99-02-19 Apple Comit Studentlitteratur Core
2.2 auktorisation (egen uppgift) samtliga

ÅF

Education Partner

Service Center

ÅF

Apple Center

Apple Service & Support Center

Education Partner

ÅF

Apple Center

Education Partner

Publishing Partner

Service Provider

2.2 auktorisation (enl Apple): Apple Center ja ja ja ja
2.2 auktorisation (enl Apple): Education Partner ja kommer att bli ja ja
2.2 auktorisation (enl Apple): Publishing Partner ja kommer att bli ja
2.2 auktorisation (enl Apple): Service Provider ja ja ja ja
2.3 Mac OS-kreditering us nej, "bör tas upp direkt med Apple" nej ja, 248:40 per dator (redan avdraget i prislistan enl förtydligande från dem)
Apple Comit Studentlitteratur Core
2.5 prisformel (de som är relaterade till inpris är mest osäkra; ändrad auktorisation påverkar inpriset och det slår då direkt igenom på våra priser) AppleStore - 10%

inköpspris + 12% (11% om > 300.000 vid samtidigt avrop)

motsvarar ungefär DAC + 2 % enligt dem själva

AppleStore - 10% (motsvarar ungefär DAC + 1% enligt dem själva). Detta är, enligt ett förtydligande, deras huvudalternativ.

AppleStore - 3% (detta gäller enligt ett förtydligande enbart "i det fall då Apple ändrar sin strategi att gynna universitet och högskolor)

inpris + 8%
2.5 LU-webb på sikt ja ja ja
2.5 iMac/233 8.334 8.674 8.334 resp 8.982 8.116
2.5 iMac,3 års garanti 1.250 500 300 150
2.5 iMac, frakt 450 0 95 123
2.5 iMac, totalt 10.034 9.174 8.729 resp 9.377 8.389
2.5 PowerMac G3/400 24.930 25.484 24.930 resp 26.869 24.325
2.5 PMG3, 3 års garanti 1.875 1.274 748 resp 806 450
2.5 PMG3, frakt 450 0 95 181
2.5 PMG3, totalt 27.255 26.758 25.773 resp 27.770 24.956
2.5 PowerBook G3/300 35.226 36.006 35.226 resp 37.966 34.472
2.5 PBG3, 3 års garanti 1.875 (riktmärke) 1.440 1.057 resp 1.139 638
2.5 PBG3, frakt 450 0 95 181
2.5 PBG3, totalt 37.551 (ungefärligt pris) 37.446 36.378 resp 39.200 35.291
Apple Comit Studentlitteratur Core
2.6 prisgaranti delvis, men ej enl anbudsförfrågan

ja, med viss reservation

gemensamt utsedd revisor föreslås

enl anbudsförfrågan med viss reservation ja, nästan helt enl anbudsförfrågan
2.7 teknisk service via åf

egen

även på plats

låneutrustning i akuta fall

egen, påbörjas inom 8 timmar

även på plats, utan extra kostnad

550:- / tim, även klippkort

egen

genom samarbetspartner i Lund (enl förtydligande har de ej sådan idag)

2.8 skrotning ja ja ja ja
2.10 3 års garanti, kostnad ja, 1.250:- - 1.875:- per dator (prisuppgift för bärbar saknas, men enligt förtydligande kan den högre nivån användas som riktmärke)

ja, 5%, minst 500:- (4% > 30.000:-)

3% om hela avtalet omfattas

ja, 3% (min 300:-) ja, 1.85%
2.10 3 års garanti, extra 2 åren gäller hos

troligen via inskick eller upphämtning (Apple står troligen för fraktkostnaderna)

kan även lämnas in hos valfri åf fvb Apple

us (enl muntligt förtydligande gäller den enbart hos dem själva) us (enl muntligt förtydligande gäller den enbart hos dem själva) us (enl muntligt förtydligande gäller den enbart hos dem själva och deras samarbetspartners)
2.11 personalköp ja (även build-to-order) ja (även konfiguration och leverans) ja

ja

många kunder inom högre utbildning

Apple Comit Studentlitteratur Core
3.3 leveranstid normalt inom 4 veckor

senast 4 veckor från angivet leveransdatum

låneutrustning vid försening

normalt inom 4 veckor inom 4 veckor
3.4 leveranskostnad

450:- per dator (inkl ev skärm)

fraktfritt om minst 5 datorer till samma adress

fritt till av kunden anvisad plats (order < 1.000 samordnas "inom skälig tid") 95:- till av kunden anvisad plats inom LU, 125:- i övriga fall företagspaket (på datorer enl förtydligande 123:- - 181:-)
3.5 vite enl förfrågningsunderlag hänvisar till LKD us i praktiken nej (enl förfrågningsunderlag, men med reservation att det gäller enbart om förseningen beror på Core)
3.5 häv enl förfrågningsunderlag hänvisar till LKD enl förfrågningsunderlag i praktiken nej (enl förfrågningsunderlag, men med reservation att det gäller enbart om förseningen beror på Core)
3.6 statistik ja ja ja ja
4.2 prislista ja ja endast exempel (dock tillräckligt) ja
4.2 organisationsnummer 556237-7647 556532-2483 556335-6137 556354-7321
kontaktperson Måns Thuresson, 0705-233006, thuresson1@euro.apple.com Johnny Månsson, 150400, johnny.mansson@comit.net

Mats Billgren, 312255, mats.billgren@studentlitteratur.se

Mats Jacobson, 312209

Björn Sundberg, 08-6900942, sundberg@core.se
övrigt

försäljning dels via AppleStore, dels via lokala åf (f n Comit & Studentlitteratur)

LU får vara med och välja vilka lokala åf som skall vara med, men Apple har avgörandet

LUs extra 3% "ingår" enl avtal LU-Apple (dvs rabatten redan avdragen i Apples anbud)

Avsättning på 2% till "distribuerat lärande" enl avtal LU-Apple

ingen referens till Apples anbud

enligt egen uppfattning är skall- och börkrav uppfyllda

kan tänka sig att ge i stort samma 3 års garanti- och fraktvillkor även om kund handlar via Apples avtal hos dem (muntligt förtydligande)

ingen referens till Apples anbud

ger samma 3 års garanti- och fraktvillkor även om kund handlar via Apples avtal hos dem under förutsättning att deras anbud antas (muntligt förtydligande)

 

enligt egen uppfattning är skall- och börkrav uppfyllda i 2.1-2.11, 3.1-3.6, 4.2-4.5 och 5.1

Apple Comit Studentlitteratur Core
4.6 miljöpåverkan (utöver produkter; samma för alla företag) miljödeklaration bifogas

Sysav

miljödeklaration bifogas

ombesörjer destruktion hos auktoriserad miljöstation miljöredovisning bifogas
4.6 servicekvalitet och tillgänglighet

teknisk service via åf år 1

troligen inskick/hämtning vid förlängd garanti år 2 - 3

3 auktoriserade tekniker

service såväl på plats som för inlämning

auktoriserade tekniker

serviceåtaganden påbörjas inom 8 timmar

service på plats utan extra kostnad

helpdesk vardagar 0815-1700
4.6 kundservice butik med demoutrustning
4.6 referenser många på LU LU, Lunds kommun många inkl personalköp (inga kontaktpersoner anges dock)
4.6 pris och övriga villkor

mycket bra priser

flexibla konfigurationer ("build-to-order")

bra priser mycket bra priser enligt förtydligande mycket bra priser
4.6 teknisk kompetens mycket god mycket god god ?
4.6 åfs stabilitet, branschvana

lång erfarenhet som generalagent

kort erfarenhet av försäljning direkt till kund (AppleStore)

stabilt företag

relativt nystartat, dock många personer med mycket god branschvana

mycket god kännedom om LU (5 av totalt 10 anställda har arbetat med LU under mycket lång tid)

samarbete med LU kring Apple sedan 1985

god kännedom om LU

även annan närliggande verksamhet inom företaget (bl a generalagent för flera mjukvaruföretag, inkl Apple)

kreditvärdighet AAA

Apple Center sedan -88

låg solididet

"levererat, installerat och utbildat användare till c:a 30.000 Macintoshsystem"

5.1 30 dagars faktura ja ja ja ja
värdering

mycket bra priser

flexibilitet inför framtiden (avtal direkt med Apple är bra att ha som komplement om Apples affärsmodell gentemot större kunder ändras under avtalsperioden)

bra villkor, inkl vite och hävning (helt enl förfrågningsunderlag)

höga priser på frakt och 3 års garanti (vid köp via anslutna åf kan dock deras villkor användas istället)

kund kan köpa direkt via AppleStore eller via Comit/Studentlitteratur

via AppleStore mycket flexibla konfigurationer

enligt förtydligande: inga villkor eller priser blir sämre om kunden går via Apples lokala åf (f n Comit & Studentlitteratur) och handlar där enligt Apples anbud

bra villkor och priser

kompetent åf

sedan lång tid stabil samarbetspartner

en del kunder missnöja med servicenivån; har en del att ta igen efter avhoppen till Comit

efter förtydligande mycket bra priser

höga ambitioner på teknisk service i anbudet

Apple-kunskap även inom närliggande områden inom företaget

bäst villkor bland postorderalternativen: lägst priser, låg kostnad för 3 års garanti, prisgaranti enl anbudsförfrågan
rekommendation ja troligen ja (kommer ändå med via Apples anbud) troligen ja (kommer ändå med via Apples anbud) ja
Apple Comit Studentlitteratur Core