Arne Sundström             BEKRÄFTELSE
AU-enheten
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

 

 

 

Bekräftelse

Connection AB (org. Nr 556566-2631) tar över Studentlitteraturs ramavtal med
Lunds universitet (Diarienummer I B5 14009/98) och garanterar att de villkor
som beskrivs i avtalet uppfylls till fullo.

 

Vidare erbjuder Connection AB en prisfallsgaranti om 8 dagar, på de
produkter som prissänks på Apple Store.

 

Connection AB erbjuder även en garanti på ytterligare 3 år
(totalt 4 års garanti) för 3.5% av hårdvarupriset exkl moms.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jesper Bo Hansen
VD
Connection AB