 auktorisation (enl Apple): Service Provider ja ja ja ja ja ja ja
2.3 Mac OS-kreditering us nej, "bör tas upp direkt med Apple" nej nej nej ja, 248:40 per dator (redan avdraget i prislistan enl förtydligande från dem) us
Apple Comit Studentlitteratur Avancera MacData Core Novada
2.5 prisformel (de som är relaterade till inpris är mest osäkra; ändrad auktorisation påverkar inpriset och det slår då direkt igenom på våra priser) AppleStore - 10%

inköpspris + 12% (11% om > 300.000 vid samtidigt avrop)

motsvarar ungefär DAC + 2 % enligt dem själva

AppleStore - 10% (motsvarar ungefär DAC + 1% enligt dem själva). Detta är, enligt ett förtydligande, deras huvudalternativ.

AppleStore - 3% (detta gäller enligt ett förtydligande enbart "i det fall då Apple ändrar sin strategi att gynna universitet och högskolor)

DAC + 7%

inköpspris + 10%

i anbudet står tydligt att de "på vårt ... inköpspris ... lägger vi på 10% marginal" (i själva verket lägger de på drygt 11%)

i förtydligande skriver de "priserna ... gäller, dvs en marginal på 10% eller ett pålägg på 11.11%"

inpris + 8%

nettoprislista + 7%

(vad är "netto"?)

2.5 LU-webb på sikt ja ja ja ja ja ja
2.5 iMac/233 8.334 8.674 8.334 resp 8.982 9.007 8.619 8.116 us
2.5 iMac,3 års garanti 1.250 500 300 279 0 150 erbjuds ej
2.5 iMac, frakt 450 0 95 us 0 123 0
2.5 iMac, totalt 10.034 9.174 8.729 resp 9.377 us 8.619 8.389 us
2.5 PowerMac G3/400 24.930 25.484 24.930 resp 26.869 26.463 25.323 24.325 us
2.5 PMG3, 3 års garanti 1.875 1.274 748 resp 806 820 0 450 erbjuds ej
2.5 PMG3, frakt 450 0 95 us 0 181 0
2.5 PMG3, totalt 27.255 26.758 25.773 resp 27.770 us 25.323 24.956 us
2.5 PowerBook G3/300 35.226 36.006 35.226 resp 37.966 37.390 35.779 34.472 us
2.5 PBG3, 3 års garanti 1.875 (riktmärke) 1.440 1.057 resp 1.139 1.645 0 638 erbjuds ej
2.5 PBG3, frakt 450 0 95 us 0 181 us
2.5 PBG3, totalt 37.551 (ungefärligt pris) 37.446 36.378 resp 39.200 us 35.779 35.291 us
Apple Comit Studentlitteratur Avancera MacData Core Novada
2.6 prisgaranti delvis, men ej enl anbudsförfrågan

ja, med viss reservation

gemensamt utsedd revisor föreslås

enl anbudsförfrågan med viss reservation nej

delvis, men ej enl anbudsförfrågan

i förtydligandet refererar de till DAC medan de i anbudet refererar till inköpspris

ja, nästan helt enl anbudsförfrågan nej, inte enl anbudsförfrågan
2.7 teknisk service via åf

egen

även på plats

låneutrustning i akuta fall

egen, påbörjas inom 8 timmar

även på plats, utan extra kostnad

550:- / tim, även klippkort

egen

även på plats

även klippkort

egen, inskick (fri returfrakt)

"arbetar för att lösa servicebiten lokalt för våra redan etablerade kunder"

egen

genom samarbetspartner i Lund (enl förtydligande har de ej sådan idag)

egen

även på plats

2.8 skrotning ja ja ja ja, 10 kr/kg ja, fritt ja ja
2.10 3 års garanti, kostnad ja, 1.250:- - 1.875:- per dator (prisuppgift för bärbar saknas, men enligt förtydligande kan den högre nivån användas som riktmärke)

ja, 5%, minst 500:- (4% > 30.000:-)

3% om hela avtalet omfattas

ja, 3% (min 300:-) ja, 3.1 - 4.4%

0:-, ingår i priset (inskick)

fri returfrakt

ja, 1.85% nej
2.10 3 års garanti, extra 2 åren gäller hos

troligen via inskick eller upphämtning (Apple står troligen för fraktkostnaderna)

kan även lämnas in hos valfri åf fvb Apple

us (enl muntligt förtydligande gäller den enbart hos dem själva) us (enl muntligt förtydligande gäller den enbart hos dem själva) us, sannolikt bara dem själva us (enl muntligt förtydligande gäller den enbart hos dem själva) us (enl muntligt förtydligande gäller den enbart hos dem själva och deras samarbetspartners) us, sannolikt bara dem själva
2.11 personalköp ja (även build-to-order) ja (även konfiguration och leverans) ja ja us

ja

många kunder inom högre utbildning

ja
Apple Comit Studentlitteratur Avancera MacData Core Novada
3.3 leveranstid normalt inom 4 veckor

senast 4 veckor från angivet leveransdatum

låneutrustning vid försening

normalt inom 4 veckor inom 4 veckor, men endast efter bekräftat leveransdatum från egen leverantör normalt 7 - 14 dagar inom 4 veckor inom 4 veckor
3.4 leveranskostnad

450:- per dator (inkl ev skärm)

fraktfritt om minst 5 datorer till samma adress

fritt till av kunden anvisad plats (order < 1.000 samordnas "inom skälig tid") 95:- till av kunden anvisad plats inom LU, 125:- i övriga fall us ("anges på orderbekräftelse") fritt till av kunden anvisad plats inom Sverige företagspaket (på datorer enl förtydligande 123:- - 181:-) ingår i pris
3.5 vite enl förfrågningsunderlag hänvisar till LKD us us (hänvisar till LKD) nej i praktiken nej (enl förfrågningsunderlag, men med reservation att det gäller enbart om förseningen beror på Core) us (hänvisar till LKD)
3.5 häv enl förfrågningsunderlag hänvisar till LKD enl förfrågningsunderlag us (hänvisar till LKD) us i praktiken nej (enl förfrågningsunderlag, men med reservation att det gäller enbart om förseningen beror på Core) us (hänvisar till LKD)
3.6 statistik ja ja ja ja ja ja ja
4.2 prislista ja ja endast exempel (dock tillräckligt) ja ja ja nej
4.2 organisationsnummer 556237-7647 556532-2483 556335-6137 556525-0106 556433-4851 556354-7321 556126-6742
kontaktperson Måns Thuresson, 0705-233006, thuresson1@euro.apple.com Johnny Månsson, 150400, johnny.mansson@comit.net

Mats Billgren, 312255, mats.billgren@studentlitteratur.se

Mats Jacobson, 312209

Ulf Ringström, 040-979715 Peter Simryd, 026-647450, 0706-291474, peter@macdata.se Björn Sundberg, 08-6900942, sundberg@core.se Per Andrén, 040-224400
övrigt

försäljning dels via AppleStore, dels via lokala åf (f n Comit & Studentlitteratur)

LU får vara med och välja vilka lokala åf som skall vara med, men Apple har avgörandet

LUs extra 3% "ingår" enl avtal LU-Apple (dvs rabatten redan avdragen i Apples anbud)

Avsättning på 2% till "distribuerat lärande" enl avtal LU-Apple

ingen referens till Apples anbud

enligt egen uppfattning är skall- och börkrav uppfyllda

kan tänka sig att ge i stort samma 3 års garanti- och fraktvillkor även om kund handlar via Apples avtal hos dem (muntligt förtydligande)

ingen referens till Apples anbud

ger samma 3 års garanti- och fraktvillkor även om kund handlar via Apples avtal hos dem under förutsättning att deras anbud antas (muntligt förtydligande)

 

enligt egen uppfattning är skall- och börkrav uppfyllda i 2.1-2.11, 3.1-3.6, 4.2-4.5 och 5.1

Apple Comit Studentlitteratur Avancera MacData Core Novada
4.6 miljöpåverkan (utöver produkter; samma för alla företag) miljödeklaration bifogas

Sysav

miljödeklaration bifogas

ombesörjer destruktion hos auktoriserad miljöstation avtal med Sysav miljödeklaration bifogas miljöredovisning bifogas miljöavtal med Ragn-Sells
4.6 servicekvalitet och tillgänglighet

teknisk service via åf år 1

troligen inskick/hämtning vid förlängd garanti år 2 - 3

3 auktoriserade tekniker

service såväl på plats som för inlämning

auktoriserade tekniker

serviceåtaganden påbörjas inom 8 timmar

service på plats utan extra kostnad

auktoriserade tekniker

service på verkstad eller hos kund

8 auktoriserade tekniker; verkstäder i Gävle och Ljusdal

telefonsupport (även e-post) vardagar 08-17 (har kollat med dem: gäller under 3 år, högre kompetens än Apples egen telefonsupport)

helpdesk vardagar 0815-1700 serviceverkstad, bl a Malmö
4.6 kundservice butik med demoutrustning
4.6 referenser många på LU LU, Lunds kommun några på LU/LTH bl a högskolan i Gävle/Sandviken, Allers i Helsingborg, Musikhögskolan i Malmö många inkl personalköp (inga kontaktpersoner anges dock)

bl a MaH

ramavtal med LU gällande Network PC

4.6 pris och övriga villkor

mycket bra priser

flexibla konfigurationer ("build-to-order")

bra priser mycket bra priser enligt förtydligande inte speciellt bra priser bra priser mycket bra priser anbudet saknar prisuppgifter!
4.6 teknisk kompetens mycket god mycket god god ? sannolikt god ? ?
4.6 åfs stabilitet, branschvana

lång erfarenhet som generalagent

kort erfarenhet av försäljning direkt till kund (AppleStore)

stabilt företag

relativt nystartat, dock många personer med mycket god branschvana

mycket god kännedom om LU (5 av totalt 10 anställda har arbetat med LU under mycket lång tid)

samarbete med LU kring Apple sedan 1985

god kännedom om LU

även annan närliggande verksamhet inom företaget (bl a generalagent för flera mjukvaruföretag, inkl Apple)

kreditvärdighet AAA

omstartat 9809

sedan början av 90-talet

16 anställda

omsätter c:a 45 M/år

Apple Center sedan -88

låg solididet

"levererat, installerat och utbildat användare till c:a 30.000 Macintoshsystem"

verksamt sedan -91

8 personer arbetar med Apple-produkter och -support

5.1 30 dagars faktura ja ja ja us us ja us
värdering

mycket bra priser

flexibilitet inför framtiden (avtal direkt med Apple är bra att ha som komplement om Apples affärsmodell gentemot större kunder ändras under avtalsperioden)

bra villkor, inkl vite och hävning (helt enl förfrågningsunderlag)

höga priser på frakt och 3 års garanti (vid köp via anslutna åf kan dock deras villkor användas istället)

kund kan köpa direkt via AppleStore eller via Comit/Studentlitteratur

via AppleStore mycket flexibla konfigurationer

enligt förtydligande: inga villkor eller priser blir sämre om kunden går via Apples lokala åf (f n Comit & Studentlitteratur) och handlar där enligt Apples anbud

bra villkor och priser

kompetent åf

sedan lång tid stabil samarbetspartner

en del kunder missnöja med servicenivån; har en del att ta igen efter avhoppen till Comit

efter förtydligande mycket bra priser

höga ambitioner på teknisk service i anbudet

Apple-kunskap även inom närliggande områden inom företaget

gick i konkurs i somras

lite osäker status nu

bra postorderalternativ (dock sämre villkor än Core)

god kompetens

postorderförsäljning sedan länge

bäst villkor bland postorderalternativen: lägst priser, låg kostnad för 3 års garanti, prisgaranti enl anbudsförfrågan

okänd leverantör

mycket magert anbud, t o m prislista saknas!

rekommendation ja troligen ja (kommer ändå med via Apples anbud) troligen ja (kommer ändå med via Apples anbud) nej troligen nej (Core bättre villkor av postorderföretagen) ja nej
Apple Comit Studentlitteratur Avancera MacData Core Novada