Apple-nytt 9/97

Apple-avtalet

Avtalet mellan Apple och Lunds universitet har löpt under tre år och gick ut 20/9. Förhandlingar om en fortsättning pågår mellan LU och Apple. Som det ser ut idag så kommer det antagligen att bli ett nytt avtal för Mac OS. Formerna är dock inte klara. De andra produkterna i det gamla avtalet (Apple Remote Access (ARA), HyperCard, MacX, At Ease m m) kommer det inte att tecknas nya avtal för. Produkter som är installerade under avtalsperioden får dock användas på den dator där de är installerade utan begränsning. Vad det gäller ARA så ingår ARA-klienten numera i Mac OS så där blir det ingen större skillnad. De övriga produkterna kommer kanske in i Select istället.

Apple Remote Access 3.0

Precis innan Apple-avtalet löpte ut så lanserades ARA 3. Det är en relativt stor förändring jämfört med föregående version. Till skillnad från tidigare så hanterar ARA 3 standardprotokollet PPP, både för tcp/ip och AppleTalk. Som tidigare sker konfigurering av modemet med ARA-manus. Det innebär att man kan få bättre prestanda utan att det blir mer komplicerat att ställa in. De preliminära tester jag gjort visar att ARA 3 fungerar bra mot den nya modempoolen på 046/370040 (denna är än så länge bara i testdrift; se annan artikel i detta nummer för mer information om den). Mot den gamla poolen (046/150260) fungerar inte AppleTalk över PPP och jag har sett vissa problem med tcp/ip över PPP. Efter uppgradering av programvaran i modempoolen borde det fungera bra även där. Dessutom finns i ARA 3 möjlighet att explicit välja att använda ARAP-protokollet (det som används i ARA 2.x) och då verkar det gå bra både med AppleTalk och tcp/ip även mot 150260. ARA 3 kräver Open Transport 1.1.1, Mac OS 7.5.3 och en Mac med 68030-processor eller bättre.

Uppkoppling via GSM-telefon

Programvaran GSM Connection Kit har ersatts av Apple Seriellt modem. I den finns bl a ARA-manus för GSM-telefon och faxprogramvara för GSM. Programvaran finns på MacPublic och kräver Mac OS 7.5 och en dator med PowerPC-processor (om man enbart installerar ARA-manuset borde det dock fungera för datatrafik (ej fax) på alla modeller, men det har jag ej testat). Programvaran stödjer bl a Ericssons PC-kort DC-23 med telefonerna GH388 och GH688 (den senare har jag testat med gott resultat) och Nokias DTP-2 vers 2 med telefonerna Nokia 2110 och 8110.

Disk Copy 6.1.3

Disk Copy 6.1.x är en helt ny version av programmet. Den ersätter DiskCopy 4.2, som inte längre bör användas. Nya funktioner är bl a följande:

Största praktiska skillnaden är att när man dubbelklickar på ett diskettkopie-dokument så monterar Disk Copy 6.1.3 den på skrivbordet. Om man istället vill göra en diskett av den, så skall man hålla nere alternativtangenten när man dubbelklickar på diskettkopie-dokumentet. Fullständig bruksanvisning för Disk Copy 6.1.x finns i Disk Copy-mappen (Apple:Verktyg:Disk Copy) på MacPublic, där också programmet finns. Se även dokumentet "Läs detta om diskettkopior" som finns i MacPublics huvudfönster. Så gott som samtliga diskettkopior på MacPublic är omgjorda från 4.2- till 6.1.x-format.

Disinfectant 3.7.1

Det utmärkta antivirusprogrammet Disinfectant har fått sin första uppdatering på drygt två år (i sig positivt att det inte behövts tidigare). Disinfectant skyddar mot alla virus, utom makro-virus (för t ex Word 6, Excel 5 och HyperCard). Viktigt är att installera tillägget ("Install Protection INIT" i "Protect"-menyn). Om du använder t ex Word 6 och tar emot dokument från andra användare så kan du behöva ett kommersiellt antivirusprogram, t ex Symantec Antivirus (SAM).

roland.mansson@ldc.lu.se