LU
LDC

Mac-rådgivningen (inklusive MacPublic) är nedlagd fr o m årsskiftet 2012/2013. Informationen uppdateras inte längre.

Fjärradministration

Med programvaran Apple Remote Desktop kan en Macintosh-dator fjärradministreras, dvs styras via internet. Det innebär att t ex felsökning och installation kan ske utan att någon behöver komma ut till er. Fjärradministration kan också användas för att gå igenom och förklara moment, då skärmens utseende visas både på er skärm och hos oss.

För att datorn skall kunna fjärrstyras måste en klientprogramvara installeras. Den finns i två anvisningar för hur man installerar och konfigurerar klientprogramvaran:

Anvisningar för Mac OS 8.1 - 9.x

För att minska risken att någon obehörig skall fjärrstyra din dator kan du välja att göra något av nedanstående när felsökningen via fjärradministration är avslutad:

Anvisningar för Mac OS X

För att minska risken att någon obehörig skall fjärrstyra din dator kan du välja att göra något av nedanstående när felsökningen via fjärradministration är avslutad:


hem nyheter länkar inst. & konf. support inköp program datoransv.

Senast uppdaterad: 2005-03-04 14:38
roland.mansson@ldc.lu.se