Att redigera WWW-sidor på Mac


PageMill är ett grafiskt Macintosh-program för att redigera World Wide Web-sidor. Programmet kommer från Adobe och det är den första kommersiella Web-editorn. PageMill underlättar avsevärt framtagandet av WWW-sidor.

World Wide Web (WWW) och Netscape har slagit igenom rejält. Det är framför allt det som gör att snart sagt alla pratar om internet. Intresset för att publicera information på internet ökar dramatiskt, både inom och utom universitetsvärlden.

Det största problemet hittills har varit att det är relativt krångligt att göra WWW-sidor. Man måste lära sig ett speciellt språk, HTML, och följa dess syntaxregler till punkt och pricka. Sedan får man testa hur sidan ser ut i en WWW-bläddrare som t ex Netscape. Det man vill ändra på får man leta upp i HTML-koden, ändra och testa igen osv. Det kompliceras ytterligare av att åäö hanteras på olika sätt i WWW och på Mac. Ett "ä" motsvaras t ex av "ä"

Här är ett exempel på HTML-kod (hämtat från universitetets hemsida):
<HTML>
<HEAD><TITLE>Lunds Universitet</TITLE></HEAD><BODY>
<A HREF="lu/uhus.html"><IMG SRC="lu/uhusdia5050b.GIF"ALIGN=Left WIDTH=90 HEIGHT=75 VSPACE=5 HSPACE=5 ></A><P>
<HR>
<H1>Lunds universitet, Sverige</H1>
<FONT SIZE=+2><EM>Lund University, Sweden</EM></FONT>
<P>
<HR>
<EM><A HREF="lu/LU-infoE.html">In English</A></EM><P>
<UL>
<LI><FONT SIZE=+1><A HREF="lu/lu-welcome.html">V&auml;lkommen till Lunds universitet</A></FONT><P>
<LI><FONT SIZE=+1><A HREF="lu/LUallm.html">Om Lunds universitet</A></FONT>

Som synes är det inte speciellt lättläst. Det hela påminner mest om ordbehandlingsprogram från början av 1980-talet, där man själv fick skriva in styrkoder för fetstil och olika textstorlekar. Det krävs en hel del fantasi för att kunna tänka sig hur det blir när man skriver ut det... Det är alltså i stort sett samma tillvägagångsätt som fått mängder av användare att nu jubla ­p; femton år senare ­p; och fått dem att med liv o lust lära sig koda HTML!

Det finns sedan tidigare en hel del gratisprogram som underlättar framtagning av WWW-sidor, men de har alla brister. PageMill är det första kommersiella Mac-programmet för att redigera WWW-sidor. Det fungerar som vilken ordbehandlare som helst. Man skriver in text och lägger in bilder som vanligt. I menyerna finns kommandon som påminner om dem hos en ordbehandlare, men de är något annorlunda för att stämma överens med det som ingår i HTML-standarden. T ex finns det sex storlekar på text att välja på (från Smallest till Largest) istället för en traditionell meny med 9, 12, 14 etc punkter. I menyn för textstilar finns de som ingår i HTML (t ex kursiv o fet, men t ex inte skuggad och ihålig).

I PgeMill visas hela tiden hur sidan ser ut i verkligheten. Hela redigeringen kan ske i PageMill, även om man någon gång då och då bör titta på och testa sidorna i t ex Netscape. Som filformat använder PageMill HTML, vilket innebär att den kan läsa in vilken WWW-sida som helst och att sidorna man producerar kan användas på vilken WWW-server som helst. I PageMill finns inte ens en möjlighet att titta på själva HTML-koden, men den går naturligtvis att titta på i en ordbehandlare om man så skulle vilja. PageMill stödjer allt som ingår i HTML 2-standarden. Tabeller ingår inte i standarden, men kommer säkert att hanteras av kommande versioner av PageMill. Det går också att lägga in avsnitt skrivna i HTML för att kunna använda funktioner som inte ingår i HTML 2.

PageMill är mycket smidigt att använda. Det stödjer dra-och-släpp fullt ut både inom PageMill och med andra program som stödjer dra-och-släpp. Länkar inom eller till andra sidor är enkelt att göra. Antingen så markerar man bara det som skall vara en länk och skriver in vad som skall ske (med en sk URL) eller så klarar man det med dra-och-släpp. PageMill har också ett flersidigt klippbord där man kan ha t ex bilder, text o länkar man ofta använder. Dessa kan sedan enkelt med dra-och-släpp läggas in där man önskar. Bilder i andra format omvandlas till GIF-format och de kan enkelt göras transparenta eller flätade ("interlaced").

Ett annat sätt att skapa HTML-filer är att använda exportfilter som numera medföljer en del program, t ex ClarisWorks 4 och PageMaker 6. Då redigerar man innehållet som vanligt, och väljer sedan att spara i HTML-format. En problem kan vara att man kanske använder funktioner som inte har någon direkt HTML-motsvarighet eller att man behöver använda HTML-funktioner som inte finns i programmet. Detta tillvägagångssätt är mest praktiskt när man vill lägga över existerande dokument i World Wide Web.

PageMill kostar kring 750:- kr och kan verkligen rekommenderas. Med PageMill kan vem som helst göra WWW-sidor.


Mer info finns på Adobes sidor i Sverige och USA.


Roland Månsson