LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Att köpa Mac


Inköp

Vid inköp av Apple-utrustning (Macintosh-datorer och tillbehör från Apple) rekommenderas att ni att ni vänder er till en leverantör som slutit lokalt ramavtal med Lunds universitet. Det ger flera fördelar:


Leverantörer

Lunds universitet har lokala ramavtal med följande Apple-återförsäljare:

Leverantör Telefon Hemsida E-post Avtalstext*
Apple/AppleStore**

08-703 30 00

0200-111 777

www.apple.se

http://www.apple.com/se/education/store

applestore.se.eduinst@euro.apple.com

HTML

PDF

Comit (konkurs)****

046-15 04 00

040-30 50 35

www.comit.net info.comit@comit.net

HTML

PDF

Connection***

046-37 43 30

040-28 56 00

http://www.connectionab.com/ anders.persson@connectionab.com

HTML

PDF

Core Computer 08-690 09 00

http://www.core.se/

http://www.core.se/lundsuniversitet/

info@core.se

HTML

PDF

MacSupport*****

046-15 04 00

040-660 16 40

http://www.macsupport.se/ m.billgren@macsupport.se se Apple
(lokalt ombud)

* HTML = avtalstext som webbsida, PDF = avtalstext som Acrobat-dokument

** Vad det gäller Apple så omfattar avtalet försäljning via AppleStore for Education. Information om hur man handlar via AppleStore for Education finns i ett separat dokument. I detta dokument finns också svar på vanliga frågor. Notera speciellt att institutioner som önskar handla via AppleStore for Education måste först fylla i en registreringsblankett (det finns också en ändringsblankett om man senare behöver ändra någon uppgift).

*** avtalet övertaget från Studentlitteratur.

**** Comit har gått i konkurs i april 2001.

***** Lunds universitet har inget eget avtal med MacSupport. Vårt avtal med AppleStore for Education ger dock Apple rätt att utse lokala ombud och vi har accepterat att Apple utsett MacSupport som lokalt ombud. Sedan tidigare är även Connection lokalt ombud för AppleStore for Education.

De fullständiga avtalstexterna finns tillgängliga i tabellen ovan. Universitetets anbudsutvärdering kan också vara till nytta vid val av leverantör (numreringen i utvärderingen refererar till förfrågningsunderlaget).

Avtalen med Comit, Connection och Core löpte ut 2002-02-28. Avtalet med Apple/AppleStore (som även kan användas indirekt för Connection och MacSupport) löpte ut 2002-03-31.


Beställning

Tänk på följande när du gör din beställning:


Priser

Ramavtalen innehåller högstapriser. Leverantörer får naturligtvis erbjuda lägre priser.


Rådgivning

Det går bra att kontakta mig (Roland Månsson, roland.mansson@ldc.lu.se, tel 27436) för att diskutera lämpligt val av utrustning. Observera att fr o m 2002 utgår konsultarvode.


Bakgrund och beslut

Lunds universitet tecknade 99-03-19 lokalt ramavtal avseende Mac OS-kompatibla datorer (dvs i praktiken Macintosh-datorer) utifrån förfrågningsunderlag från 98-11-05 . Avtalet är tecknat med Apple, Comit, Core Computer och Studentlitteratur (numera Connection).

Beslutet (PDF) har fattats av universitetets förvaltningschef bl a utifrån en anbudsutvärdering (PDF).

I samband med att Studentlitteratur sålde sin Apple Center-verksamhet till Connection A/S är Lunds universitet och Connection A/S är överens om att Connection A/S övertar ramavtalet från Studentlitteratur (PDF) fr o m 99-06-01.


Ytterligare information

Allmän information om Lunds universitets upphandling och lokala avtal finns hos Byggnadsenheten som också kan ge mer information om avtalen och hur de skall tolkas.

Information om Apples produkter finns på svenska Apples hemsida.


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2003-10-22 11:10
roland.mansson@ldc.lu.se