LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Att köpa Mac


Avtal

LU kan använda följande avtal:

Äldre upphandlingarhem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2015-10-20 14:17
roland.mansson@ldc.lu.se